Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Kiss Viktória

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: Kárpát-medence és Közép-Európa bronzkora

telefon: +3612246700/4358

email: kiss.viktoria@btk.mta.hu

születési idő:

1972

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Budapest

1995: régészet szak

posztgraduális képzés:

19951998: ELTE BTK Doktori Iskola

tudományos fokozat:

2003: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, PhD

munkahelyek, beosztások:

19992002: MTA Régészeti Intézete, fiatal kutatói ösztöndíjas

2003: MTA Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs

2004: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos főmunkatárs

ösztöndíjak:

1998: ELTE Peregrinatio ösztöndíj

2000: DAAD-MÖB ösztöndíj

2005: Collegium Hungaricum ösztöndíj

2007, 20102013: Bolyai ösztöndíj

szerkesztőbizottsági tagságok:

Antaeus

Archaeologiai Értesítő

Ősrégészeti Levelek

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu

kitüntetések:

Moritz Csáky díj (Osztrák Tudományos Akadémia)

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Kiss V.: Middle Bronze Age Encrusted Pottery in western Hungary. Varia Archaeologica Hungarica 27. Archaeolingua, Budapest

2. Anders, A., Kulcsár, G., with Kalla, G., Kiss, V., V. Szabó, G. (eds): Moments in Time: Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. Prehistoric Studies I. Budapest 2013

3. Kiss, V., Kasztovszky, Zs., Káli, Gy., Maróti, B., Kis, Z., Pusztainé Fischl, K., Horváth, E., Szabó, G.:Non-destructive Analyses of Bronze Artefacts from Bronze Age Hungary using Neutron-based methods. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 38 (2015)

4. P. Fischl K., Kiss V., Kulcsár G., Szeverényi V.: Transformations in the Carpathian Basin around 1600 BC. In: H. Meller (ed.): Thera erruption 1600 BC and social change. Halle 2013, 355–372.

5. P. Fischl, K.–Kiss, V.–Kulcsár, G.: Specialised households in the Carpathian Basin during the Early and Middle Bronze Age. In: Rezi, B.–E. Németh, R. –Berecki, S. (eds): Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin. Proceedings of the international colloquium from Târgu Mureş. 5–7 October 2012. Târgu Mureş 2013, 9–22.

6. Kiss V.: Falvak, várak, főnökök? Új utak a bronzkori társadalom kutatásában. Élet és Tudomány 2013/51-52, 1616-1619.

7. Kiss V.: Arany, réz és bronztárgyak kutatása a középső bronzkorig – az archeometallurgia aktuális kérdései (The study of gold, copper and bronze artefacts until the Middle Bronze Age – current questions of archaeometallurgy). Archeometriai Műhely 2012/2, 61–74.

8. Kiss, V.: Central European and Southeastern Alpine Influences upon Western Transdanubia’s Early and Middle Bronze Age. In: Anreiter, P.–Bánffy, E.–Bartosiewicz, L.–Meid, W.–Metzner-Nebelsick, C. (eds): Archaeological, Cultural and Linguistic Heritage. Festschrift for Erzsébet Jerem in Honour of her 70th Birthday. Budapest: Archaeolingua 2012, 321–335.

9. Kiss, V.: The role of the Danube in the Early and Middle Bronze Age of the Carpathian Basin. In: Kovács, Gy., Kulcsár, G. (eds): Ten Thousand years along the Danube. Varia Archaeologica Hungarica 26. Budapest 2011, 211–239.

10. Roberts, S.–Sofaer, J.–Kiss, V.: Characterization and textural analysis of Middle Bronze Age Transdanubian Inlaid Wares of the Encrusted Pottery Culture, Hungary. A preliminary study. Journal of Archaeological Sience 35/2 (February 2008) 322–330.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási tevékenység:

1996–2000.: A mészbetétes kerámia kultúrája telepei és temetői a Közép- és Dél-Dunántúlon. Fiatal OTKA pályázat, (témavezető)

2004–2007: Vörs-Máriaasszony-sziget lelőhely régészeti leleteinek feldolgozása. OTKA pályázat (résztvevő)

2004–2007: Ménfőcsanak-83. út sok-korszakos lelőhelyének feldolgozása. OTKA pályázat (témavezető)

2007: Közép-Magyarországi régió bronzkori kutatása, MTA fiatal kutatói ösztöndíj (témavezető)

2012: Landscapes of Complexity: The Politics of Social, Economic and Ritual Transformations in Bronze Age Hungary; Wenner-Gren Foundation pályázat (társ-témavezető)

2014–2017: Changing populations or changing identities in the Bronze Age of the Carpathian Basin? Migrations and/or transformations during the 3rd and 2nd millennia BC. OTKA pályázat (témavezető)

ásatási tevékenység:

1993–1995: M3 autópálya megelőző feltárások (beosztott régész)

1996: Vörs-Tótok dombja, Kis-Balaton projekt (ásatásvezető)

1999-2001: Balatonszemes-Bagódomb, M7 autópálya megelőző feltárások (ásatásvezető)

2001: Ordacsehi-Bugaszeg, M7 autópálya megelőző feltárások (ásatásvezető)

2002: Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő, M7 autópálya megelőző feltárások (ásatásvezető)

2012–2013: Benta völgyi ásatások (társ-ásatásvezető)

2013–2014: Kakucs régió, KEX projekt (résztvevő)

oktatási  tevékenység:

2001, 2004, 2011–2013: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest, vendégelőadó

2005: Miskolci Egyetem, TTI, Őstörténet szakirány, vendégelőadó

2007, 2013: Pécsi Tudományegyetem, TTI, Régészet tanszék, vendégelőadó

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia