Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Horváth Friderika

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: C.Sc.

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: római kor

telefon: +3612246700/4264

email: horvath.friderika@btk.mta.hu

születési év:

1970

 

végzettség:

Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécsi Tudományegyetem), Pécs

1991: történelem-orosz szak (B.A.)

1993: történelem szak-régészeti specializáció

 

posztgraduális képzés:

1993-1994: DAAD ösztöndíj (Universität Passau am Lehrstuhl für Alte Geschichte), témavezető: Prof. Dr. Hartmut Wolff

2007: MTA - Tudománykommunikációs és kutatásmenedzsment tanfolyam

 

tudományos fokozat:

1998: MTA, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

 

munkahelyek, beosztások:

1994–1997: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), TMB ösztöndíjas, tudományos segédmunkatárs

1997–: tudományos főmunkatárs

 

tanulmányutak, ösztöndíjak:

2003–2005: Bolyai János Kutatói ösztöndíj

2006: DAAD Wiedereinladungsstipendium (Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a. M.)

2003: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz

2001: Akadémiai csereegyezmény: Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte (Prof. H. Friesinger)

1999: CRFB program keretében: Römische-Germanische Kommission, Frankfurt a. M.

 

tagságok:

2016–: Régészet–Magyar Őstörténet (RGM) szakértői csoport tagja (NKFI)

2017–: Magyar Limes Bizottság tagja

Magyar Régész Szövetség tagja

 

szerkesztőbizottsági tagságok:

2017–: Az ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének főszerkesztője

2003–: Az ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja

2007–2010: A Magyar Régész Szövetség honlapjának szerkesztőbizottsági tagja

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján elérhető MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia: 

F. Horváth: Die römerzeitliche Siedlungskeramik im Vicus von Almásfüzitő (Odiavum/Azaum) am Beispiel einer frühkaiserzeitlichen Grube. Xantener Berichte 13 (Xanten 2003) 206–240.

F. Horváth: Römische bodenständige Keramik. Antaeus 27 (2004) 343–365.

Viczián I.–Horváth F.: A tatai mocsarak a római korban és Mikoviny Sámuel lecsapoló munkája (Marshes in the environs of Tata at the Roman Age and their draining by Sámuel Mikoviny). Földrajzi Értesítő LV/3–4 (2006) 257–272.

Horváth F.: Egy ritka emailos fibula Almásfüzitő vicusából (Eine seltene Emailfibel aus dem Vicus von Almásfüzitő). Archaeologiai Értesítő 132 (2007) 295–304.

F. Horváth: Glazed pottery of Keszthely­Fenékpuszta in the spectrum oft the ceramics of the LateRoman fortress, in: Ch. Magrini – F. Sbarra (eds): Late Roman Glazed Pottery in Carlino and in Central ­East Europe. Production, Function and Distribution. Proceedings of the Second International Meeting of Archaeology in Carlino (March 2009). BAR Int. Ser. 2068. Oxford 2010, 93102.

F. Horváth: Keramik. In: Die römischen Gräberfelder von Intercisa II: Die Altfunde aus den Museumssammlungen in Berlin, Mainz und Wien. Bestandskatalog 11 des Museums für Vor- und Frühgeschichte SMPK, Berlin-Charlottenburg (Berlin 2011) 193216.

F. Horváth: Das spätantike Keramikspektrum von Keszthely-Fenékpuszta. Ein Einblick. In: O. Heinrich-Tamaska (Hrsg.), Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Castellum Pannonicum Pelsonense 2 (Rahden 2011)

F. Horváth: Eine besondere Gruppe der spätrömischen Keramik mit polierter Oberfläche. Beiträge zu den römisch–barbarischen Beziehungen. Antaeus 34 (2016) 41–104.

F. Horváth – A. Miháczi-Pálfi – S. Évinger – Zs. Bernert: Barbarisierte Römer – Romanisierte Barbaren? Interpretationsmöglichkeiten der fremden Komponente am Beispiel des Gräberfeldes von Somogyszil. Antaeus 35–36 (2017–2018) 1–28.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

 

kutatási terület:

1. A római kori bennszülött kerámia és előzményei, kelta–római átmenet kérdésköre
2. Az import terra sigillata edények forma és műhely szerinti meghatározása, történeti és gazdaságtörténeti értékelése
3. Limes-kutatás, fegyvertörténet és határvédelem kérdésköre
4. A késő antik Pannonia edényművesség sajátosságainak és barbár kapcsolatrendszerének kutatása
5. késő római kor és népvándorláskor közötti átmenet kérdésköre, a Római Birodalom reakció a megváltozott hatalompolitikai helyzetre
(asszimiláció, akkulturáció és a transzformáció lenyomata a korszak hagyatékában) 
6. Rurális települések kutatása Pannonia római kori évszázadaiban

 

kutatási tevékenység:

1995-1998: Corpus der römischen Funden im europäischen Barbaricum, DAI-program(Römisch-Germanische Kommission koordinálásában) (résztvevő)

1996–1999: Római kori bennszülött kerámia, OTKA-pályázat (témavezető) 

2000–2003: Az almásfüzitői vicus leletanyagának feldolgozása, OTKA-pályázat (témavezető)

2000–2003 (OTKA): Nagyút-Göbölyjárás II. (M3 autópálya) lelőhely feldolgozása, terra sigillata anyag értékelése (résztvevő)

2002–2005: Intercisa-castellum és vicus 1967-1983. évi ásatások feldolgozása. OTKA-pályázat (résztvevő)

2002–2006: Páty-Terminál lelőhely kelta-római településanyagának feldolgozása, OTKA pályázat (résztvevő)

2006–2011: Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta von der Spätantike bis zum 9. Jh. (Együttműködés GWZO, Universität Leipzig) (résztvevő)

2008: NKA Publikációs-pályázat

2014–: Keszthely-Fenékpuszta 2009–2017. közötti feltárásainak feldolgozása: Keszthely-Fenékpuszta késő római erődjének római kori fázisai és továbbélése a népvárláskor évszázadaiban, ennek történeti és katona politikai háttere, valamint lenyomata az anyagi kultúrában, régészeti és archeometriai megközelítés (Együttműködés: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) an der Universität Leipzig)

2015–: A dél-pannoniai késő római temetők kutatása, az akkulturáció és transzformáció nyomon követése a „Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban“ NKFI K 111458 pályázat keretein belül (vezető kutató: Szőke Béla Miklós) (együttműködés: Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár)

2017: Dunaszentgyörgy-Középső-dűlő korai veterán-telepének kutatása a limes hátországában; az M6 autópálya mentén végzett feltárás leletanyagának feldolgozása és értelmezése

2017–2018: Esztergom-Várhegy terra sigillata anyagának feldolgozása, kora római megtelepedés a tartomány korai határvédelmi rendszerének kérdésköre (Együttműködés: MNM Balassi Bálint Múzeuma, NKA-pályázat)

2018–: Szebény késő római villa rustica roncsolásmentes felderítése, az M6 autópálya építéséhez kötödő feltárás leletanyagának feldolgozása (Együttműködés: Janus Pannonius Múzeum, Pécs)

2018: Kutatások Ságvár késő római erődjében – Az 1971–1979. évi feltárások régészeti anyagának közzététele (Együttműködés: Magyar Nemzeti Múzeum, ELTE Régészettudományi Intézet munkatársai, MTA Geokémiai Kutatóintézet), elbírálás alatt álló NKFI pályázat (vezető kutató)

 

ásatási tevékenység:

1993: Lussonium erőd (ásatásvezető)

1998–2004, 2007: Almásfüzitő-vicus (ásatásvezető)

2007: M6 autópálya, Szebény–Mogyorós 10. lelőhely római kori villagazdaság (szakmai konzulens)

2008: M6 autópálya TO-033 lelőhely (Paks-Gyapa) (szakmai konzulens)

2008: M6 autópálya TO-019 Dunaszentgyörgy-Tengelic lelőhely (szakmai konzulens)

 

szerkesztői tevékenység:

2017–: Az ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének főszerkesztője

2014–: Az MTA BTK Régészeti Intézet honlapjának webszerkesztője

2003–: Az ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja, technikai szerkesztő

2007–2010: A Magyar Régész Szövetség honlapjának szerkesztőbizottsági tagja, webszerkesztő

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet