Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Bálint Csanád

tudományos fokozat: az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, professor emeritus

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: kora középkor

telefon: +3612246700/4512

email: balint.csanad@btk.mta.hu

születési év:

1943

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

1966: történelem-régészet

posztgraduális képzés:

1971–1974: ELTE Régészeti Tanszék (aspiráns)

tudományos fokozat:

1969: ELTE BTK, egyetemi doktori fokozat (univ.doc.)

1976: MTA, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

1992: az MTA doktora

1992: a Deutsches Archäologisches Institut-nak (Berlin) levelező tagja

1996: az Istituto Italiano per Africa ed Oriente (Róma) levelező tagja

2001: az MTA  levelező tagja

2002: az Archeologicky Ústav Slovenská Akademie Vied-nek (Nyitra) levelező tagja

2002: Reial Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona) levelező tagja

2010: a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

2015: Academia Europaea levelező tagja

munkahelyek, beosztások:

1967–1971: Móra Ferenc Múzeum, Szeged (segédmúzeológus)

1974–: MTA Régészeti Intézete (tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, team-vezető)

1994–2012: MTA Régészeti Intézete, igazgató

2013–: MTA BTK Régészeti Intézet, kutatóprofesszor

ösztöndíjak:

1966–1967: Poitiers-i Centre d'Études Supérieurs de Civilisation Médiévale

1971: Jugoszlávia, 4 hónapos tanulmányút

tudományos megbízatások:

1996–1997: a Felsőoktatási Tudományos Tanács tagja

1998–2001: a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi szakkollégiumában miniszteri képviselő

1999–: a Korona Bizottság tagja

1996–2009: a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat alelnöke

2001–2005: a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program programtanács, ill. Intéző Tanács tagja

2001–2007: a Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának, és különböző bizottságainak elnöke, ill. tagja

2001–2007: Avicenna Alapítvány kuratóriumi tag

1998–2004: az Arany János Közalapítvány a Tudományért

2003–2009: és a Talentis Program díjbizottságának tagja

2008–2014: az OTKA Társadalomtudományi Kollégium elnöke

1996–: a Pro Archaeologia Hungariae alapítvány elnöke

2007–: a Stiftung Eleonora Schamberger (München) kuratóriumának tagja

jelentősebb MTA megbízatások:

1983–1989: Tudományos Minősítő Bizottság régészeti és művészettörténeti kollégium tagja 

1996–2001: közgyűlési doktor képviselő

1997–2002: Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa társelnöke

2002–2008: MTA Filozófiai és Történettudományi Osztály elnökhelyettese 

2002–2008: Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja

2002–2008: Vagyongazdálkodási Bizottság tagja

1998–2005, 2014: MTA Régészeti Tudományos Bizottságának tagja

2006-2011: MTA Régészeti Tudományos Bizottságának elnöke

2007: MTA Elnöki Reformbizottság tagja

2004–2010: a Bolyai Ösztöndíj kuratóriumi tagja 

1998–2000: az Európai Közösség IX. Igazgatósága által irányított „Archives of European Archaeology” bizottság tagja

2004–2005, 2008–2009: ERIH régészeti paneljének tagja

szerkesztőbizottsági tagságok:

1986–: Varia Archaeologica Hungarica (alapító szerkesztő)

1987–1995: Archaeologiai Értesítő (szerkesztőbizottsági tag)

1998–: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (szerkesztőbizottsági tag)

1972: Békés Megyei Múzeumok Közleményei (alapító)

1981–1992: Az Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas (szerkesztőbizottsági titkár)

2008–: Germania (Frankfurt/Main) (szerkesztőbizottsági tag)

Vjesnik (Zagreb) (szerkesztőbizottsági tag)

kitüntetések:

1990: Akadémiai-díj 

1992: Kuzsinszky Bálint-díj

2004: Rómer Flóris-díj

2014: Ipolyi Arnold-díj

2016: Széchenyi-díj

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Die Archäologie der Steppe. Völkerschaften zwischen Volga und Donau in 6.-10. Jahrhundert. Wien – Köln 1989. 304 old.+131 kép.

2. Südungarn im 10. Jahrhundert. Studia Archaeologica 11, Budapest, 1991. 288 old.

3. Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes, Kom. Csongrád. Varia Archaeologica Hungarica 4, 1991. 103 old. + 34 Taf.

4. Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe. Das Grab von Üč Tepe (Sowj. Azerbajdžan) und der beschlagverzierte Gürtel im 6. und 7. Jahrhundert. in: Awarenforschungen I, Hg.: F. Daim. Archaeologia Austriaca, Beiheft, Wien 1992, 309-496. 

5. A koraavarok, Kelet és Bizánc. Magyar Őstörténeti Könyvtár 7 (Szeged 1994) 390 old.
6. A nagyszentmiklósi kincs. Régészeti tanulmányok. Varia Archaeologica Hungarica 16a, 2004, 659 old. + 300 kép

7. Der Schatz von Nagyszentmiklós: archäologische Studien zur frühmittelalterlichen Metallgefäßkunst des Orients, Byzanz’ und Steppe. 667 pp., 302 Abbildung. VariaArchHung XXVIb. Budapest 2010.

8. A kora középkori kelet-európai steppe régészete és a 9-10. századi magyarok.Magyar Tudomány 1996/8, 937-947.

9. Das Reichtum der Awaren. „Fürstengräber” – Prunkgräber – Schatzfunde. In: C. von Carnap-Bornheim – D. Krausse – A. Wesse (Hg.): Herrschaft – Tod – Bestattung. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 139 (Bonn 2006) 147-159.

10. On „Orient-preference” in archaeological research on the Avars, proto-Bulgarians and conquering Hungarians. In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Millenium-Studies 5/1 (Berlin – New York 2007) 545-567.

11. A contribution to the research on ethnicity: a view from and on the East. In: Archäologie der Identität, ed. W. Pohl – M. Mehofer. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 17, Wien, 2009 2010. 145-182
12. Magyar néptöredék Kazakisztánban? Századok 143 (2009/6) 1483-1490.  

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. A Kárpát-medence, tágabb értelemben: Közép- és Kelet-Európa kora középkori régészete

2. A Mediterráneum és Közép- és Kelet-Európa kapcsolatai a kora középkori régészet szemszögéből

nemzetközi konferenciák rendezése:

1989: Tengelic: a Kárpát-medence kora középkori régészetéről

1993: Róma: Irán, Bizánc és a steppe 6-7. sz-i kapcsolatairól

2000: Budapest: a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar államalapítás millenniumi évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferenciája

2009: Róma: A Kárpát-medence itáliai és bizánci kapcsolatairól

2009: Budapest: a Central European University-vel közösen Bíborbanszületett Konstantin császár évfordulója alkalmából

2009: Budapest: a Römisch-Germanisches Zentralmuseum-mal (MainZ) közösen a honfoglalás kori régészet kérdései

2011: Róma: Itália és Bizánc kapcsolatai

kiállítás rendezés:

1970–1984: „Hunok, avarok, magyarok”, Szeged

2000–2002: az Európa Tanács „Közép-Európa 1000 körül” c. nemzetközi vándorkiállítás egyik főrendezője 

oktatási tevékenység:

külföldi egyetemi előadás:

Bécs, Berlin, Bonn, Köln, Kiel, Lyon, Ufa

vendégprofesszor:

Nápoly (Istituto Universitario Orientale), Párizs (École Pratique des Hautes Études)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia