Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Alapadatok

Nyerges Éva Ágnes

beosztás: tudományos segédmunkatárs, MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíjas

szervezeti egység: Bioarchaeologia és környezetrégészet

kutatási terület:  archaeozoológia

telefon: +3612246700/4314

email: nyerges.eva@btk.mta.hu  

Életrajz

születési  év:

1978

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2003: régészet

munkahelyek, beosztások:

2012: MTA BTK Régészeti Intézet, Fiatal Kutatói Ösztöndíjas

20112012: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs

2011: Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi Központ, archaeozoológus

20082009: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész, archaeozoológus

2007, 2010: Soproni Múzeum, m. archaeozoológus

2007, 2008, 2010: Szombathelyi Savaria Múzeum, m. archaeozoológus 

2007: University of California at Los Angeles, m. archaeozoológiai adatfeldolgozó (Bökönyi hagyaték - Scaloria)

20062007: Sapienza University of Rome, m. archaeozoológiai adatfeldolgozó (Bökönyi hagyaték - Arslantepe)

2006: MNM Visegrádi Mátyás Király Múzeuma, m.archaeozoológus

20042005: University of Alabama at Birmingham, labor asszisztens, archaeozoológus (volunteer)

2004: University of Texas at Austin, m. archaeozoológiai adatfeldolgozó (Bökönyi hagyaték - Metaponto)

20012003: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, m. archaeozoológus (szakdolgozó)

Publikációk

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

tanulmányok, közlemények:

1. É. Á. Nyerges: A 86-os számú főút Szombathely–Vát szakasz három lelőhelye állattani leletanyagának vizsgálata. In: G. Ilon - J. Kvassay (eds.): Római kori temető Nemesbőd határából. VIA Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák 3.  - VIA Monographia Minor in Cultural Heritage 3. (in press)

2. É. Á. Nyerges: Őskori települések állatcsontleleteinek feldolgozása Torony - Nagyrét-dűlő lelőhely leletei alapján (Die Aufarbeitung der Tierknochenfunde der prähistorischen Siedlungen anhand der Funde von Torony - Nagyrét-Flur). In: Cs. Farkas (ed.): Időcsiga - Válogatás az elmúlt 10 év őskoros ásatásaiból Vas megyében. Kiállítási katalógus. Szombathely 2011, 231237.

3. É. Á. Nyerges: A temető állatcsontjai és feldolgozásuk (The animal bones found in the cemetery and their evaluation). In: G. Ilon et al.: Szombathely - Zanat késő urnamezős korú temetője és a lelőhely más ős- és középkori emlékei (The Late Urnfield period cemetery from Szombathely - Zanat supplemented by an assessment of prehistoricand Medieval settlement features). VIA Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák 2. - VIA Monographia Minor in Cultural Heritage 2. Budapest 2011, 197199.

4. É. Á. Nyerges: Az újabb zanati temetőrészlet állatcsont leletanyagának értékelése (Assessment of the animal bones of the newly excavated segment of the Zanat cemetery). In: J.Kvassay (ed.): Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól - Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archaeological Investigations. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat / Field Service for Cultural Heritage. Budapest 2010, 7599.

5. É. Á. Nyerges: A Vát - Telekes-dűlői 9. századi település állatcsontanyaga. (Untersuchung des archäologischen Tierknochenmaterials der Siedlung Vát-Telekes-dűlő aus dem 9. Jahrhundert). In: Archaeologiai Értesítő 2010. Vol. 135. 240244.

6. É. Á. Nyerges: Szeleste határa. In: J. Kisfaludi (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2008 - Archaeological Investigations in Hungary 2008. Budapest 2009, 288.

7. É. Á. Nyerges: Szeleste - Szentkúti-dűlő, M 86. főút. In.: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. - Tájékoztató a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi tevékenységéről. Budapest 2009, 31.

8. É. Á. Nyerges: Szeleste - Temető mellett, M 86. főút. In.: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. - Tájékoztató a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi tevékenységéről. Budapest 2009, 31.

9. É. Á. Nyerges - L. Bartosiewicz: Szentkirály állattartása a középkori állattani adatok tükrében (Animal keeping at Szentkirály in light of archaeozoological data from the Middle Ages). In: Studia Caroliensia 2006. 3-4. Budapest 2006, 331-351.

10. É. Á. Nyerges: Ethnic traditions in meat consumption and herding at a 16th century Cumanian settlement in the Great Hungarian Plain. In: S. Jones O’Day - W. van Neer -  A. Ervynck (eds.): Behavior behind bones. The zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. Oxford 2004, 262270.

11. É. Kovácsné Nyerges: A középkori Szentkirály állattartása az állatcsontleletek és a történelmi-környezeti adottságok függvényében. (Animal keeping in Medieval Szentkirály based on animal bones and historical-environmental characteristics). In: L. F. Novák (ed.): Az Alföld gazdálkodása II. Állattenyésztés - Traditional rural economy in The Great Hungarian Plain II. Animal keeping. Acta Musei de János Arany Nominati - Az Arany János Múzeum Közleményei X. Nagykőrös 2004, 249274.                 

12. É. Á. Nyerges: Nagytestű szarvasmarhák megjelenése egy későközépkori településen. (The Occurence of Large Cattle at a Late Medieval Settlement in Hungary. New data on the history of the Hungarian Gray cattle). In: G. Ilon (ed.): ΜΩΜΟΣ 3. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének Konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés [Mortuary Practice and Burial]. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szombathely 2004, 527543.

Kutatás

kutatási tevékenység:

2012: Életmód, gazdálkodás a Kr. e. 6. évezredben - az Alsónyék-Bátaszék telep és temető állatcsont anyagának feldolgozása és értelmezése, FKÖ, archaeozológus

2012: The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling, ERC - MTA BTK RI & CU SHARE, archaeozológus

2011: A Kárpát-medencei neolitikum népességtörténete és hatása Közép-Európa benépesülésére DFG - MTA BTK RI & JGUM IA FB, archaeozológus

2011: Alsónyék: Az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig, OTKA pályázat, archaeozológus (résztvevő)

oktatási tevékenység:

2009: Nyugat-magyarországi Egyetem - Savaria Egyetemi Központ, Szombathely: Régésztechnikus képzés (Régészeti állattan I-II.), mb.ea. 2009

20072008: Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely: Régésztechnikus képzés (Bevezetés a régészeti állattanba I-II.), mb.ea. 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia