Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Vida Tivadar

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat:C.Sc., doctor habilitatus

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: népvándorlás kor, kora középkor 

telefon: +3612246700/4129

email: vida.tivadar@btk.mta.hu

 

születési év:

1962

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1986: régész-történelem tanár

tudományos fokozat:

2012: ELTE BTK doctor habilitatus

2002: ELTE BTKegyetemi docens

1996: MTA, történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

1994: ELTE BTKegyetemi doktor (dr. univ.)

munkahelyek, beosztások:

2012-: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék,
tanszékvezető

2008-: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, igazgatóhelyettes

2002-: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék, egyetemi docens

1996-: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos főmunkatárs

1994: MTA Régészeti Intézete, tudományos munkatárs

1986: MTA Régészeti Intézete, tudományos segédmunkatárs

ösztöndíjak: 

2002-2003: Humboldt-ösztöndíj, München

2000-2003: MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj               

1998-1999: Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften ösztöndíja, (Volkswagen-Stiftung), vendégkutató és oktató, Marburg

1993-1994: DAAD-ösztöndíj, München

tagságok:

2012-2015: OTKA, Régészet – Magyar Őstörténet zsűri, elnök

2009-: Ständige Bewertungskomission (tudományos tanácsadó testület), Römisch-Germanisches Zentralmuseums und Forschungsiunstitut für Archäologie, Mainz, tag

2008-: MTA Régészeti Bizottság, titkár

2007-: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Tudományos Tanácsadó Testület, tag

2006-2009: OTKA, Régészet – Magyar Őstörténet zsűri, tag

2005: Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, levelező tag

2004-2008: Szlavisták Nemzetközi Szövetsége, Régészeti Bizottsága (Mednarodni Slavistični Komite, Komisia Archeologičká) tag

2004-: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, kulturális szakértő

2001: ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Régészeti Program (PhD), külső alapító tag

1999-: MTA, Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

szerkesztő bizottsági tagságok:

2009-: VIA. Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák /Monographia Minor in Cultural Heritage, szerkesztőbizottság tagja

2008: „Istros” szerkesztőbizottság, tiszteletbeli tag

2002: „Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae” sorozat, társszerkesztő

1999-:„Archaeologiai Értesítő” szerkesztőbizottság, tag

1994: „Monumenta Avarorum Archaeologica” sorozat, társszerkesztő

díjak:

1990: Akadémiai Ifjúsági Díj

 

kutatási terület:

1. a Kárpát-medence régészete a népvándorlás korában és a korai középkorban: A keleti eurázsiai, a mediterrán késő antik/kora és közép bizánci, a nyugati Meroving és Karoling kulturális kapcsolatok, társadalmi tagozódás, gazdaság-kereskedelem,  kézművesség, hitvilág, művészet

2. kulturális és népi változások a 6-7. században a Kárpát-medencében, késő antik--kora bizánci fémedények, hitvilág és művészet a korai középkorban, a budakalászi avar és a szóládi langobard temető feltárása és feldolgozása

kutatási tevékenység:

2012:„Tracing Longobard Migration through DNA Analysis”, Projektvezető: Prof. Patrick Geary, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ.

2010:„Romania Gothica” konferenciasorozat (Budapest, Ravenna-Toulouse-Barcelona) szervezőbizottság tagja

20092014: „Népvándorlás kori germán és avar leletkorpuszok” OTKA K 81891.

20062009: „Népvándorlás kori germán és avar leletkorpuszok” OTKA K 61798.

20062008: „Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta von der Spätantike bis zum 9. Jahrhundert” MTA-DFG közös projekt, MTA Régészeti Intézete, Budapest  és a Geistwissenschaftliches Zentrum, Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig, Pályázók: Bálint Csanád, Christian Lübke, Matthias Hardt, Vida Tivadar

20052009: „A szóládi langobard temető feltárása és feldolgozása” DAI-RGK/MTA-RI német-magyar projekt. Partnerek: Uta von Freeden (DAI Römisch Germanische Komission, Frankfurt), Kurt W. Alt (Institut für Anthropologie, Universität, Mainz).

20022005: „Foreigners in the Early Medieval. Migration - Integration – Acculturation.” az European Comission, Directorate-General for Education and Culture „Culture 2000”  programja keretében elnyert  projekt, tíz országgal együtt. Projektvezető: Dieter Quast.www.rgzm.de/foreigners

20012004: „Monumenta Avarorum Archaeologica” OTKA T 25615 pályázat. Projektvezető: Garam Éva és Vida Tivadar.

20012005: „A budakalászi avar kori temető feldolgozása III.” OTKA-pályázat (témavezető)

19972000: „A budakalászi avar kori temető feldolgozása II.” OTKA-pályázat (témavezető)

19971999: Az olympiai szláv temető feldolgozása Thomas Völlinggel együtt az „Olympia in der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike” c. program keretében, projektvezető: U. Sinn, Institut für Klassische Archäologie der Universität Würzburg.

19961997: „A késő avar sírkerámia” Akadémiai Kutatási Pályázat, Sz.: 96-34/33.

19861990: „Zu einigen handgeformten frühawarischen Keramiktypen und ihre östlichen Beziehungen.”. Awarenforschungen-Projekt, Projektvezető: Falko Daim.

oktatási tevékenység:

2012: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék (tanszékvezető)

20022011: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék (egyetemi docens)

- Előadások, szemináriumok, speciális kollégiumok tartása (BA, MA) a Kárpát-medence korai története (népvándorlás kora) barbár népeinek régészetéről: Római császárkori barbárok (quadok, vandálok, gótok, szarmaták), Hun kor, Germán törzsi királyságok (gótok, gepidák, langobardok), Avarok, A karoling Pannónia, A magyar honfoglalás korának régészete

- ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Régészeti Program (PhD) témavezető

- Népvándorlás kori tanásatás vezetése

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

  1. 1. Vida, Tivadar: Die awarenzeitliche Keramik I. Früh- und Mittelawarenzeit, 6./7. Jh. Varia Archaeologica Hungarica 8. Hrsg.: Csanád Bálint. Berlin-Budapest 1999.

  2. 2. Völling, Thomas/Tivadar Vida: Das slawische Brandgräberfeld in Olympia. Archäologie in Eurasien 9. Rahden 2000.

  3. 3. Tivadar Vida: Conflict and coexistence: the local population of the Carpathian Basin under Avar rule (sixth to seventh century). in: The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars and Cumans. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 4501450, 2. (Florin Curta ed.) Brill, Leiden-Boston 2008, 1346.

  4. 4. Vida, Tivadar: Die Awaren. in: Anke Bodo /László Révész / Tivadar Vida: Reitervölker im Frühmittelalter. Hunnen – Awaren –Ungarn. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2008, 47-74.

  5. 5. Vida Tivadar: “...kérték, hogy Pannoniában lakhassanak.” Az avarok letelepedése. in: Régészeti Dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. Szerk.: Anders Alexandra/Szabó Miklós/Raczky Pál. Budapest 2009, 105122.

  6. 6. Vida, Tivadar: Avar Settlements Remains and Graves at Gyoma 133. in: Bartosiewicz, László/Berecz, Katalin/Choyke, Alíz/Medzihradsky, Zsófia/Székely, Balázs/H.Vaday, Andrea/Vicze, Magdolna/Vida, Tivadar: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Gyoma 133. Ed. by Sándor Bökönyi. Archaeolinqua 5. Budapest 1996, 323364.

  7. 7. Vida, Tivadar: Raumkonzepte der Awaren und Byzantiner und deren Auswirkungen im unteren Donaubecken im 6.7. Jahrhundert. In: Sv. Hansen – M. Mayer (Hrsg.) Parallele Raumkonzepte. Topoi Berlin Studies of the Ancient World 16. Walter de Gruyter GmbH, Berlin-Boston 2013, 307323.

  8. 8. Vida, Tivadar: Das Gräberfeld dem Horreum in der Innenbefestigung von Keszthely-Fenékpuszta. In: Keszthely-Fenékpuszta im Kontext Spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Orsolya Heinrich Tamáska (Hg.) Castellum Pannonicum Pelsonense 2. Budapest-Leipzig-Keszthely-Rahden/Westf. 2011, 397455.

9. Vida Tivadar – Fodor László: Kora avar kori temetőrészlet Szihalom-Budaszögről. Archaeológiai Értesítő 138, 2013, 157173.

  1. 10. D. Peters – C. Knipper – U. von Freeden – W. Müller – A. Maurer – K. W. Alt – T. Vida: Schmelztiegel Balaton? Zum Verhältnis „langobardischer” EinWanderergruppen und (vor-) langobardenzeitlicher romanischer Bevölkerung am Balaton – Szólád und Keszthely-Fenékpuszta zwischen Archäologie und Isotopie. In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. Castellum Pannonicum Pelsonense 4, 2014, 337360.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet