Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Bollók Ádám

beosztás: tudományos munkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: késő antik, kora középkor, honfoglalás kor

telefon: +3612246700/4129

email: bollok.adam@btk.mta.hu

születési év:

1982

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2001–2007: régészet

2002-2007: történelem szak

posztgraduális képzés:

2007–2012: PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskolában (Középkori Eszmetörténeti Műhely), PhD hallgató

tudományos fokozat:

2012: PhD

munkahelyek, beosztások:

2007-2011: MTA Régészeti Intézete (MTA fiatal kutatói ösztöndíjas)

2012-: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs

szerkesztőbizottsági tagság:

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (szerkesztőbizottsági tag)

ösztöndíj:

2005–2009: RGZM, Mainz

2006: Bécs

2008: Róma

2010: München

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban

tanulmányok, közlemények: 

1. Bollók. Á.: „...salva me ex ore leonis et a cornibus unicornium humilitatem meam...” (Zsolt. 21.22). A tiszabezdédi tarsolylemez ikonográfiájáról. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 55 (2013) [2014] 89–202.

2. Á. Bollók: Apotropaion and burial in Early Byzantium. Some preliminary considerations’, in E. Juhász (ed.), Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West (Budapest: Eötvös József Collegium, 2013) 227–241.

3. Á. Bollók: Byzantine Mission among the Magyars in the later 10thcentury?’, in M. Salamon – M. Wołoszyn – A.E. Musin – P. Špehar – M. Hardt – M.P. Kruk – A. Sulikowska-Gąska (eds), Rome, Constantinople and newly-converted Europe. Archaeological and historical Evidence. Vol. II (U źródeł Europy Środkowo-ws chodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 1,2) (Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warsawa: Polish Academy of Sciences, GWZO 2013) 131–144.

4. Bollók. Á.: A bizánci állam régészeti kutatásáról’ [On the archaeology of the Byzantine state], Antik Tanulmányok 55 (2011) 23–48.

5. Á. Bollók: Byzantine Jewellery of the Hungarian Conquest Period: a View from the Balkans’, in N. Adams – Ch. Entwistle (eds), ‘Intelligible Beauty’. Recent Research on Byzantine Jewellery (British Museum Research Publications 178) (London: The British Museum 2010) 173–185.

6. Á. Bollók: The Birds on the Braid Ornaments from Rakamaz: A View from the Mediterranean’, in F. Daim – J. Drauschke (eds), Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter Vol. III (Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum 2010) 331–368.

7. Á. Bollók – M. T. Knotik – P. Langó – K. E. Nagy – A. Türk: Textile Remnants in the Archaeological Heritage of the Carpathian Basin in the 10th–11th centuries’, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 60 (2009) 147–221.

8. Bollók. Á.: Lehetőségek a honfoglaló magyarság emlékanyagának művészeti értékelésében (A karosi II/52-es sír készenléti íjtartó tegezének korongja)’ [Possibilities and opportunities in evaluation of Hungarian Conquest Period art (The disc on the gorytos from Grave II/52 at Karos)], Limes (2006) 62–84.

9. Bollók. Á.: Új irány a kora középkori etnogenezis kutatásban? Gillett, Andrew (ed.): On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages’ (rec) [New approaches in research into early medieval ethnicities? Review article], Korall 24–25 (2006) 265–282.

10. Bollók. Á.: „Inter barbaras et nimiae feritatis gentes”. Az Annales Bertiniani 839. évi rhos követsége és a magyarok’ [„Inter barbaras et nimiae feritatis gentes”. [The Rhos embassy in the Annales Bertiniani under the year 839 and the ancient Hungarians], Századok 138 (2004) 349–380. 

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. Késő ókori és kora középkori temetkezési szokások a Kárpát-medencében és a Kelet-Mediterráneumban

2. Az avar kori leletanyag mediterrán kapcsolatrendszer

3. A magyar honfoglalás kori díszítőművészet és annak kapcsolatrendszere

kutatási tevékenység:

2007–: Münz- und Schwertführende Gräber des Karpatenbeckens im 10. Jh. (vezető kutató: Prof. Dr. Falko Daim – Prof. Dr. Bálint Csanád – Prof. Dr. Révész László)(résztvevő)

2008–2012: Bizánc Közép- és Kelet-Európában: Régészeti és művészettörténeti kutatások (OTKA támogatással, vezető kutató: Prof. Dr. Bálint Csanád)(résztvevő)

2012–: Studies in Mortuary Practices in Byzantium/Studien zu den Bestattungssitten im Byzantinischen Reich (RGZM projekt a WissenschaftsCampus Mainz: Byzanz zwischen Orient und Okzident keretében)(résztvevő)

2013–: Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (vezető kutató: Prof. Dr. Gyáni Gábor)(résztvevő)

2014–: A Seuso-kincs (a Seuso Munkabizottság által létrehozott, a művészettörténeti interpretációt végző alprojekt vezetője)

2015–: Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban (OTKA témogatással, vezető kutató: Prof. Dr. Szőke Béla Miklós) (résztvevő)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia