Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Holl Imre

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Holl Imre, intézetünk nyugalmazott kutatója, a hazai és a nemzetközi középkori régészet meghatározó jelentőségű szakembere 92 éves korában,  2016. augusztus 25-én elhunyt.

Sokrétű munkássága a budai és a kőszegi  vár feltárásától a középkori falvak kutatásáig terjedt és felölelte az anyagi kultúra legkülönbözőbb területeit. Külön érdeklődéssel fordult a kályhacsempék irányába, melyekről számos – máig alapvető - tanulmányt írt. Szívesen foglalkozott a fiatalokkal, tanácsokat adott, sokunknak a vele való beszélgetések egy életre meghatározóak maradnak. Átlátta a középkori régészet egészének fejlődését, nagy problémáit és fehér foltjait. Több fontos kutatási témát kezdeményezett, évtizedekkel korábbi munkái közül több csak most kezd kiteljesedni. Idős kora és súlyos betegsége ellenére is fogadott látogatókat, rendszeresen konzultálhattunk vele, a 90. éves születésnapjára készült ünnepi tanulmánykötet kéziratát is nagy örömmel forgatta. Személye, tudása, egyéni látásmódja nagyon fog hiányozni, de emléke, könyvei, tanulmányai velünk maradnak.

Gyászolja az egész szakma, az intézeti kollektíva, a kollégák, közeli munkatársai. Temetéséről később intézkednek.

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia