Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Miháczi-Pálfi Anett

beosztás: tudományos segédmunkatárs

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: népvándorlás kor

telefon: +3612246700/4215

email: mihaczi-palfi.anett@btk.mta.hu

születési év:

1988

 

végzettség:

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged

2011: történelem-altajisztika (BA)

2014: régészet (MA)

2015–2018: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Régészet Doktori Program

 

munkahelyek, beosztások:

2014: Göcseji Múzeum, régész

2015: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs

 

ösztöndíjak:

Köztársasági Ösztöndíj, Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

2010: Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája által meghirdetett, nyári egyetemi ösztöndíj (Bursa, Törökország)

2013: Balassi Intézet Campus Hungary Ösztöndíj Csoport által meghirdetett, külföldi szakmai gyakorlat (Almaty, Kazahsztán)

2015: CEU által meghirdetett Luminosus Limes Summer University program (Budapest)

2016: OMAA által PhD-hallgatók számára meghirdetett kutatási ösztöndíj (Bécs, Ausztria)

 

kitüntetések:

2013: OTDK I. helyezés, 2014: „Ad astra” díj

tanulmányok, közlemények:

1. Miháczi-Pálfi Anett: Avar kori torzított koponyás temetkezések a Tiszántúlon. Acta Universitatis Szegediensis Acta Iuvenum Sectio Archaeologica Tomus I. Szeged 2013, 32–51.

2. Miháczi-Pálfi Anett: Avar kori torzított koponyás esetek a Tiszántúlon. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció – Összefoglalók. Debrecen 2013, 357.

3. Anett Miháczi-Pálfi: Cases of Avar Age Artificial Cranial Deformation in the Tiszántúl Region. In: Tavaszi Szél 2014/Spring Wind 2014. Konferenciakötet III. Debrecen 2014, 219–226.

4. Ádám Bollók–Gergely Csiky–Tivadar Vida (eds) with assistance from Anett Miháczi-Pálfi and Zsófia Masek: Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien. Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag. Between Byzantium and the Steppe. Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday. Budapest 2016.

5. Miháczi-Pálfi Anett: Romania Gothica II. The Frontier World. Romans, Barbarians and Military Culture. Proceedings of the International Conference at the Eötvös Lóránd University, Budapest, 1–2 October 2010. Ed. by Tivadar Vida with assistance from Philip Rance and Adrien Blay, István Koncz, Levente Samu. Institute of Archaeological Science at the Eötvös Lóránd University, Martin Opitz Kiadó, Budapest 2015 (Recenzió). Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Új sorozat IX. (XIX.) kötet.2014 (2016) 271–280.

6. Miháczi-Pálfi Anett – Bereczki Zsolt: Adatok az avar kori koponyatorzítás kérdéséhez. In: Merva Szabina (Szerk.): Hadak útján XXII. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája. ALTUM CASTRUM. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 9. Visegrád 2017, 173–187.

7. Miháczi-Pálfi Anett: A balatonszemesi 5. századi temető kisleletei – Anyagközlés és elemzés (Grave finds of the cemetery at Balatonszemes (5th century A. D.) – Catalogue and analysis of the finds). Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae. Megjelenés alatt.

8. Miháczi-Pálfi Anett: Form- und Herstellungstechnische Analyse der Bügelfibeln von Balatonszemes aus dem dritten Viertel des 5. Jahrhunderts. Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 35 (2017). Megjelenés alatt.

9. Miháczi-Pálfi Anett: Hagyomány, átalakulás, innováció az 5. századi női viseletben (Traditions, transitions and innovations in the 5th-century women’s costume). Archaeologiai Értesítő 143 (2018). Megjelenés alatt.

10. Friderika Horváth – Anett Miháczi-Pálfi: “Barbarisierte Römer” – “Romanisierte Barbaren” im Spiegel der südpannonischen Gräberfelder aus der Sicht der provinzialrömischen Archäologie. Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 35 (2018). Kézirat.

kutatási tevékenység:

20152018: „Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban” OTKA NK program, vezető kutató: Szőke Béla Miklós

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia