Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Ősrégészeti témacsoport 

Alsónyék-Bátaszék neolitikus leletanyagának feldolgozása, OTKA K 81230, ERC, DFG

Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében, OTKA K 112366

Késő rézkori temető Pilismarót-Basaharcon, OTKA PUB-K 114482

Migráció és kulturális változások a bronzkori Kárpát-medencében, OTKA K 108597

Ókori és népvándorlás kori régészeti témacsoport  

Antik szobrászmesterek azonosítása - mesterkéz-attribúció 3D analízissel, OTKA NF 101755

Kerámia depot-leletek a San Potitoi (Itália, Aq) római villából, OTKA T 104717

Régészeti tanulmányok a késő ókori kelet-mediterrán temetkezési szokásokról

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon, OTKA K 108670

A Fekete-tenger kereskedelme a kora középkorban - egy bizánci kikötőváros kutatása Sinópé/Sinop, OTKA PD 100177

Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban, OTKA K 111853

A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása, OTKA K 81891

Mosaburg-Zalavár, OTKA K 100688

A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin, OTKA ANN 113199

Honfoglalás kori, középkori és kora újkori régészeti témacsoport

Az átalakulás évszázadai - települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században, OTKA NK 104533 

A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei, OTKA-pályázat K 81834

A középkori Kárpát-medence környezettörténete, OTKA-pályázat K 112318

Pest megye őskori és középkori várai, OTKA-pályázat K 108756

Bioarcheologiai és környezetrégészeti témacsoport

Alsónyék-bátaszék neolitikus leletanyagának feldolgozása, OTKA K 81230, ECR, DFG 

Újkőkori közösségek a balkán és közép-európa érintkezési övezetében a kr. e. 6. évezred második felében, OTKA K 112366 

Késő rézkori temető Pilismarót-Basaharcon, OTKA PUB-K 114482

Migráció és kulturális változások a bronzkori Kárpát-medencében, OTKA K 108597

Mobilitás és népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások, OTKA NN 113157 

A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei, OTKA K 81834

A középkori Kárpát-medence környezettörténete, OTKA K 112318

A környezettől a hitvilágig: életmód- és kultúraváltás az állatcsontleletek tükrében a késő rézkortól a késő bronzkorig, OTKA NF 104792

A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások, OTKA K 106369

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia