Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Téma

 

Mosaburg-Zalavár, OTKA-pályázat K 100688

Összefoglalás

 

A lelőhely a Karoling birodalom legkeletibb grófságának székhelye, a magyar honfoglalás előtti keresztény térítés egyik központja, az Árpád korban megyeszékhely, ahol az egyik legkorábbi bencés monostor (1019) létesült. Az 1948-ben megkezdett és jelenleg is zajló régészeti kutatások hatalmas mennyiségű leletanyagának, dokumentációjának rendezése az előző pályázatok (2003-2006, 2007-2011) segítségével sikeresen megindult, az első eredmények könyvméretű kéziratok formájában megszülettek. Jelen pályázat célja a hatalmas mennyiségű, mintegy félmillió kerámiatöredéket tartalmazó leletanyag leltározásának, fotózásának, rajzoltatásának, s a hasonlóan nagyszámú archeobotanikai, archeozoológiai, antropológiai, archeogenetikai, dendrokronológiai minta elemzésének folytatása, természettudományos vizsgálatok végzése, speciális leletanyag-csoportok feldolgozása. 

Ismertetés

 

↓ PDF

Futamidő/ Témavezető

2012-2015

Dr. Szőke Béla Miklós

Kutatócsoport tagjai

 

Ritoók Ágnes (MNM), Gergely Katalin (MTA BTK RI – MNM), Évinger Sándor (Természettudományi Múzeum - Embertani Tár), Vörös István, Bárány Annamária (MNM)

Együttműködő partnerek

 

Magyar Nemzeti Múzeum, Természettudományi Múzeum - Embertani Tár

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia