Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Gabler Dénes

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: római kor

telefon: +3612246700/4118

email: gabler.denes@btk.mta.hu

születési év:

1939

végzettség:

1963: latin-régészet szak

tudományos fokozat:

2005: az MTA doktora

1986: MTA, történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

1964: ELTE BTK, univ. doc.

munkahelyek, beosztások:

1963–1968: Xantus János Múzeum, Győr

1968–: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet)

1992–2011: ELTE BTK Régészeti Tanszék, oktató

szerkesztő bizottsági tagságok:

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, főszerkesztő

tagságok:

Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

Filozófiai és Történettudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testülete

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

Ókortudományi Társaság

Deutsches Archäologisches Institut

Österreichisches Archäologisches Institut

Rei Cretariae Romanae Fautores

díjak:

2010: Schönvisner István-díj

2004: Italia nostra

2002: Ránki György-díj

2000: Rómer Flóris-emlékérem

1999: Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst

1982: Kuzsinszky Bálint emlékérem

kutatási terület:

1. A pannoniai dunai limes kutatása
2. Pannonia koracsászárkori megszállása és a bennszülött őslakosság
3. A pannoniai terra sigillata anyag feldolgozása
4. Koracsászárkori villa feltárása a közép-itáliai San Potito di Ovindoliban

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia 19912001:

1. Gabler, D.: Gli scavi della villa romana a San Potito di Ovindoli. Il Fucino e le aree limitrofe nell'antichita. Atti del Convegno di Archeologia, Avezzano, 10-11 nov. 1989. Avezzano 1991. 478–500.

2. Gabler, D.: Töpferstempel auf Sigillaten. In: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Ausstellungskatalog. Pécs 1991, 23–24, 72–78.

3. Gabler, D.: Anteil und Vertrieb der Sigillaten in Pannonien. Römisches Österreich 17-18 (1989-1990) [1991] 87-97. Taf. 10–11.

4. Gabler, D.: A.H. Easson, Central and East Gaulish Mould decorated Samian ware in the Royal Ontario Museum. Toronto 1988. rec. ActaArchHung 43 (1991) 479.

5. Gabler, D.: The shaping of life of the late La Tene settlements in the Roman Period.

6. Gabler, D.: Italische Sigillaten aus den Canabae Legionis in Carnuntum. CarnJb 1990 [1991] 229–252.

7. Gabler, D.: Steinmetzkunst von Arrabona. 2. Internationales Kolloquium über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens. Veszprém 1991 [1992] 205–224.

8. Gabler, D.: Töpferkunst und Keramikindustrie. Antike Gläser. Carnuntum. Das Erbe Roms an der Donau. Katalog der Ausstellung des Arch. Museums Carnuntinum in Bad Deutsch-Altenburg. 1992, 423-432, 447-488 (A. Rauchenwald).

9. Gabler, D.–Vaday, A.: Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. 2. Teil. ActaArchHung 44 (1992) 83–160.

10. Gabler, D.: A tribunus laticlaviusok háza az aquincumi 2-3. sz.-i legiotáborban. Terra sigillaták. BudRég 1991, 135–140, 149–151.

11. Gabler, D.: Rapporti commerciali fra Italia e Pannonia in eta romana. In: Itinerari di idee, nomini e cose fra Est ed Ovest europeo. Univ. Udine. Atti del convegno int. (M.L. Ferrazzi) 1992, 553–561.

12. Gabler, D.: Terra sigillata della villa romana di San Potito di Ovindoli. ActaRCRF 31-32 (1992) 137–168.

13. Gabler D.–Ottományi K.: Későrómai házak Szakályban. ArchÉrt 117 (1990) [1992] 161–188.

14. Bíróné-Sey K.–Gabler D.–Gáspár D.–Kelemen M.–Palágyi Sz.–Maróti É.–Regenye J.–Ritoók Á.–Szabó Kl.–Vörös I.: A balácai villagazdaság főépületének pincéje. Balácai Közlemények 2 (1992) 17-20, 137, 146–148.

15. Gabler, D.: A balácai terra sigillaták 2. Balácai Közlemények 2 (1992) 293–316.

16. Gabler, D.: Römische Straßensstation in der Gemarkung von Sárvár. CommArchHung 1991, 39–84.

17. Gabler, D.: U. Mandel, Kleinasiatische Reliefkeramik der mittleren Kaiserzeit. rec. ActaArchHung 45 (1993) 363–366.

18. Gabler, D.: Egy ásatás történetéből. Sárvári Hírlap 6,8 (1994) ápr. 22, 5.

19. Gabler, D.–Kellner, Die Bildstempel von Westerndorf II. Helenius und Onniorix. Bayerische VBl 58 (1993) [1994] 185-270.

20. Gabler, D.: Szőnyi Eszter, Arrabona topográfiája - rec. Műhely 1994/3, 72–73.

21. Gabler, D.-Redő, F.: Scavi nella villa romana di San Potito di Ovindoli (Aq) Rapporto 1989-1990. ActaArchHung 46 (1994) 127–193.

22. Gabler, D.: Nouve ricerche archeologiche in Provincia di Pavia. - rec. ActaArchHung 46 (1994) 453–454.

23. Gabler, D.: CSIR Ungarn. Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona. Akad. Kiadó Budapest, 1994, 95 p. + 45 Taf.

24. Gabler, D.: Der Grenzhandel am östlichen Limes von Pannonien. Geographica Historica 7. Stuttgarter Kolloquium zur Hist.Geogr. des Altertums 4, 1990, Amsterdam 1994, 503–518.

25. Gabler, D.: A Balatontól északra lévő terület római kori településtörténetének néhány kérdése. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 19-20 (1993-1994) 149–155.

26. Gabler, D.: Terres sigillées du Haupt et du Moyen Empire. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 80-81 (1994) 25–57, 157, 174.

27. Gabler, D.: Gli scavi della villa romana di San Potito di Ovindoli. La Pannonia e l'Impero Romano. Annuario dell'Accademia d'Ungheria, Roma 1994. Milano 1995, 277–296.

28. Gabler, D.–Redő, F.: Eine kaiserliche Villa in Mittelitalien bei San Potito di Ovindoli. Balácai Közlemények 3 (1995) 60–80.

29. Gabler, D.: Die ländliche Besiedlung Oberpannoniens. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie. Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches Passau 1995, 377–419.

30. Gabler, D.: Samian ware from the Albertfalva vicus. BudRég 30 (1993) [1995] 119–132.

31. Gabler, D.: Über die Aussagekraft der Terra Sigillata-Funde bezüglich der Zerstörungen in den Provinzen. Markomannenkriege Ursachen und Wirkungen (Hrsg. H. Friesinger, J. Tejral, A. Stuppner) Brno 1994, 355-369.

32. Gabler, D.: Die Terra Sigillata Forschung seit István Paulovics. Acta Classica Univ. Sc. Debreceniensis 30 (1994) [1995] 83-105.

33. Gabler, D.: Samian ware from the vicus of Albertfalva. CommArchHung 1994-1995, 61-79.

34. Gabler, D.: Late Roman settlement at Szakály-Rétiföldek in Hungary. Din istoria europei romane. Oradea 1995, 211-225.

35. Gabler, D.: Die Siedlungen der Urbevölkerung Unterpannoniens in der frührömischen Zeit. Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet vom Ausklang der La Tene-Zivilisation bis zum 2.Jh. Brno-Nitra 1995 (Eds.: J. Tejral-K. Pieta-J. Rajtár) 63-81.

36. Gabler, D.: A szakályi terra sigillaták és helyük a bennszülött telep kerámiaspektrumában. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 19 (1996) 115-190.

37. Gabler, D.: Die Ware der Sigillatamanufaktur Schwabmünchen II in den mittleren Donauprovinzen. ActaRCRF 33 (1996) 135-140.

38. Gabler, D.: Eine kaiserliche Villa in Mittelitalien bei San Potito di Ovindoli. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 5, 1993. Gebirgsland als Lebensraum (E. Olshausen-H. Sonnabend) Amsterdam 1996, 245-262.

39. Gabler, D.: A terra sigillata. In: Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen 1996, 353-366.

40. Gabler, D.: Dr. Mócsy András. Piarista Diák 18 (1996. szept.) 11.

41. Gabler, D.: Spätkeltische und römische Siedlungen des 1. nachchristlichen Jahrhunderts im Stadtgebiet von Savaria. - Die Kelten und die Romanisierung. ArhVestnik 47 (1996) 239–247.

42. Gabler, D.: Marmorverwendung im nördlichen Teil Oberpannoniens. Zusammenhänge zwischen Kunst und Wirtschaft. Akten des 3. Int. Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens Beih. Bonner Jb. 51, Köln-Bonn 1996, 39-44.

43. Gabler, D.-Fekete, O.: Italische Sigillaten aus Gorsium. Festschrift f. J. Fitz, 1997, 71-80.

44. Gabler, D.: Terra sigillata tardo-italica in Pannonia. ActaArchHung 48 (1996) 49-69.

45. Gabler, D.: Terra sigillata von Gerulata (M. Pichlerova) Gerulata I. Arch.Inst. der Slov.Akad. (Kl. Kuzmová-J. Rajtár) Nitra 1996, 45-143.

46. Gabler, D.: Die frühe Sigillata aus Wien 3. Rennweg

47. In: I. Weber-Hiden, Die reliefverzierte Terra sigillata aus Vindobona. Teil 1. Legionslager und canabae. Wiener Arch. Studien 1. Wien 1996, 389-410.47. Gabler, D.: Vaskori és római telepek, IX. századi temető Sárvár határában. Honismereti Híradó, Sárvár 15 (1997) 1, 4-13.

48. Gabler, D.: Early Roman occupation in the Pannonian Danube Bend. Roman Frontier Studies 1995 (Eds.: W. Groenman van Waateringe-Bl. van Beck-W. J. H. Willems-S. L. Wynia) Oxbow Monograph 91 Oxford 1997, 85-92.

49. Gabler, D.: Contributi per la valutazione dell'importanza della colonizzazione norditalica nella romanizzazione della Pannonia. Optima via. Atti del Convegno Internationale di Studi Postumia. Storia e archeologia di una grande strada romana alle radici dell'Europa. Cremona 13-15. giugnio 1996. (a cura di G. Sena Chiesa - E. Arslan) Cremona, 1998, 293–300.

50. Gabler, D.: Contributi per la valutazzione dell'importanza della colonizzazione norditalica nella romanizzazione della Pannonia occidentale, Annuario dell'Accademia d'Ungheria a Roma. Istituto Storico Fraknói. Studi e Documenti italo-ungheresi.Roma 1998, 169–180.

51. Gabler, D.: Die römische Strassenstation von Sárvár und ihre Vorgängerbauten aus dem 1.Jahrhundert n.Chr. Carnuntum Jb 1997, 23–82.

52. Gabler, D.: La Pannonia e la via dell' Ambra, in: Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell'Europa. Milano 1998, 596–604. 

53. Gabler, D.-Redő, F.: Animal representations on the mosaic pavements of a Roman villa at San Potito di Ovindoli in: Man and the animal world. Studies in archaeozoology, archaeology, anthropology and palaeolinguistics in memoriam S. Bökönyi (Eds.: P. Anreiter-L. Bartosiewicz-E. Jerem-W. Meid). Archaeolingua Budapest 1998, 247–264.

54. Gabler, D.: Traiano e la Pannonia. Traiano ai confini dell'impero (a cura di G. Arbore Popescu). Milano 1998, 83–87.

55. Gabler, D.: The Flavian limes in the Danube-Bend (Eastern Pannonia). CommArchHung (1999) 75–86.

56. Gabler, D.: A sárvári római útállomás és I. századi előzménye. Savaria 23/3 (1996-1997) [1998] 237–328.

57. Gabler, D.: Reperti vitrei della villa romana di San Potito di Ovindoli (con il contributo di Á. Bencze). ActaArchHung 50 (1998) 91–137.

58. Gabler, D.-Bencze, Á.: Recipienti vitrei della villa romana di San Potito di Ovindoli (AQ) Antaeus 24 (1997-1998) [2000] 45–64.

59. Gabler, D.: Terra sigillaták az albertfalvai vicusból. Bud Rég 33 (1999) 143–153. 

60. Gabler, D.: A római kor és a népvándorlás. Sárvár története - magyar millenium 2000 (Szerk. Söptei I.) Sárvár 2000, 31–52. 

61. Gabler, D.: Gli affreschi della villa romana di San Potito di Ovindoli (AQ). A kiemeléstől a bemutatásig. Von der Ausgrabung bis zur Präsentation. Veszprém 1999-2000. Int. Kolloquium über römerzeitliche Wandgemälde.

62. Gabler, D.: Ein Reliefbecher aus Pannonien - Wer kennt ähnliches? Acta RCRF 36 (2000) 245–246.

63. Gabler, D.: Italische Sigillaten mit Töpferstempel in Pannonia. Alba Regia 29 (2000) 75–98. 

64. Gabler, D.: Late Italian terra sigillata in Pannonia. Acta Arch Loveniensia. Monographie 12 (2001) 51–56. 

65. Gabler, D.: Mittelitalische Terra sigillata in Pannonien? Carnuntum Jb (2000) 9–25. 
1. Gabler, D.–Redő, F.: Affreschi della villa romana di San Potito. Il tesoro del lago. L'archeologia del Fucino e la collezione Torlonia (a cura di A.Campanelli) Carsa Edizioni. Chieti 2OO1, 224–225.

67. Gabler, D.-Redő, F.: Gli affreschi della villa romana a San Potito di Ovindoli (Appendice:M.Járó: Scientific investigation of the painting preparation technique of the Roman wall painting of San Potito) 252–260, 267 in: Il Fucino e le aree limitrofe nell' antichita. Il convegno di archeologia. Atti del II convegno di archeologia in ricordo di Antonio Mario Radmilli e Guiliano Cremonesi. Museo di Preistoria, Celano-Paludi 26-27.nov. l999, Avezzano 200l, 252–260.

68. Gabler, D.: A balácai terra sigillaták (3). Balácai Közlemények 6 (2001) 97–140.

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet