Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Téma

 

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon, OTKA-pályázat K 108670

Futamidő/ Témavezető

2013-2017

Dr. Gyáni Gábor

Kutatócsoport

 

Bollók Ádám, Cieger András, Dávidházi Péter, Ferenczi Attila, Fórizs Gergely, Gángó Gábor, Hajdu Péter, Hites Sándor Balázs, Hörcher Ferenc, Klement Judit, Konrád Miklós, Kovács Gábor, Lajtai Mátyás, Mester Béla, Mikos Éva, Papp Gábor György, Paraizs Júlia, Ritoók Zsigmond, Szalisznyó Lilla, Székely Miklós, Tallián Tibor, Török Erzsébet Zsuzsanna, Varga-Kuna Bálint, Völgyesi Orsolya

Kutatóhely

 

MTA BTK Történettudományi Intézet

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia