Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Mende Balázs Gusztáv

beosztás: tudományos főmunkatárs, labor-vezető, témacsoport-vezető

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység:  Bioarchaeologia és környezetrégészet (aDNS-labor)

kutatási terület:  archeogenetika, fizikai antropológia

telefon: +3612246700/4167

email: mende.balazs@btk.mta.hu  

születési év: 

1971

végzettség: 

József Attila Tudományegyetem (Szegedi Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Kar, Szeged

1995: történelem szak

tudományos fokozat:

2001: Szegedi Tudományegyetem, Paleoantropológia, PhD

munkahelyek, beosztások: 

1995: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos munkatárs, osztályvezető

1996: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, megbízott előadó

tagságok:

Magyar Biológiai Társaság (MBT)
Európai Antropológiai Társaság (EAA)

 

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Mende, B.: Problemes d'actualite de l'anthropologie historique du bassin des Carpates. Dissertationes Pannoniae 1999 (megjelenés alatt).
2. Mende B.: Szempontok történeti korok csecsemőhalandósági viszonyainak elemzéséhez. A népvándorlás kor kutatóinak kilencedik konferenciája, Eger 1998. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2 (2000) 473-479.
3. Mende B.: Neolit korú emberi csontmaradványok Tiszaföldvár-Téglagyárról. FolArch 1999 (megjelenés alatt).
4. Finnegan, M.-Mende, B: The effect of primary cultural deformation on the frequency of cranial non-metric traits. Anthropologie XXXIX/1 (2001) 25-31.
5. Mende B.G.: A Sárszentlőrinc-Birkajárás lelőhelyen feltárt emberi csontmaradványok vizsgálata. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXIV. 2002., 193-195.
6. F. Redő – B.G. Mende – L. Bartosiewicz: Roman period well in the periphery of Salla. ANTAEUS 26 (2003), 301-320.
7. Mende B.G.: Pestis az ókorban. ÓKOR II. 2-3. (2003), 10-19.
8. Mende B.G.: A Mindszent-Koszorús-dűlőn feltárt 2. számú honfoglalás kori sír antropológiai adatainak összefoglalása. Stud Arch X (2004), 452.
9. Mende B.G.: Adatok Zalavár-Kápolna Árpád-kori népességének antropológiájához. Opuscula Hungarica VI (2005), 185-197.
10. Járványos mindennapok. Történeti idők betegségei. (egyetemi jegyzetanyag) www.archeo.mta.hu/antropologia

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási tevékenység:

19961999: OTKA témavezető

19972000: OTKA témavezető

2003: CEU Nyári Egyetem, Környezettörténeti Kurzus

20012004: Történeti genetika a magyar ethnogenezis kutatásában NKFP program (MTA SZBK Genetikai Intézet - MTA Régészeti Intézet), témafelelős

20042007: A Kárpát-medence történeti genetikája NKFP projekt (MTA Régészeti Intézet - MTA SZBK Genetikai Intézet), NKFP kutatás, témavezető koordinátor

20012006 osztályvezető, MTA RI Tudományos Szolgáltató Osztály

2006–: labor-vezető, MTA RI Archeogenetikai Laboratórium

oktatási tevékenység: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészet Tanszék, Budapest

- történeti embertan

- történeti járványtan

- paleopatológia

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia