Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Téma

 

Késő rézkori temető Pilismarót-Basaharcon, OTKA-pályázat PUB-K 114482

Összefoglalás

 

Pilismarót–Basaharc (Torma István ásatása 1967, 1969–1972) a késő rézkori badeni kultúra (bolerázi csoport) egyedülálló sírszámú (110 hamvasztásos sír), teljesen feltárt temetője a kultúra egész elterjedési területén. A temető csak néhány előzetes közlésből ismert, egy-két sír anyaga és néhány kiragadott tárgy alapján általánosítások, téves adatok is megjelentek a hazai és a nemzetközi szakirodalomban.  Az OTKA K-104276. sz. pályázat keretében elkészült a temető komplex feldolgozása és a monográfia kézirata, amelyre a témavezető OTKA publikációs pályázatot nyújtott be. A témavezető a régészeti elemzéseket írta meg (sírok, leletek bemutatása, rítus, a temető belső kronológiája, tárgyak elemzése). A feldolgozás különlegessége a hamvakból nyert 14C eredmény (SUERC, Glasgow), és a hamvak antropológiai kiértékelése is. Az ásatás idején még pauszra rajzolt, bemérési fixpont nélküli összesítőkből térinformatikai térkép készült. A kötetet a leleteket bemutató táblák, és a tárgyak temetőn belüli elhelyezkedését bemutató térképek illusztrálják, összesen 240 oldal, 80 kép. Megjelenik: 2015. decemberében az OTKA-PUB 114482 pályázat támogatásából.

Futamidő/ Témavezető

OTKA K-104276: 2012.09.01– 2014.08.31.

OTKA PUB 114482: 2015-01-01- 2015.12.31.

Dr. Bondár Mária

Kutatócsoport tagjai

 

Bondár MáriaTorma István, Köhler Kitti, Gál Erika, Sümegi Pál, T. Bíró Katalin, Hamilton Derek

Együttműködő partnerek

 

Magyar Nemzeti Múzeum, MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Scottish Universities Environmental Research Centre (Glasgow, UK)

                      48 085             56 401a

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia