Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Alapadatok

Zatykó Csilla

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: középkor

telefon: +3612246700/4264

email: zatyko.csilla@btk.mta.hu

Életrajz

születési  idő:

1967

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1993: régészet (népvándorlás- és középkor)

1998: történelem

Central European University, Budapest

1995: Medieval Studies, MA képzés

tudományos fokozat:

2002: ELTE BTK, PhD

munkahelyek, beosztások:

1993–1997: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), ösztöndíjas

1997–2002: tudományos munkatárs

2002–: tudományos főmunkatárs

ösztöndíjak:

1991: három hónapos TEMPUS ösztöndíj: Groningeni Egyetetm, Biológiai és Régészeti Intézet

2001: Akadémiai csereegyezmény: Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte

2011–: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

tagságok:

2008–: Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, tag

2009–:  European Association of Archaeologists, tag

2011–2014, 2018–: Magyar Régész Szövetség, alelnök, elnökségi tag

2012–: Ruralia: The International Association for the Archaeology of Medieval Villages and the Rural Milieu, nemzeti képviselő, vezető testületi tag

szerkesztőbizottsági tagságok:

2006–: ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja

Publikációk

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Zatykó, Cs.: Morphological Study on a 15th Century Village, Csepely. ActaArchHung 49 (1997) 167–193. LETÖLTÉS

2. Zatykó, Cs.: Medieval Villages and Their Landscape: Methods of Reconstruction, in: Laszlovszky, J. – Szabó, P. (eds): People and Nature in Historical Perspective. Budapest 2003, 343–375.

3. Zatykó, Cs.: Reconstruction of the Settlement Structure of the Medieval Nagyszakácsi (Somogy county). Antaeus 27 (2004) 367–431.

4. Cs. Zatykó – Imola Juhász – Pál Sümegi (eds): Environmental Archaeology in Transdanubia. Varia Archaeologica Hungarica XX. Budapest 2007.

5. Zatykó, Cs.: The medieval environment of the lake Baláta area in the light of geology an documentary sources, in: Szabó, P. – Hédl, R. (eds): Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History. Institute of Botany of the ASCR. Brno 2008, 124–129. LETÖLTÉS

6. Zatykó Cs.: Természeti táj – emberformálta táj: a középkori környezet rekonstrukciójának lehetőségei, in: Benkő E. – Kovács Gy. (szerk.): Középkori és újkori régészetünk legújabb eredményei I-II. Budapest 2010, 839–852. LETÖLTÉS

7. Zatykó, Cs.: Aspects of fishing in medieval Hungary, in: J. Klapste – P. Sommer (eds): Ruralia VIII: Processing, Storage, Distribution of Food – Food in the Medieval Rural Environment. Brepols 2011, 399–408.

8. Viczián, I. – Zatykó, Cs.: Geomorphology and Environmental History in the Drava Valley, near Berzence. Hungarian Geographical Bulletin 60 (2011) 4, 357–377. LETÖLTÉS

9. Zatykó, Cs.: Appearance of social hierarchy in village structures: the conclusions of two case studies from Hungary, in: J. Klapste: Ruralia IX . Hierarchy in Rural Settlements. Brepols 2013, 437–446. 

10. Zatykó, Csilla: People beyond Landscapes: past, present and future of Hungarian landscape archaeology. Antaeus 33 (2015) 371-390.

11. Kovács, Gyöngyi – Zatykó, Csilla (eds.): “per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences. Budapest, 2016. 252 p., ill.

12. Zatykó Csilla: Középkori településszerkezet és tájhasználat a Berzence környéki terepbejárások tükrében. In: Benkő Elek– Bondár Mária – Kolláth Ágnes (szerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája: Múlt – Jelen – Jövő" Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. 563-571.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

Kutatás

kutatási terület:

1. A Békés megyei egykori sarkadi és gyulai járás régészeti topográfiája

2. Középkori falvak telekszerkezete és határhasználata Somogy megyében

3. Középkori környezettörténet

4. Középkori településszerkezet és határhasználat a somogyi Dráva-mentén

5. Tájrégészet

6. Halastavak a középkori Magyarországon

kutatási tevékenység:

1996–2000: Különböző típusú falvak középkori szerkezete, OTKA-pályázat (témavezető)

2002–2005: Magyarország környezettörténete (témavezető: Sümegi Pál)
, NKFP pályázat

2004–2007: Ménfőcsanak-83. út sok-korszakos lelőhelyének feldolgozása (témavezető: Kiss Viktória), OTKA-pályázat (résztvevő)

2008–2012: Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14-17. század) (témavezető: Kovács Gyöngyi)
, OTKA-pályázat (résztvevő)

2009–2011: Argonauta Program (témavezető: Tóth János Attila)
, NFM, OTKA-pályázat (résztvevő)

2011–: Halastavak a középkori Magyarországon, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2014-: A Kárpát-medence középkori környezettörténete (témavezető: Benkő Elek) , OTKA-pályázat (résztvevő)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia