Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Az "Antaeus" évente megjelenő periodika, amely angol és német nyelven közli a magyar, valamint a nemzetközi régészettudomány és társtudományainak fontos, új eredményeit.

Az intézeti évkönyv első kötete 1970-ben jelent meg. 1970 és 1985 között a "Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften" című évkönyvből 14 kötet, és a konferenciák tanulmányait publikáló Beiheftből 3 látott napvilágot. 

Az intézeti évkönyv 1986-tól "Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae" címmel jelenik meg, 2002-től A4 formátumban.  

Nyilatkozat a publikálás erkölcsi és etikai alapelveit illetően – Publication ethics and publication malpractice statement

Szerkesztőbizottság – Editorial Board

Szerkesztési irányelvek

 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia