Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Szécsényi-Nagy Anna

beosztás: tudományos munkatárs

szervezeti egység: Bioarchaeologia és környezetrégészet (aDNS-labor)

kutatási terület: archaeogenetika 

telefon: +3612246700/4167

email: szecsenyi-nagy.anna@btk.mta.hu

születési év:

1984

 

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest

2007: biológus, molekuláris biológus M.A.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2009: régészet M.A.

 

posztgraduális képzés:

2010–2015: Johannes Gutenberg Universität Mainz, Fachbereich Biologie, doktorandusz

 

munkahelyek, beosztások:

20102013: Johannes Gutenberg Universität Mainz, tudományos segédmunkatárs

2014: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos munkatárs

 

ösztöndíjak:

2018–2021: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

20082009: Johannes Gutenberg Universität Mainz, tíz hónapos DAAD kutatói ösztöndíj

20062007: Humboldt Universität Berlin, hat hónapos Erasmus hallgatói ösztöndíj

2006: Bécs, egy hónapos ÖAD ösztöndíj

 

tagságok: 

2018- MTA köztestület, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, tag

2018- Európai Humán Genetikusok Társasága (The European Society of Human Genetics), tag

2018- Magyar Régész Szövetség, rendes tag

2013- Európai Régészeti Szövetség (European Assotiation of Archaeologists), tag

válogatott közlemények:

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

Mathieson I, et al. The Genomic History of Southeastern Europe NATURE 555, pp. 197-203. (2018)

Olalde I, et al. The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe NATURE 555, pp. 190-196. (2018)

Lipson M & Szécsényi-Nagy A, et al. Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers NATURE 551:(7680) pp. 368-372. (2017)

Szécsényi-Nagy A, et al. The maternal genetic make-up of the Iberian Peninsula between the Neolithic and the Early Bronze Age SCIENTIFIC REPORTS 7:(1) p. 15644. (2017)

Andrades Valtuena A, et al. The Stone Age Plague and Its Persistence in Eurasia CURRENT BIOLOGY 27:(23) pp. 3683-3691. (2017)

Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG. (2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. BioRxiv. 10.1101/056655

Szécsényi-Nagy, A. (2015): Molecular genetic investigation of the Neolithic population history in the western Carpathian Basin. Johannes Gutenberg Univeristät, Mainz. Link a doktori dolgozathoz.

Haak W, et. al. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature. 2015 Mar 2. doi: 10.1038/nature14317

Szécsényi-Nagy, A, Brandt, G, Keerl, V, Jakucs, J, Haak, W, Moeller-Rieker, S, Köhler, K, Mende, BG,Fecher, M, Oross, K, Marton, T, Osztás, A, Kiss, V, Pálfi, Gy, Molnár, E, Sebők, K, Czene, A, Paluch, T, Šlaus, M, Novak, M, Pećina-Šlaus, N, Ősz, B, Voicsek, V, Somogyi K, Tóth, G, Kromer, B, Bánffy, E, Alt, KW. (2014) Tracing the genetic origin of Europe's first farmers reveals insights into their social organization. Proc Biol Sci. 2015 Apr 22;282(1805). pii: 20150339. doi: 10.1098/rspb.2015.0339.

Brandt G. – Szécsényi-Nagy A. – Roth C. – Alt K. W. – Haak W.: Palaeogenetics of Europe - the known knowns and the known unknowns. Journal of Human Evolution. Available online 13 November 2014. doi: 10.1016/j.jhevol.2014.06.017. Epub 2014 Nov 13.

Brandt G. – Haak W. – Adler C. J. – Roth C. – Szécsényi-Nagy A. – Karimnia S. – Möller-Rieker S. – Meller H. – Ganslmeier R. – Friederich S. – Dresely V. – Nicklisch N. – K. Pickrell J. – Sirocko F. – Reich D. – Cooper A. – Alt K. W.  and The Genographic Consortium:  Ancient DNA Reveals Key Stages in the Formation of Central European Mitochondrial Genetic Diversity. Science 11 October 2013: 342 (6155), 257-261. doi:10.1126/science.1241844

kutatási terület:

Régészeti genetika, populációgenetika

 

kutatási témakörök:

2018–:Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása (Projekt azonosító: FK 127938 (forrás: NKFI Alap, futamidő: 2018. november 1. - 2022. október 31.)

2015–: Kulturális átalakulások genomikai kutatása a Kárpát-medence 4000 éves őstörténetéből (Harvard Medical School-lal közösen).

2015–: Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: Változó társadalmak és identitások. (OTKA NN 113157) Résztvevőként feladatköre az avar kori előkelők rokonsági kapcsolatainak genetikai kutatása.

2010–: Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas. DFG Projekt AL 287-10-1. Résztvevőként feladatköre a Kárpát-medence neolitikus népességtörténetének archeogenetikai kutatása.

2009–2011: Kontinuitäten und Wechselwirkungen des Bestattungsverhaltens in Gräberfeldern und Siedlungen des 3. bis 2. Jahrtausends v. Chr. im südlichen Sachsen-Anhalt und angrenzenden Gebieten anhand der Funde seit 1990. DFG Projekt Teilmodul A 4/1 der DFG-Forschergruppe 550. Résztvevőként feladatköre a közép-németországi kora bronzkor társadalomrégészeti kutatása a genetika eszköztárával.

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet