Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Téma

 

A Fekete-tenger kereskedelme a kora középkorban – Egy bizánci kikötőváros kutatása Sinópé/Sinop / The Black Sea Trade in Early Middle Ages – Investigation of a Byzantine Harbour: Sinope/Sinop, OTKA-pályázat PD 100177

Összefoglalás

 

A Fekete-tenger fontos összekötő kapocs három régió: Anatólia, a Balkán és Kelet-Európa között. A kulturális jelentősége abban áll, hogy a mediterrán hatások e közvetítő csatorna révén érték el az észak-pontuszi nomád törzseket. E hatások forrása - Konstantinápoly és a Balkán mellett - Anatólia fekete-tengeri partvidéke volt, így e vidék régészeti kutatása kulcsfontosságú a magyar és kelet-európai régészet szempontjából. 

Sinop (az ókori Sinópé) földrajzi fekvésének köszönhetően a legfontosabb fekete-tengeri kikötők egyike volt: a Krím felé induló hajók kiindulópontja. A kikötőváros a teljes közép bizánci korban megtartotta a jelentőségét, és nagy számú - részben kutatott - bizánci műemlékkel rendelkezik, a kisleletek és a kerámia tanulmányozása viszont még nem kezdődött meg. A projekt a Sinopból származó 6-11. századi bizánci fekete-tengeri kereskedelemre vonatkozó adatok (kerámia és fémtárgyak) feltárására, kiértékelésére és publikálására vállalkozott. 

Témavezető/Futamidő

2012-2015

Dr. Csiky Gergely

Kutatócsoport tagjai

 

Bíró Ádám, Csiky Gergely, Schwarcz Dávid

Együttműködő partnerek

 

Sinop Regional Archaeological Project, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Istanbul

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia