Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Szeverényi Vajk

beosztás: tudományos segédmunkatárs

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: bronzkor, régészetelmélet

telefon: +3612246700/4358

email: szeverenyi.vajk@btk.mta.hu

születési év:

1975

végzettség:

ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest

2000: őskori régészet és klasszika archeológia

posztgraduális képzés:

University of Oxford

munkahelyek, beosztások:

20062010: MTA Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs

20112013: Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész segédmuzeológus

ösztöndíjak:

20052009: Az MTA fiatal kutatói ösztöndíja

20002004: University of Oxford, Institute of Archaeology doktori ösztöndíja

tudományos tagságok:

20102013: CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration) Európai Uniós FP7 program, Program Advisory Committee tagság

2010: A Society for American Archaeology tagsága

2007: A European Association of Archaeologists tagsága

2005: A Magyar Régész Szövetség tagsága

2000: Az Magyar Ősrégészeti Társaság tagsága

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található az MTMT Adatbázisban

válogatott bibliográfia:

1. Szeverényi, V. – Priskin, A. – Czukor, P.: Csanádpalota-Juhász T. tanya (M43/55. lh.) késő bronzkori erődített település feltárása: Előzetes jelentés a 20112013. évi ásatások eredményeiről (Excavations at the Late Bronze Age fortified settlement of Csanádpalota-Juhász T. tanya (Site M43/55): preliminary report on the results of the 2011-2013 campaigns). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Új Folyam 1 (2014) 3560.

2. Szeverényi, V.: Az őskori régészet politikája. Századvég 73 (2014) 530.

3. Kulcsár, G. – Szeverényi, V. 2013. Transition to the Bronze Age: Issues of Continuity and Discontinuity at the Beginning of the Third Millennium BC in the Carpathian Basin. In: Heyd, V., Kulcsár, G. & Szeverényi, V. (eds.) Transitions to the Bronze Age: Interregional Interaction and Socio-Cultural Change at the Beginning of the Third Millennium BC. (Archaeolingua 30.) Budapest: Archaeolingua, 6790.

4. Szeverényi, V.: Bronzkori „háztűznéző”: Szándékos házégetés és anyagi metaforák a Kárpát-medence kora és középső bronzkorában (Deliberate house-burning and material metaphors in the Early and Middle Bronze Age of the Carpathian Basin). Ősrégészeti Levelek 13 (2011 [2013]) 215232.

5. P. Fischl K. –  Kiss, V. – Kulcsár, G. – Szeverényi, V.: Transformations in the Carpathian Basin around 1600 BC. In: Meller, H., Bertemes, F., Bork, H.-R. & Risch, R. (Hrsg.) 1600 - Kultureller Umbruch im Schatten des Thera-Ausbruchs? 4. Mitteldeutscher Archäologentag vom 14 bis 16 Oktober 2011 in Halle (Saale). (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 9.) Halle, 355371.

6. Szeverényi, V.: The Earliest Copper Shaft-Hole Axes in the Carpathian Basin: Interaction, Chronology and Transformation of Meaning. In: Anders, A. & Kulcsár, G. (eds.) Moments in Time. Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. (Ősrégészeti Tanulmányok/Prehistoric Studies I.) Budapest: L’Harmattan 2013, 661669.

7. Szeverényi, V. – Kulcsár, G.: Middle Bronze Age Settlement and Society in Central Hungary. In: Jaeger, M. & Czebreszuk, J. (eds.) Enclosed Space – Open Society. Contact and Exchange in the Context of Bronze Age Fortified Settlements in Central Europe. (Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 9.) Poznań & Bonn 2012, 287351.

8. Gerling, C. – Bánffy, E. – Dani, J. – Köhler, K. – Kulcsár, G. – Pike, A. W. G. – Szeverényi, V. – Heyd, V.: Immigration and transhumance in the Early Bronze Age Carpathian Basin: the occupants of a kurgan. Antiquity 86, 10971111.

9. Guba, Sz. – Szeverényi, V.: Bronze Age bird representations from the Carpathian Basin. CommArchHung 2007, 75110.

10. Szeverényi, V.: The Early and Middle Bronze Ages in Central Europe. In: Bogucki, P. & Crabtree, P. J. (eds.) Ancient Europe 8000 B.C.–A.D. 1000. Encyclopedia of the Barbarian World. Volume II. Bronze Age to Early Middle Ages (c. 3000 B.C.–A.D. 1000). New York: Charles Scribner’s Sons, 2030.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. Település és társadalom a kora és középső bronzkorban a Benta-völgyben

2. Település és társadalom a kora és középső bronzkorban a Kakucs régióban

3. Késő bronzkori erődített telepek a Dél-Alföldön

4. Település és társadalom a bronzkorban a Maros mentén

5. Rítus és különleges temetkezések a bronzkorban

kutatási tevékenység:

2013: „Migráció és kulturális változások a bronzkori Kárpát-medencében”, OTKA kutatási projekt; témavezető: Kiss Viktória; résztvevő

2013: Kakucs Archaeological eXpedition (KEX), nemzetközi kutatási projekt az MTA BTK Régészeti Intézet, a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem és a kieli Christian-Albrechts-Universität közreműködésével; bronzkori erődített település ásatás és mikroregionális kutatások; résztvevő

2012: Csanádpalota-Juhász T.-tanya (M43, 55. lh.) késő bronzkori erődített település kutatása: szisztematikus terepbejárás, légifotózás, fúrás, ásatás; projektvezető

2011: „Landscapes of Complexity: The Politics of Social, Economic and Ritual Transformations in Bronze Age Hungary”, nemzetközi projekt az MTA BTK Régészeti Intézete, az evanstoni Northwestern University és a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem közreműködésével; bronzkori mikro-regionális településszerkezeti kutatások; társ-projektvezető (társ-projektvezetők: Kulcsár Gabriella, Kiss Viktória, Timothy Earle, Janusz Czebreszuk)

20122013: Yamnaya IMPACT: Archaeological Heritage, Research into European Population History & Summer School; nemzetközi kutatási projekt az MTA BTK Régészeti Intézet, a debreceni Déri Múzeum, a University of Bristol és az olomouci Filozofické fakulta Univerzita Palackého közreműködésével; résztevő

ásatási tevékenység:

2014: Ásatás Kakucs-Turján mögött, középső bronzkori település; ásatásvezető: Kulcsár Gabriella és Mateusz Jaeger

2013: Csanádpalota-Kártyik tanya 1-3. lh., szarmata település; ásatásvezető

20112012: Csanádpalota-Juhász T.-tanya (M43, 55. lh) őskori, népvándorláskori és Árpád-kori települések feltárása; ásatásvezető

2010: Kajászó-Keskeny-dűlő, középső bronzkori urnatemető; társ-ásatásvezető

2008, 2010: terepbejárások Kakucs környékén, magnetométeres felmérés Kakucs–Turján mögött bronzkori erődített telepen; társ-projektvezető

2007, 2009: Regöly 2. sz. lelőhely, mezolitikus település; ásatásvezető: William Eichamann, Marton Tibor

20072008: Fajsz-Gara-domb, neolitikus településen; ásatásvezető: Dr. Bánffy Eszter

20002010: Százhalombatta-Földvár bronzkori tell településén, nemzetközi régészeti projekt (résztvevők: Matrica Múzeum, University of Göteborg, University of Cambridge, University of Southampton, University of Aarhus); ásatásvezető: Dr. Vicze Magdolna

2000: Ecsegfalva 23. sz. lh., neolitikus település; ásatásvezető: Prof. A. Whittle (University of Cardiff)

1998: leletmentő ásatások Budapest területén (Corvin tér, Károlyi M. u.)

1995: Sajópetri-Hosszú-dűlő, kelta település; ásatásvezető: Prof. Szabó Miklós

19932000: Polgár-Csőszhalom neolit tell település, Polgár–Kenderföldek bronzkori tell település és temető, Polgár környéki M3-as leletmentő ásatások; ásatásvezető: Prof. Raczky Pál

oktatási  tevékenység:

2010: Pécsi Tudományegyetem, Régészet Tanszék, óraadó tanár

kurzusok:

„Bevezetés az őskori régészetbe” (előadás)

„Rézkor és kora bronzkor a Kárpát-medencében” (előadás, szeminárium)

„Középső és késő bronzkor a Kárpát-medencében” (előadás, szeminárium)

„A preszkíta és szkíta kor a Kárpát-medence keleti felében” (előadás, szeminárium)

„Bevezetés a régészetelméletbe” (szeminárium)

„Régészetelmélet 2.” (szeminárium)

„Őskori anyagismeret 1.” (szeminárium)

„Őskori anyagismeret 2.” (szeminárium)

„Európai paleolitikum és neolitikum régészete” (szeminárium)

„Bronzkori társadalmak Európában” (előadás)

„Délkelet-Európa neolitikuma: a kronológiától a társadalomrégészetig” (előadás)

„A bronzkor és kora vaskor régészete az Égeikumban és Itáliában” (előadás, szeminárium)

2005: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, óraadó tanár

kurzusok:

„A kora és középső bronzkor kronológiai problémái” (előadás)

„A gazdasági világrendszer kezdetei az őskorban” (előadás)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia