Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Bondár Mária

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: C.Sc. 

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: késő rézkor, korai bronzkor

telefon: +3612246700/4520

email: bondar.maria@btk.mta.hu  

születési  év:

1953

 

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1977: régészet – történelem

 

tudományos fokozat:

1983: ELTE BTK, egyetemi doktor (dr. univ.)

1996: MTA, történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

 

munkahelyek, beosztások:

1976–: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet)

1976–1994: topográfiai adatgyűjtés szervezője, tudományos munkatárs

1991–1994: adattárvezető

1994–2001: a Tudományos Szolgáltató Osztály vezetője

1997–: tudományos főmunkatárs

2001-2011: általános igazgatóhelyettes

2012: igazgatóhelyettes

2013–: tudományos főmunkatárs

 

díjak, kitüntetések:

2016: Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban

 

Könyvek:

 1. Bondár, Mária – Raczky, Pál (eds): The Copper Age cemetery of Budakalász. Budapest 2009, Pytheas.  - PDF letöltés 

 2. Bondár Mária: Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencében (Kr. 35001500). Archaeolingua, Series Minor, Budapest 2012. - PDF letöltés 

 3. Bondár, Mária: Clay wagon models from the Carpathian Basin (35001500 BC). Archaeolingua, Series Minor. Budapest 2012.- PDF letöltés

 1. Bondár, Mária: The Late Copper Age cemetery at Pilismarót-Basaharc. István Torma’ excavations (1967, 19691972). Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Budapest 2015. Archaeolingua. ISBN 978-963-9911-75-8- PDF letöltés

  1. Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt–jelen–jövő. A 2015. május 1113 között Budapesten rendezett konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai (szerk.: Benkő Elek – Bondár Mária – Kolláth Ágnes) Budapest 2015, 92 old. ISBN 978-615-5254-04-8 - PDF letöltés

 

Tanulmányok, közlemények:

  1. Bondár M.: Early Bronze Age settlement patterns in South-West Transdanubia. Antaeus 22 (1996) 197268. Pl. 116181. - PDF letöltés

  2. Bondár M.: A badeni kultúra kutatási helyzete Magyarországon (Vázlat). – Der Forschungsstand der Badener Kultur in Ungarn (Abriss). MFMÉ - Studia Archaeologica VIII (2003) 730.- PDF letöltés

  3. Bondár, Mária: The Late Copper Age Settlement at Nagyút-Göbölyjárás II (Questions on the Periodisation of the Baden Culture). Antaeus 3132 (2011) 303374.- PDF letöltés

  4. Bondár, Mária – V. Székely, György: A new Early Bronze Age wagon model from the Carpathian Basin. World Archaeology 43:4 (2011) 538553.- PDF letöltés

  5. Bondár, Mária: The Vörs diadem: a unique relic of Late Copper Age metallurgy. Supposition, fact, new results. Antaeus 33 (2015) 99–120.- PDF letöltés

 

A teljes publikációs lista 

kutatási terület:

1. Késő rézkor: badeni kultúra (telepek, temetkezés, hitvilág, különleges leletek)

2. Kora bronzkor: Somogyvár–Vinkovci kultúra (telepek, különleges leletek)

3. A badeni kultúra magyarországi lelőhelykatasztere

4. A kocsik (késő rézkor és korai bronzkor) és társadalmi–gazdasági vonatkozásaik

 

kutatási tevékenység:

19761994: Magyarország Régészeti Topográfiája, szakirodalmi és múzeumi adatgyűjtés koordinálása, operatív irányítása

19841987: Kis-Balatoni leletmentések, Balatonmagyaród-Szarkavári sziget (ásatásvezető),

Balatonmagyaród-Hídvégpuszta (résztvevő)

1985–1986: Alföldi mikrorégiós kutatások, Endrőd 6. lh. ásatása (résztvevő)

1986–1990, 1991–1994: Pannonia, Illirikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikroregionális kutatások Zala megyében. Hahóti medence. (saját ásatás: Zalaszentbalázs–Szőlőhegyi mező, Börzönce-Temetői dűlő), OTKA-pályázat (résztvevő)

1995–1998: Pannonia, Illirikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikroregionális kutatások Zala megyében. OTKA-pályázat (résztvevő). Kerka-projekt, Zalabaksa-Zsidó temető (ásatásvezető)

1997–2000: Előmunkálatok a Dunántúl rézkori korpuszaihoz, OTKA-pályázat (témavezető)

1999–2001: MTA Danubius program (szervezés, az őskori kéziratok gondozása)

1999–2002: Pannonia, Illirikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikroregionális kutatások Zala megyében. Kerka-projekt – feldolgozás. OTKA-pályázat (résztvevő)

1999–2002: M7 autópálya építését megelőző feltárások. Balatonszemes-Szemesi berek, Balatonboglár–Berekre dűlő, (résztvevő)

1999–2006: az MTA Régészeti Intézet M7 ásatásai (koordinátor)

2000–2003: Nagyút–Göbölyjárás II. (M3 autópálya) lelőhely feldolgozása (késő rézkor), OTKA–pályázat (résztvevő)

2002–2005: A badeni kultúra magyarországi lelőhelykatasztere (késő rézkor), OTKA–pályázat (témavezető), ezen belül: 

2002–2004: A Budakalász-Luppa csárda késő rézkori temető feldolgozása az ELTE Régészettudományi Intézetével együttműködésben

2006–2007: Késő rézkori temető Budakalász–Luppa csárda lelőhelyen (kiadásra kész kézirat és illusztrációk elkészítése), OTKA-pályázat (témavezető)

2004–2008: Abony–Turjányos dűlő késő rézkori lelőhely megelőző feltárása (Wienerberger Zrt beruházása) (koordinátor)

2008–2009: az MTA Régészeti Intézet M6 autópálya Tolna megyei szakaszának ásatásai (koordinátor)

2008: Budakalászi monográfia megjelentetése, OTKA-publikációs pályázat (témavezető)

2010–2011: A késő rézkori és kora bronzkori kocsik kutatása, problémaköre.

2011: Bondár Mária: Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencéből (Kr. e. 3500–1500) c. könyv megjelentetése, Digitális Könyvpályázat (OCÉ Magyarország)

2011: Bondár, Mária: Prehistoric Wagon models in the Carpathian Basin (3500–1500 BC) c. könyv megjelentetése, NKA publikációs pályázat

2012-2014: A Pilismarót-Basaharcon feltárt (Torma István ásatása 1967-1972) késő rézkori (bolerázi) temető feldolgozása Torma István közreműködésével, OTKA-pályázat (témavezető)

2015: OTKA publikációs pályázat: Bondár Mária: Késő rézkori temető Pilismarót–Basaharcon (Torma István ásatása 1967, 1969-1972) c. könyv (240 oldal 80 kép) megjelentetésére (témavezető)

2015: sikertelen NKFI kutatási pályázat "Late Copper Age Cemeteries of the Carpathian Basin – Archaeological assessment and Social Reconstruction" címmel

2016: sikertelen NKFI kutatási pályázat "The Archaeology of Death (A complex archaeological analysis of the Late Copper Age burials of the Carpathian Basin" címmel

2017: sikertelen NKFI kutatási pályázat "Funarary rites in Late Copper Age. (The biological, environmental and social dimensions of death in the Carpathian Basin during prehistory" címmel

2018: bírálat alatt álló NKFI kutatási pályázat "Complex analyses of the Late Copper Age burials in the Carpathian Basin" címmel

 

oktatási tevékenység:

Szakdolgozatok és PhD dolgozatok tutorálása: 

Szakdolgozók: Nagy Borbála (ELTE), Schulz Zoltán (SZTE), Savanyú Bálint (SZTE).

PhD: Fábián Szilvia, György László, Rajna András (ELTE), Serlegi Gábor (SZTE)

2010–: a Szegedi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának külső tagja 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia