Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Gál Erika

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: C.Sc.

szervezeti egység: Bioarchaeologia és környezetrégészet

kutatási terület: archaeozoológia

telefon: +3612246700/4314

email: gal.erika@btk.mta.hu  

születési év:

1973

 

végzettség:

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Állattani Tanszék, Kolozsvár

1997: okl. biológus - biológia tanár

 

tudományos fokozat:

2002: Bukaresti Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék, PhD (Őslénytan)

 

munkahelyek, beosztások:

19982002:Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Állattani Tanszék, kutatóasszisztens

20022004: MTA Régészeti Intézet, tudományos munkatárs

20112013: Osztrák Tudományos Akadémia, tudományos munkatárs

2004– : MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos főmunkatárs

 

ösztöndíjak:

20052008: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

20052008: OTKA F 048818 Ifjúsági Kutatási Projekt

2005: European Committee 6 “Synthesys” – DK TAF (Koppenhága és Bécs)

2002– 2004: European Committee 5 “Improving Human Potential” – COBICE (2002: Koppenhága, 2003: Madrid; 2004: Párizs)

2001: Arany János Közalapítvány Kutatási Ösztöndíja

2001: Román Kormányzati Kutatási Ösztöndíj

 

tagságok:

International Council for Archaeozoology (ICAZ): Bird Working Group (BWG), Worked Bone Research Group (WBRG), Animal Palaeopathology Working Group (APWG) – tag

European Association of Archaeologists (EAA) – tag 

Society of Avian Palaeontology and Evolution (SAPE) – tag

Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) – tag

Ősrégészeti Társaság – tag 

 

díjak:

2009: Elismerő Oklevél az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2005-2008) támogatása során elért eredményekért

2007: OTKA – Élet és Tudomány 2007. évi cikkpályázata: II. díj

2000: Természet Világa folyóirat 2000. évi cikkpályázata: II. díj

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

 

válogatott bibliográfia:

1. Gál, E. 2004.The Neolithic avifauna of Hungary within the context of the Carpathian Basin. Antaeus 27: 273-286.

2. Gál, E. 2007. Fowling in lowlands. Neolithic and Copper Age bird bone remains from the Great Hungarian Plain and South-East Romania. Budapest: Archaeolingua Series Minor. Vol. 24. Pp. 149.

3. Gál, E. 2008. Faunal and taphonomic approach to a Late Pleistocene cavern bird bone assemblage in north-west Hungary. Geobios 41: 79-90.

4. Gál, E. – Csippán, P. – Daróczi-Szabó, L. – Daróczi-Szabó, M. 2010. Evidence of the crested form of domestic hen (Gallus gallus f. domestica) from three post-medieval sites in Hungary. Journal of Archaeological Sciences 37: 1065-1072.

5. Gál, E. – Kovács, E. – Kováts I. – Zimborán, G. 2010. Kora középkori csontüllők Magyarországról: egy újabb példa az állatcsontok hasznosítására. In: J. Gömöri – A. Kőrösi (szerk.) Csont és bőr: Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Magyar Tudományos Akadémia VEAB Soproni Tudós Társasága, Budapest. Pp. 117-126.

6. Gál, E. – Kovács, Gy. 2011. A walrus-tusk belt plaque from an Ottoman-Turkish castle at Barcs, Hungary. Antiquity 85(329): Project Gallery. http://antiquity.ac.uk/projgall/gal329/

7. Gál, E. 2012. Állatcsontleletek a középkori Székelyföldről. In: E. Benkő A középkori Székelyföld II. (The medieval Székelyland II). Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. Pp. 663-750.

8. Gál, E. – Kulcsár, G. 2012. Változások a bronzkor kezdetén. A dél-dunántúli gazdálkodás jellege az állatcsont leletek alapján. In: A. Kreiter – Á. Pető – B. Tugya (eds) Környezet – Ember – Kultúra. Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Budapest. Pp. 207-214.

9. Gál, E. – Kunst, G. K. 2014. Offered to Gods, Eaten by People: Bird Bones from the Sanctuary of Jupiter Heliopolitanus in Carnuntum–Mühläcker (Austria). In: D. Serjeantson and L. Bejenaru (eds), Birds and archaeology: recent research. International Journal of Osteoarchaeology 24(3): 336-346.

 

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási tevékenység:

20002002: „Fauna de vertebrate fosile si recente a Munţilor Pădurea Craiului (Judeţul Bihor, România)" (Projektvezető: Kessler Eugen), A Román Tanügyminisztérium 61/383/2000 sz. projektje (résztvevő)

20022005: „Magyarország környezettörténete” (Projektvezető: Bánffy Eszter és Sümegi Pál), Széchenyi-terv NKFP 5/0063 sz. projekt (résztvevő)

2004–2006: „Anatómiai és paleopatológiai vizsgálatok háziállatok csontozatán: recens megfigyelések a régészeti leletek értelmezésében” (Projektvezető: Bartosiewicz László), OTKA T/F 047228 sz. pályázat (résztvevő)

2005–2009: „A középkori Székelyföld” (Projektvezető: Benkő Elek), OTKA K48577 sz. pályázat (résztvevő)

20052008:„Őslénytani és régészeti madárcsontleleteken alapuló környezet- és állattartás-történeti vizsgálatok”, OTKA F 048818 sz. pályázat és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (témavezető)

20082011:„Ember és állat kapcsolata Dél-Dunántúlon a  kora bronzkor idején”, OTKA PD 71965 sz. pályázat (témavezető)

20112013: „Limesforschungen: Der Tempelbezirk des Iuppiter Heliopolitanus in den Canabae von Carnuntum” (Projektvezető: Verena Gassner), FWF 22902-G21 sz. projekt (résztvevő)

20132016: „A környezettől a hitvilágig: életmód- és kultúraváltás az állatcsontleletek tükrében a késő rézkortól a késő bronzkorig”, OTKA NF 104792 sz. pályázat (témavezető)

2014–2019: „A középkori Kárpát-medence környezettörténete” (Projektvezető: Benkő Elek) OTKA K112318 sz. pályázat (résztvevő)

2015–2019: Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500) (Projektvezető: Kiss Viktória), Lendület Mobilitás Kutatócsoport (résztvevő)

 

oktatási tevékenység:

19971998: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Testnevelés szak: „Az emberi test csont- és izomrendszere” (szeminárium)

19992000: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia szak: „Gerinces állattan”, „A gerincesek összehasonlító anatómiája” (gyakorlat)

2004, 2006, 2008: Százhalombattai Oktatói Napok: „A madárcsontváz és a madárleletek sajátosságai”  (meghívott előadó)

2005, 2008, 2009: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészeti Tanszék: „A madárcsontváz és a madárleletek sajátosságai”  (meghívott előadó)

2006: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészeti Tanszék: „Tudományos kommunikáció” (meghívott óraadó tanár)

2006: Szegedi Tudományegyetem, Geológia Tanszék: A madárcsontváz és a madárleletek sajátosságai” (meghívott előadó)

20092015: University of Edinburgh: "The Osteology of Birds" (meghívott előadó)

2014-től: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Régészeti Tanszék: "Bevezetés az archeometriába", "Archaeozoológia" (elmélet és gyakorlat)

2016-tól: Stockholms universitet: "The Osteology of Birds" (meghívott előadó)

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet