Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Bánffy Eszter

beosztás: tudományos tanácsadó

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület:  újkőkor

telefon: +3612246700/4520

email: banffy.eszter@btk.mta.hu

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1975–77: angol nyelv és irodalom (B.A. 1977)

1975–1980: őskori és középkori régészet (M.A. 1980)

1977–1982: indológia és összehasonlító indoeurópai nyelvészet (M.A.1982)

posztgraduális képzés:

1983: 10 hónapos DAAD-ösztöndíj, Heidelbergi Egyetem

1983–1986: akadémiai aspirantúra, MTA Régészeti Intézet

munkahelyek, beosztások: 

1980: Országos Evangélikus Könyvtár (segédkönyvtáros)

1981–82: MTA Kémiai Kutatóintézet (angoltanár)

1983–86: aspiráns (MTA Régészeti Intézet)

1986–88: tudományos segédmunkatárs

1988–2005: tudományos főmunkatárs

2001–2008: tudományos osztályvezető

2005–: tudományos tanácsadó

2008–2011: tudományos igazgatóhelyettes (MTA Régészeti Intézet)

2009–: c. egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem)

2013–: DAI, Römisch-Germanische Kommission (RGK), Erste Direktorin

tagságok: 

20052008: European Association of Archaeologists, elnökségi tag

20082011: European Association of Archaeologists, titkár

2011: European Association of Archaeologists, jelölő bizottsági tag

MTA Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

European Academy of Sciences and Arts, tag

„Pro Archaeologia Hungariae” alapítvány, kurátor

Magyar Ősrégészeti Társulat, tag

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, tag

Oscar Montelius Foundation, kurátor

díjak:

1986: MTA Ókortudományi Társaság, Révay-díj

19981999: Soros Open Society ösztöndíj

2007: “Kuzsinszky” díj, Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság

2008: Fulbright vendégkutatói ösztöndíj, Harvard egyetem, Cambridge, Massachusetts

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban

 

válogatott bibliográfia:

1. Bánffy, E.:Archaeology and settlement history in the Hahót Basin SW-Hungary. Antaeus 22 (1996)

2. Bánffy, E.: Cult objects of the Lengyel culture. Archaeolingua SM. Budapest 1997.

3. Vaday, A. – Bánffy, E. – Bartosiewicz, L. – T. Biró K. – Gogaltan, F. – Horváth, F. – Nagy, A.: Kompolt-Kistér: újkőkori telep. Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely. Leletmentő ásatás az M3 nyomvonalán (A Neolithic, Bronze age, Sarmatian and Avar site. Rescue excavation at the M3 motorway). Eger 1999.

4. Bánffy, E.: A peculiar female figurine from the Near East -­ case study. Archaeolingua SM. Budapest 2001.

5. Bánffy, E.: The 6th Millennium Boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European transition (The Szentgyörgyvölgy-­Pityerdomb settlement).Varia Arch.Hung.15. Budapest 2004.

6. M. Bondár – B. Havasi – P. Pettitt – F. Redő – E. Bánffy: Archaeology and settlement history in the Kerka valley – SW Hungary. Antaeus 28 (2006).

7. E. Bánffy – I. Bognár-­Kutzián†: The Late Neolithic tell settlement at Polgár-Csőszhalom: the 1957 excavation. BAR IS 1730 Archaeolingua Central European Series 4. Oxford 2007.

8. Bánffy, E.: The Early Neolithic in the Danube-­Tisza interfluve. BAR Archaeolingua Central European Series 7. BAr International Series 2584. Oxford 2013.

1. Bánffy E.(ed.) 2002: Prehistoric studies. In memoriam Ida Bognár-­Kutzián. Antaeus 2 (pp.670)

2. Bánffy E.(ed.) 2006: Archaeology and settlement history in the Kerka valley – SW Hungary. Antaeus 28.

3. Anreiter, P. – Bánffy, E. – Bartosiewicz, L. – Meid, W. – Metzner-­Nebelsick, C. (eds): Archaeological, Cultural and Linguistic Heritage. Studies in Honour of Erzsébet Jerem in honour of her 70th birthday. Archaeolingua 2012.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

 

kutatási terület:

1. Az élelemtermelés kialakulása a Kárpát-medencében 
2. Magyarországi örökségvédelmi kérdések
3. Elméleti régészeti kérdések
4. A Tolnai és Kalocsai Sárköz: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig
5. A Duna-Tisza-köze korai neolithikuma

kutatási tevékenység:

198486: Kis-Balaton-program (résztvevő)
19871993: Dunántúli mikroregionális OTKA-pályázat, Hahót-völgy (résztvevő)
19952003: Dunántúli mikroregionális OTKA-pályázat, Kerka-völgy (témavezető)
20002001: DAAD nemzetközi együttműködés a Heidelbergi egyetemmel (magyar projektvezető)
20002001: Ásatások Fajsz térségében, Német-magyar együttműködés a Tübingeni egyetemmel (J. Petrasch, Tübingen) (DFG-pályázat, projektvezető)
20072010: Kutatások Fajsz területén, Deutsche Forschungsgemeinschaft (magyar projektvezető)
2006–2009: Az élelemtermelés kialakulásának kezdete és korai fázisai a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Duna-völgy között, OTKA-pályázat (témavezető)
2010–2013: Alsónyék-Bátaszék: újkőkori település és temető. OTKA-pályázat (témavezető)
2010–2012: Bevölkerungsgeschichte des Karpartenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas. DFG-pályázat magyar vezetője
2011–2012: FP7 - Frankfurt, RGK geomágneses vizsgálat a Sárközben - magyar vezető

oktatási tevékenység:

Az ELTE Tört. Tud. (régészet) doktori iskola külső alapító tagja.
A SZTE Geoarcheológia doktori iskola tagja. 
A SZTE Régészet, valamint Föld- és Őslénytani tanszékének címzetes egyetemi tanára. 
ELTE spec.koll. 1988, 
Miskolci Bölcsész Egyetem előadás és szeminárium 
1992: Láthatatlan Kollégium, tutor 
1997: Fulbright öszöndíjas magyarországi témavezetője, 
20022003: Speciális, tömbösített előadások: Centro Camuno di Studi Preistorici/Olaszo. (1986), Heidelberg (1989, 1994, 2007, 2011), Ljubljana (1994, 2000, 2005), Bécs (1994), Prága (1996), Frankfurt (1999), Szeged (2006), Miskolc (2007), Cambridge MA, Harvard (2008), Madison, Wisconsin (2008), New York University (2010)., Buffalo, State University of NEW York (2011)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia