Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Oross Krisztián

beosztás: tudományos főmunkatárs, tudományos titkár

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: újkőkor, rézkor

telefon: +3612246700/4263

email: oross.krisztian@btk.mta.hu

születési év:

1974

végzettség:

József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged

1997: középiskolai német nyelvtanár, egyetemi diploma

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged

2000: régész, egyetemi diploma

2000: történész, abszolutórium 

posztgraduális képzés:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2002–2007: Történelemtudományok Doktori Iskola, Régészet Doktori Program

tudományos fokozat:

2013: PhD

munkahelyek, beosztások:

2000–2002: MTA Régészeti Intézete, fiatal kutatói ösztöndíjas

2003–2005: MTA Régészeti Intézete, tudományos segédmunkatárs

2006–2011: MTA Régészeti Intézete, tudományos munkatárs

2012: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos munkatárs

2013–: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos munkatárs, tudományos titkár

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

 1. 1. Oross, K.: The pottery from Ecsegfalva 23. In: Whittle, A. (ed.): The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain. Investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés. Varia Archaeologica Hungarica XXI. Budapest 2007, 491–620.

 1. 2. Bánffy, E.–Oross, K.: Entwicklung und Dynamik der Linearbandkeramik in Transdanubien. In: Zeeb-Lanz, A. (Hrsg.): Krisen – Kulturwandel – Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Beiträge der Internationalen Tagung in Herxheim bei Landau (Pfalz) vom 14.–17. Juni 2007. Internationale Archäologie–ASTK 10. Rahden/Westf. 2009, 219–240.

 1. 3. Oross, K.–Bánffy, E.: Three successive waves of Neolithisation: LBK development in Transdanubia. Documenta Praehistorica 36 (2009) 175–189.

 1. 4. Marton, T.–Oross, K.: Reconstructing Space in a Familiar World: the Formation of Late LBK Settlements in Central Transdanubia. In: Kozłowski, J. K. (ed.): Interactions between different models of the Neolithization north of the Central European Agro-Ecological Barrier. Prace Komisji Prehistorii Karpat Pau 5. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2009, 51–

 1. 5. Bánffy, E.–Oross, K.: The earliest and the earlier phase of the LBK in Transdanubia. In: Gronenborn, D.–Petrasch, J. (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas. Internationale Tagung, Mainz 24. Bis 26. Juni 2005. – The Spread of the Neolithic to Central Europe. International Symposium, Mainz 24 June – 26 June 2005. RGZM – Tagungen, Band 4. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz 2010, 255–272.

 1. 6. Oross, K.–Marton, T.–Whittle, A.–Hedges, R. E. M.–Cramp, L. J. E.: Die Siedlung der Balaton-Lasinja-Kultur in Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. In: Šuteková, J.–Pavúk, P.–Kalábková, P.–Kovár, B. (eds): Panta Rhei. Chronology and Cultural Development of South-Eastern end Central Europe in Earlier Prehistory. Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Bratislava 2010, 379–405.

 1. 7. Oross, K.–Siklósi, Zs.: Relative and absolute chronology of the Early Neolithic in the Great Hungarian Plain. In: Anders, A.–Siklósi, Zs. (eds): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. British Archaeological Reports International Series 2334. Archaeopress. Oxford 2012, 129–159.

 1. 8. Marton, T.–Oross, K.: Siedlungsforschung in linienbandkeramischen Fundorten in Zentral- und Südtransdanubien – Wiege, Peripherie oder beides? In: Smolnik, R. (Hrsg.): Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik. Beiträge der internationalen Tagung „Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!” Leipzig, 23. bis 24. September 2010. Landesamt für Archäologie, Freistaat Sachsen. Dresden 2012, 220–239.

 1. 9. Oross, K.–Marton, T.: Neolithic burials of the Linearbandkeramik settlement at Balatonszárszó and thier European context. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 63 (2012) 257–299.

 1. 10. Oross, K.: Regional Traits in the LBK Architecture of Transdanubia. In: Anders, A.–Kulcsár, G. (eds): Moments in Time. Papers presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. Ősrégészeti Tanulmányok/Prehistoric Studies 1. Ősrégészeti Társaság–Eötvös Loránd University. L’Harmattan. Budapest 2013, 187–202.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület: 

 1. 1. A közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának településrégészete a Kárpát-medence nyugati területein, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra

 1. 2. A Kárpát-medence újkőkorának és rézkorának építészete

 1. 3. A Kárpát-medence újkőkorának és rézkorának abszolút kronológiája, radiokarbon mérések eredményeinek értékelése

 1. 4. A korai neolitikum kerámiaművessége

kutatási tevékenység:

2001–2007: Ecsegfalva 23 lelőhely kerámia leletanyagának feldolgozása és közlése

2006–2011: Az élelemtermelés kialakulásának kezdete és korai fázisai a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Duna-völgy között (résztvevő)

A kutatást vezető intézmény: MTA Régészeti Intézete; Eberhard Karls Universität, Tübingen

A kutatás témája: újkőkori települések kutatása

Támogató: OTKA, Deutsche Forschungsgemeinschaft

2009–2013: The first farmers of Central Europe: Diversity in LBK lifeways (résztvevő)

A kutatást vezető intézmény: University of Cardiff

A kutatása témája: stabil (táplálkozás) és stroncium (migráció) izotóp vizsgálatok a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának népességén

Támogató: Arts and Humanities Research Council

2010–2014: Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas (résztvevő)

A kutatást vezető intézmény: Johannes Gutenberg-Universität, Mainz; MTA BTK Régészeti Intézet 

A kutatás témája: archeogenetikai és további bioarcheológiai vizsgálatok

Támogató: Deutsche Forschungsgemeinschaft

2010–2015: Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig (résztvevő)

A kutatást vezető intézmény: MTA BTK Régészeti Intézet

A kutatás témája: Az alsónyék–bátaszéki lelőhelykomplexum régészeti jelenségeinek és leletegyütteseinek tudományos feldolgozása

Támogató: OTKA

2011–2015: Gorzsa és a Dél-Alföld újkőkora (résztvevő)

A kutatást vezető intézmény: Móra Ferenc Múzeum, Szeged

A kutatás témája: késő neolitikus lelőhelyek komplex feldolgozása

Támogató: OTKA

2012–2017: The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling (résztvevő)

A kutatást vezető intézmény: University of Cardiff

A kutatás témája: abszolút kronológiai keltezések és azok bayesiánus matematikai statisztikával való értékelése

Támogató: European Research Council

2015–2018: Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében (témavezető)

A kutatást vezető intézmény: MTA BTK Régészeti Intézet

A kutatás témája: újkőkori települések és településhálózatok vizsgálata, leletegyüttesek feldolgozása, terepi kutatások

Támogató: OTKA

ásatási tevékenység:

2001: Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (Somogy megye), középkori templom és temető, újkőkori település feltárása (munkatárs)

2002–2003: Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (Somogy megye), újkőkori település feltárása (ásatásvezető régész)

2006: Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (Somogy megye), a középkori templom környezetének, valamint az újkőkori település további részleteinek feltárása (munkatárs)

2006–2008: Fajsz-Garadomb (Bács-Kiskun megye), újkőkori település feltárása (munkatárs)

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet