Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Berta Adrián

beosztás: tudományos segédmunkatárs (MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíjas)

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: régészeti topográfia, középkor

telefon: +3612246700/4534

email: berta.adrian@btk.mta.hu; adrianberta@gmail.com

születési év:

1985

 

végzettség:

2009:      Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem-régészet (BA) (népvándorláskor-középkor szakirány)

2012:      Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, régészet (MA) (archaeometria-középkor szakirány)

 

posztgraduális képzés:

2015:      Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Medievisztika Doktori Program (abszolutórium)

 

ösztöndíjak, díjak:

2011–2012:          Köztársasági ösztöndíj

2012:                    Discipuli pro Universitate Díj (SZTE)

2015:                    Klebelsberg Kuno ösztöndíj

2015–2016:          Nemzeti Tehetség Program NTP-EFÖ-P-15 pályázata

Projektek:

2013-2015: A Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum Régészeti Topográfiája

2016- : Magyarország Régészeti Topográfiája, Hódmezővásárhely Régészeti Topográfiája

 

Feltárások:

2014- : Dombóvár-Gólyavár (Tolna m.)

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott tanulmányok:

1. Harangok a középkorban. In: Szakkollégiumok és a felsőoktatási intézmények együttműködésének új dimenziói. Szerk. Kozma Gábor. Szeged 2012. 67–76

2. Megjegyzések az aracsi középkori templom történeti és régészeti kutatásához. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. Szerk. Tóber Márta, Maléth Ágnes. Szeged 2015. 381–391

3. Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2015. évben végzett régészeti kutatásról. Archaeologia – Altum Castrum Online (2016) 1–11

4. A Ludasi-tó Természetvédelmi Rezervátum régészeti topográfiai munkálatainak előzetes eredményei. In: Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt, jelen, jövő. Szerk. Benkő Elek, Bondár Mária, Kolláth Ágnes. Budapest 2017. 67–90

5. Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2016-ban végzett régészeti kutatásokról. Castrum. A Castrum Bene Egyesület folyóirata 20 (2017) 115–122

6. Archaeometallurgical examination of finds from medieval bell casting foundries in Hungary. Archaeometallurgy in Europe IV. Eds. Ignacio Montero, Ruiz and Alicia Perea. Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol XXXIII. Editorial CSIC, Madrid. 259-267 (társszerzők: Török Béla, Tóth Mária, Barkóczy Péter, Kovács Árpád, Fintor Krisztián)

7. A Nyugat-Bánság szlávként meghatározott lelőhelyei (6–12. sz.) (Sötét Idők Túlélői konferenciakötet, megjelenés alatt)

8. A dombói vár 2015. évi feltárása (WMMÉ 2017, megjelenés alatt)

 

Ismeretterjesztő cikkek

1. A törökbecsei járás az őskorban. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle 41 (2007/2) 47–52

2. A Tolna megyei Dombó vára. Várak, kastélyok, templomok. Évkönyv 2016. 28–33

3. Az aracsi templomrom. Várak, kastélyok, templomok. Évkönyv 2017. 185–189

 

Könyvismertetők

1. Egy főnemesi család felemelkedése és bukása az Anjou korban. Đura Hardi: Drugeti. Povest o usponu i padu pratilaca Anžujskih kraljeva. Filosofski fakultet u Novom Sadu. Novi Sad, 2012, 480 oldal. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle 69 (2014/2) 117–118

2. Monográfia a Bánság középkori várairól. Dumitru Ţeicu: Cetăţi medievale din Banat/Medieval Fortifications in Banat. Timişoara, 2009, 158 oldal. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle 71 (2014/4) 88–89

3. Egy francia eredetű dél-itáliai család karrierje a középkori Magyarországon. Đura Hardi: Drugeti. Povest o usponu i padu pratilaca Anžujskih kraljeva. Filosofski fakultet u Novom Sadu. Novi Sad, 2012, 480 oldal. Aetas. Történettudományi Folyóirat 31 (2016/1)

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet