Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Alapadatok

Bondár Mária

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: C.Sc. 

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: késő rézkor, korai bronzkor

telefon: +3612246700/4520

email: bondar.maria@btk.mta.hu  

Életrajz

születési  év:

1953

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1977: régészet – történelem

tudományos fokozat:

1983: ELTE BTK, egyetemi doktor (dr. univ.)

1996: MTA, történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

munkahelyek, beosztások:

1976–: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet)

1976–1994: topográfiai adatgyűjtés szervezője, tudományos munkatárs

1991–1994: adattárvezető

1994–2001: a Tudományos Szolgáltató Osztály vezetője

1997–: tudományos főmunkatárs

2001-2011: általános igazgatóhelyettes

2012: igazgatóhelyettes

2013–: tudományos főmunkatárs

díjak, kitüntetések:

2016: Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata

Publikációk

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban

KÖNYVEK:

 1. Bondár, Mária – Raczky, Pál (eds): The Copper Age cemetery of Budakalász. Budapest 2009, Pytheas.  - PDF letöltés 

 2. Bondár Mária: Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencében (Kr. 35001500). Archaeolingua, Series Minor, Budapest 2012. - PDF letöltés 

 3. Bondár, Mária: Clay wagon models from the Carpathian Basin (35001500 BC). Archaeolingua, Series Minor. Budapest 2012.- PDF letöltés

 1. Bondár, Mária: The Late Copper Age cemetery at Pilismarót-Basaharc. István Torma’ excavations (1967, 19691972). Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Budapest 2015. Archaeolingua. ISBN 978-963-9911-75-8- PDF letöltés

  1. Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt–jelen–jövő. A 2015. május 1113 között Budapesten rendezett konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai (szerk.: Benkő Elek – Bondár Mária – Kolláth Ágnes) Budapest 2015, 92 old. ISBN 978-615-5254-04-8 - PDF letöltés

 

Tanulmányok, közlemények

  1. Bondár M.: Early Bronze Age settlement patterns in South-West Transdanubia. Antaeus 22 (1996) 197268. Pl. 116181. - PDF letöltés

  2. Bondár M.: A badeni kultúra kutatási helyzete Magyarországon (Vázlat). – Der Forschungsstand der Badener Kultur in Ungarn (Abriss). MFMÉ - Studia Archaeologica VIII (2003) 730.- PDF letöltés

  3. Bondár, Mária: The Late Copper Age Settlement at Nagyút-Göbölyjárás II (Questions on the Periodisation of the Baden Culture). Antaeus 3132 (2011) 303374.- PDF letöltés

  4. Bondár, Mária – V. Székely, György: A new Early Bronze Age wagon model from the Carpathian Basin. World Archaeology 43:4 (2011) 538553.- PDF letöltés

  5. Bondár, Mária: The Vörs diadem: a unique relic of Late Copper Age metallurgy. Supposition, fact, new results. Antaeus 33 (2015) 99–120.- PDF letöltés

 

A teljes publikációs lista 

Kutatás

kutatási terület:

1. Késő rézkor: badeni kultúra (telepek, temetkezés, hitvilág, különleges leletek)

2. Kora bronzkor: Somogyvár–Vinkovci kultúra (telepek, különleges leletek)

3. A badeni kultúra magyarországi lelőhelykatasztere

4. A kocsik (késő rézkor és korai bronzkor) és társadalmi–gazdasági vonatkozásaik

kutatási tevékenység:

19761994: Magyarország Régészeti Topográfiája, szakirodalmi és múzeumi adatgyűjtés koordinálása, operatív irányítása

19841987: Kis-Balatoni leletmentések, Balatonmagyaród-Szarkavári sziget (ásatásvezető),

Balatonmagyaród-Hídvégpuszta (résztvevő)

1985–1986: Alföldi mikrorégiós kutatások, Endrőd 6. lh. ásatása (résztvevő)

1986–1990, 1991–1994: Pannonia, Illirikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikroregionális kutatások Zala megyében. Hahóti medence. (saját ásatás: Zalaszentbalázs–Szőlőhegyi mező, Börzönce-Temetői dűlő), OTKA-pályázat (résztvevő)

1995–1998: Pannonia, Illirikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikroregionális kutatások Zala megyében. OTKA-pályázat (résztvevő). Kerka-projekt, Zalabaksa-Zsidó temető (ásatásvezető)

1997–2000: Előmunkálatok a Dunántúl rézkori korpuszaihoz, OTKA-pályázat (témavezető)

1999–2001: MTA Danubius program (szervezés, az őskori kéziratok gondozása)

1999–2002: Pannonia, Illirikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikroregionális kutatások Zala megyében. Kerka-projekt – feldolgozás. OTKA-pályázat (résztvevő)

1999–2002: M7 autópálya építését megelőző feltárások. Balatonszemes-Szemesi berek, Balatonboglár–Berekre dűlő, (résztvevő)

1999–2006: az MTA Régészeti Intézet M7 ásatásai (koordinátor)

2000–2003: Nagyút–Göbölyjárás II. (M3 autópálya) lelőhely feldolgozása (késő rézkor), OTKA–pályázat (résztvevő)

2002–2005: A badeni kultúra magyarországi lelőhelykatasztere (késő rézkor), OTKA–pályázat (témavezető), ezen belül: 

2002–2004: A Budakalász-Luppa csárda késő rézkori temető feldolgozása az ELTE Régészettudományi Intézetével együttműködésben

2006–2007: Késő rézkori temető Budakalász–Luppa csárda lelőhelyen (kiadásra kész kézirat és illusztrációk elkészítése), OTKA-pályázat (témavezető)

2004–2008: Abony–Turjányos dűlő késő rézkori lelőhely megelőző feltárása (Wienerberger Zrt beruházása) (koordinátor)

2008–2009: az MTA Régészeti Intézet M6 autópálya Tolna megyei szakaszának ásatásai (koordinátor)

2008: Budakalászi monográfia megjelentetése, OTKA-publikációs pályázat (témavezető)

2010–2011: A késő rézkori és kora bronzkori kocsik kutatása, problémaköre.

2011: Bondár Mária: Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencéből (Kr. e. 3500–1500) c. könyv megjelentetése, Digitális Könyvpályázat (OCÉ Magyarország)

2011: Bondár, Mária: Prehistoric Wagon models in the Carpathian Basin (3500–1500 BC) c. könyv megjelentetése, NKA publikációs pályázat

2012-2014: A Pilismarót-Basaharcon feltárt (Torma István ásatása 1967-1972) késő rézkori (bolerázi) temető feldolgozása Torma István közreműködésével, OTKA-pályázat (témavezető)

2015: OTKA publikációs pályázat: Bondár Mária: Késő rézkori temető Pilismarót–Basaharcon (Torma István ásatása 1967, 1969-1972) c. könyv (240 oldal 80 kép) megjelentetésére (témavezető)

oktatási tevékenység:

Szakdolgozatok és PhD dolgozatok tutorálása: 

Szakdolgozók: Nagy Borbála (ELTE), Schulz Zoltán (SZTE), Savanyú Bálint (SZTE).

PhD: Fábián Szilvia, György László, Rajna András (ELTE), Serlegi Gábor (SZTE)

2010–: a Szegedi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának külső tagja 

Letöltések

Bibliográfia – Bondár Mária

KÖNYVEK:

 1. 1. Bondár, Mária – Raczky, Pál (eds): The Copper Age cemetery of Budakalász. Budapest 2009, Pytheas. - PDF letöltés 
 2. 2. Bondár Mária:Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencében (Kr. 3500–1500). Archaeolingua, Series Minor, Budapest 2012. 
 3. 3. Bondár, Mária:Clay wagon models from the Carpathian Basin (3500–1500 BC). Archaeolingua, Series Minor. Budapest 2012.  
 4. 4. Bondár, Mária:The Late Copper Age cemetery at Pilismarót-Basaharc. István Torma’ excavations (1967, 1969–1972). Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Budapest 2015. Archaeolingua. ISBN 978-963-9911-75-8 
 5. 5. Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt–jelen–jövő. A 2015. május 11–13 között Budapesten rendezett konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai (szerk.: Benkő Elek – Bondár Mária – Kolláth Ágnes) Budapest 2015, 92 old. ISBN 978-615-5254-04-8

TANULMÁNYOK:

1.       Bondár, Mária: Spätkupferzeitliche Siedlung in Pécs-Vasas. (Kom. Baranya). MittArchInst 10-11 (1980-1981) [1982] 25-44. - LETÖLTÉS

2.       Bondár, Mária: Neuere Funde der Kostolac und Spätbadener Kultur in Ungarn. ActaArchHung 36 (1984) 59-84. - LETÖLTÉS

3.       Bondár Mária: Rézkori idol Nagytarcsáról. — Kupferzeitliches Idol von Nagytarcsa. ArchÉrt 112 (1985) 206-209. - LETÖLTÉS

4.       Bondár Mária: Későrézkori kemence Esztergom-Diósvölgyben. — Spätkupferzeitliche Ofen in Esztergom-Diósvölgy. CommArchHung 1987, 31-44. - LETÖLTÉS

5.       Bondár Mária: Újabb adatok a későrézkori badeni kultúra temetkezéseihez. — Neuere Beiträge zu Bestattungen der Badener Kultur. Zalai Múzeum 1 (1987) 47-58. - LETÖLTÉS

6.       Bondár, Mária: Spätkupferzeit, Früh- und Mittelbronzezeit. In: Sieben

Jahrtausende am Balaton. Mannheim 1989, 26-36. - LETÖLTÉS

7.       Bondár, Mária: Das frühbronzezeitliche Wagenmodell von Börzönce. CommArchHung 1990, 77-91. - LETÖLTÉS

8.       Bondár Mária:  A badeni kultúra telepe Balatonmagyaródon. — Die Siedlung der Badener Kultur von Balatonmagyaród. Zalai Múzeum 3 (1991) 137-154. - LETÖLTÉS

9.       Bondár, Mária: Thoughts on Continuity (The Baden Culture). Antaeus 19-20 (1990-1991) 33-39. - LETÖLTÉS

10.     Bondár Mária: Bronzkori kocsiszobor. Éltud 1991.dec.6.

11.     Bondár Mária: Korabronzkori kocsimodell Börzöncéről. — Das frühbronzezeitliche Wagenmodell von Börzönce. Zalai Múzeum 4 (1992) 113-127. - LETÖLTÉS

12.     Bondár Mária: Bronzkori állatszobrocskák. ÉlTud 1992.jan.6. hátsó borító szövege.

13.     Bondár, Mária: Eine frühbronzezeitliche Siedlung in Börzönce, Komitat Zala (Vorbericht). Zalai Múzeum 5 (1994) 9-19. - LETÖLTÉS

14.     Bondár Mária: Korai bronzkor. Börzönce - Temetői dűlő. In: "Nagy utazás..." Kultúrák határán. Településtörténeti kutatások a Szévíz és a Principális völgyében. Időszaki kiállítás vezetője. (szerk.: Vándor László, Szőke Béla Miklós) Zalaegerszeg, 1994, 4-6. - LETÖLTÉS

15.     Bondár Mária—Korek József: A Hódmezővásárhely-kishomoki rézkori temető és település. — Gräberfeld und Siedlung aus der Kupferzeit in Hódmezővásárhely-Kishomok. MFMÉ — Studia Archaeologica I (1995) 25-47. - LETÖLTÉS

16.     Bondár Mária: Késő rézkor. In: Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979-1992. (szerk.: Költő L.—Vándor L.) Kaposvár—Zalaegerszeg 1996. 34-41. old. 6-11 kép. - LETÖLTÉS

17.     Bondár Mária: Korai bronzkor. In: Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979-1992. (szerk.: Költő L.—Vándor L.) Kaposvár—Zalaegerszeg 1996. 44-47. old. 12-16 kép. - LETÖLTÉS

18.     Bondár, Mária: The settlement of the Lengyel Culture at Zalaszentbalázs. In: Archaeology and settlement history in the Hahót Basin, South-West Hungary (ed by Béla Miklós Szőke) Antaeus 22 (1996) 51-70. Pl. 48-75. - LETÖLTÉS

19.     Bondár Mária: Early Bronze Age settlement patterns in South-West Transdanubia. In: Archaeology and settlement history in the Hahót Basin, South-West Hungary (ed by Béla Miklós Szőke) Antaeus 22 (1996) 197-268. Pl. 116-181. - LETÖLTÉS

20.     Bondár Mária: Késő rézkori sírok Balatonbogláron. (A kostolaci kultúra leletei Somogy megyében I.) — Late Copper Age Graves at Balatonboglár (Finds of the Kostolac Culture in Somogy County, Hungary I.)  SOMK 12 (1996) 3-16. - LETÖLTÉS

21.     Bondár Mária: A Rákosmente őskora. In: Évszázadok a Rákosmentén. Tanulmánykötet a millecentenárium alkalmából (szerk.: Kézdi Nagy Géza) Bp. 1996. 11-19. - LETÖLTÉS

22.     Bondár, Mária: An Early Bronze Age settlement in Southwestern Transdanubia. In: Early Bronze Age Settlement Patterns in the Balkans (ca. 3500 - 2000 BC, Calibrated Dates) Karlovo (Bulgaria), 4-8 June 1995. (ed. by Nikolova, Lolita et al.) Reports of Prehistoric Research Project. Vol. 1, Part 3 (1996) [1997] 409-415. - LETÖLTÉS

23.     Bondár, Mária: Ein kupferzeitlicher Krug aus Bátaszék. ComArchHung 1998, 21-31. - LETÖLTÉS

24.     Bondár Mária: Rézkori és kora bronzkori kutatási problémák a DNY-Dunántúlon. — Probleme der Kupfer- und Frühbronzezeitforschung im südwestlichen Transdanubien. In: Népek a Mura mentén 2. (szerk.: H. Simon K.) Zalaegerszeg 1998, 19-25. - LETÖLTÉS

25.     Bondár Mária—D. Matuz Edit—Szabó János József: Rézkori és bronzkori településnyomok Battonya határában. — Kupfer- und bronzezeitliche Siedlungsspuren in der Gemarkung von Battonya. MFMÉ — Studia Archaeologica IV (1998) 7-31. - LETÖLTÉS

26.     Bondár Mária: Késő rézkori település maradványai Ordacsehi-major lelőhelyen. (A kostolaci kultúra leletei Somogy megyében II.) —  Late Copper Age settlement at the site at Ordacsehi-Major. SMK 13 (1998) 3-39. o. - LETÖLTÉS

27.     Bondár Mária: A badeni kultúra újabb és "elfelejtett" idoljai. — The latest and the "forgotten" idols of the Baden Culture. WMMÉ 21 (1999) 39-59. - LETÖLTÉS

28.     Bondár Mária: Rézkori idol Sarkadkeresztúrról. — Copper Age idol from Sarkadkeresztúr. BMMÉ 20 (1999) 37-45. - LETÖLTÉS

29.     Bondár Mária: Rézkori és kora bronzkori településmaradvány Gyomaendrődön. — Copper Age and Early Bronze Age settlement at Gyomaendrőd. BMMÉ 20 (1999) 47-65. - LETÖLTÉS

30.     Bondár Mária: Sisak a korsón. Áldozati edény a rézkorból. Élet és Tudomány LV. évf. 28. szám (2000. július 14.) 877-879.

31.     Bondár Mária — Honti Szilvia — Kiss Viktória: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (1992-1999) Előzetes jelentés I. – The preceding archeological excavation of the planing m7 highway in County Somogy (1992-1999). Preliminary report I. SMK 14 (2000) 91-114. - LETÖLTÉS

32.     Bondár Mária: Tál vagy fedő? Újabb adat a "bratislavai típusú" edények kérdéséhez. Ősrégészeti levelek 2 (2000) 25-26. - LETÖLTÉS

33.     Bondár, Mária: Neue und vergessene Idole der Badener Kultur. ActaArchHung 51 (1999-2000) 23-34. - LETÖLTÉS

34.     Bondár Mária: A badeni kultúra telepmaradványa Aparhant-Felső legelő lelőhelyen. — The settlement fragment of the Baden Culture on the site Aparhant-Felső pasture. WMMÉ 2000 [2001] 39-74. - LETÖLTÉS

35.     Bondár, Mária: L'état des recherches sur la culture de Baden en Hongrie. (Les découvertes récentes concernant la période ancienne) In: Cernavodă III-Boleráz Finds in North West Romania. In: Cernavodă III-Boleráz. Ein vorgeschichtliches Phänoman zwischen dem Oberrhein und unteren Donau. Symposium Mangalia/Neptun (18.-24. Oktober 1999). (Hrsg. Roman, P. – Diamandi, S.) Bucureşti 2001 [2002]. 437-458. - LETÖLTÉS

36.     Wild, Eva Maria – Stadler, Peter – Bondár, Mária – Draxler, Susanne – Friesinger, Herwog –Kutschera, Walter – Priller, Alfred – Rom, Werner – Ruttkay, Elisabeth – Steier, Peter: New chronological frame for the young neolithic Baden Culture in Central Europe (4th Millennium BC).  In: Procedings of the 17th  International 14C Conference (Ed. by I. Cami and E. Boaretto) RADIOCARBON 43 (2001) 1057-1064. - LETÖLTÉS

37.     Bondár Mária: Adatok a Délnyugat-Dunántúl kora bronzkori kutatási problémáihoz. — Contribution to the research problems of the Early bronze Age in Soutwest-Transdanubia. Zalai Múz 10 (2001) 67-79. - LETÖLTÉS

38.     Bondár Mária: Fejezetek a Kárpát-medence késő rézkori emberábrázolásának tárgyi emlékeiből. — Chapters from the objectual remains of the Late Copper Age human depiction in the Carpathian Basin. WMMÉ 2002. 81-98. - LETÖLTÉS

39.     Bondár Mária: Késő rézkor - badeni kultúra. In: Tolna megye évszázadai a régészet tükrében. (Válogatás az elmúlt tíz év ásatási anyagából) Időszaki régészeti kiállítás a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 1999. május 18. - 2002. szeptember 30. (Szerk. Gaál Attila). Szekszárd 2001, 19-24. - LETÖLTÉS

40.     Bondár, Mária: Contacts of the early period of the Baden culture in the light of a unique vessel type. (The problem of the so-called Bratislava type bowls). In: Prehistoric Studies in memoriam Ida Bognár-Kutzián (ed by Eszter Bánffy). Antaues 25 (2002) 405-422. - LETÖLTÉS

41.     Bondár Mária: A badeni kultúra emberábrázolásának újabb emlékei Somogy megyéből. — The newer remnants of Baden Culture human depiction from Somogy county. SMK 15 (2002) 41-48. - LETÖLTÉS

42.     Bondár Mária: A badeni kultúra kutatási helyzete Magyarországon (Vázlat). — Der Forschungsstand der Badener Kultur in Ungarn (Abriss). MFMÉ-Studia Archaeologica VIII (2002) 7-30. - LETÖLTÉS

43.     M. Virág Zsuzsa—Bondár Mária: Települések. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Rézkor. (szerk: Visy Zsolt)-. Budapest 2003, 127-132. - LETÖLTÉS

44.     Bánffy Eszter—Bondár Mária—M. Virág Zsuzsa: A rézkori hitvilág. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Rézkor. (szerk: Visy Zsolt)-. Budapest 2003, 132-137. - LETÖLTÉS

45.     Bondár Mária: Kora bronzkori telep Nagykanizsa-Inkey kápolnán. — Frühbronzezeitliche Siedlung von Nagykanizsa-Inkey Kapelle. In: 50 éves a nagykanizsai Thúry György Múzeum. (szerk.: Horváth László). Zalai Múzeum 12 (2003) 49-77. - LETÖLTÉS


© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia