Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Téma

 

A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin, OTKA-pályázat ANN 113199

Futamidő/ Témavezető

2015-2017

Prof. Dr. Bálint Csanád

Összefoglalás

 

A projekt az eurázsiai sztyeppevidék és annak perifériáin élt kora középkori nomád lakosság és a korabeli Európa civilizációi közötti kölcsönhatásokat kultúrtörténeti mélyfúrások segítségével új módszerekkel és megközelítéssel vizsgálja. A célzott kutatások a sztyeppei lovasnomádoknak az európai normáktól eltérő kulturális viselkedését (Bálint Csanád), az ethnicitás kérdését (Walter Pohl) és a nomadizmus sokféleségét (Céline Wawruschka) elemzik. A projekt külön hangsúlyt helyez a „lovasnomád” kutatásbeli toposza két alapelemének, a lószerzámzat és lovaskultúra (Csiky Gergely) és fegyverzet (Bíró Ádám) alapvető térbeli és időbeli változásainak vizsgálatára. A szociolingvisztika módszereivel a vogul hősénekekből nyerhető kultúrtörténeti adatok elemzése (Bakró-Nagy Marianne) egészíti ki a fent leírt történeti és régészeti vizsgálatokat. Külső tagként Felföldi László finnugor és török népek dal- és tánckultúrájának kölcsönhatásait és külső kapcsolatait a történetiségükben vizsgálja.

Kutatócsoport tagjai

 

Bakró-Nagy Marianne, Bíró ÁdámCsiky Gergely

Együttműködő partnerek

 

Institut für Mittelalterforschung, ÖAW

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia