Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Ez évben is folytatódnak a Fejér megyei Csókakő várában az ásatások, a Szent István Király Múzeum szervezésében, Hatházi Gábor kutatásvezető (EMMI), Kovács Gyöngyi ásatásvezető (MTA BTK Régészeti Intézet), Szőllősy Csilla régész és Pokrovenszki Krisztián régész-térinformatikus (Szent István Király Múzeum) részvételével. Az ásatások az alsóvár ÉK-i részét érintik, vastag középkori és kora újkori feltöltési rétegek, a középkorban kiépült, majd a török korban átépített terek, középkori befalazott középkori átjáró, míves középkori kályhacsempék és egy nagyobb deszkapadlós török kori épület maradványai fémjelzik ezt az évet. 

 

További képek láthatók a Szent István Király Múzeum Facebook oldalán: https://www.facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum/posts/1138684146170620

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia