Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Témacsoport-vezető:

Darázsy Beatrix

Restaurátor műhely:

Tel: +3612246700/504

Munkatársak:

Ba Zsuzsanna, Somlósi Éva, Zamadits Ágnes

Tevékenység:

Az intézet ásatásaiból, leletmentésekből vagy más külső intézményekkel történő megállapodás révén az intézetbe kerülő leletanyagok szakszerű állagmegóvása, helyreállítása és dokumentálása.

Fotóműhely:

Tel: +3612246700/521

Munkatársak:

Fazekas Fanni

Tevékenység:

Dokumentációs és publikációs célokra készülő fényképek készítése, elsősorban régészeti leletekről. A műhely digitális eszközökkel dolgozik.

Grafikai műhely:

Tel: +3612246700/112

Munkatársak:

Éber Magda, Ősi Sándor, Réti Zsolt

Tevékenység:

A grafikus csoport készíti az intézeti kiadványok, és a kutatók máshol megjelenő munkáinak illusztrációs anyagát. Tevékenységük sokrétű, a hagyományos eszközök és technikák használata mellett a legkülönbözőbb számítógépes programokkal dolgoznak. A kutatókkal együttműködve végzik a régészeti szakgrafikai feladatokat, kézi tusrajzokat, művészi grafikákat, 3D rekonstrukciókat, és animációs megjelenítéseket egyaránt készítenek.

Adattár:

Tel: +3612246700/511

Munkatársak: 

Füredi Magda, Sternád Vilmos

Gyűjtőterület, rövid tevékenység:

Az Adattár feladata az intézetben folyó régészeti és bármilyen egyéb kutatás hagyományos módon és számítógéppel készült dokumentációjának és a kutatást elősegítő dokumentatív anyagnak gyűjtése és gyarapítása, nyilvántartásba vétele, rendezése, tárolása és őrzése, a kutatás céljaira való rendelkezésre bocsátása.

Kutatási lehetőségek:

Az adattár gyűjteményeiben az intézet dolgozói és külső kutatók egyaránt kutathatnak, utóbbiak a Régészeti Intézet igazgatójának engedélyével. A gyűjtemények anyagát a kartonok kivételével az intézet illetékes dolgozói kölcsönözhetik. Más intézményeknek, vagy ezek dolgozóinak adattári anyag csak különösen indokolt esetben, igazgatói engedéllyel kölcsönözhető. Az adattár zárt anyagként kezeli azokat a dokumentációkat és egyéb anyagokat (rajzokat, fényképeket stb.), amelyek a szerzői jog védelme alatt állnak. Ezek megtekintéséhez az illetékes kutató írásbeli engedélye is szükséges.

Fontosabb gyűjtemények (2014. december 31.)

Fénykép negatív: 207 206

Reprónegatív: 87 097

Idegen negatívról készült nagyítás: 6 736

Diapozitív: 65 000

Fényképes karton: 382 099

Irodalmi karton: 225 550

Térkép: 11 606

Rajz: 42 458

Ásatási dokumentáció: 1 231

Kézirat: 393

Terepbejárási jegyzőkönyv: 9 823

Digitális fénykép: 40 457

Fontosabb számítógépes adatbázisok

Dialeltárkönyv: 65 000 rekord

Rajzleltárkönyv: 42 458 rekord

Térképleltárkönyv: 11 606 rekord

Helynévmutatók: 83 200 rekord

MRT (a megjelent kötetek lelőhelyeinek legfontosabb adatai): 25 514 rekord

Bibliográfia a topográfiai adatgyűjtéshez: 31 200 rekord

Lelőhelymutatók a topográfiai adatgyűjtéshez: 16 815 bibliográfiai egységből

400 000 lelőhely-, illetve (helynév-)mutató

Múzeumi leltárkönyvek: 18 múzeum, 301 304 leltárkönyvi tétel

Nyitva tartási idő:

külső kutatóknak előzetes időpont-egyeztetéssel

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia