Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

A konferencia fő kérdése az infrastrukturális nagyberuházások leletmentései révén nagymértékben megszaporodott leletanyag feldolgozásának módszertana volt, különböző országok ilyen irányú tapasztalatainak összehasonlításával. Az időrendi kérdések megvitatása mellett a résztvevők értesülhettek a legújabb ásatási eredményekről, különös tekintettel a kelet-szlavóniai autópálya nyomvonalán feltárt középkori településekre. Több előadás értekezett az étkezési kultúra régészetileg elemezhető nyomairól, emellett tájrégészeti kutatási eredményekről számolt be néhány horvát és szlovén kolléga. Takács Miklós prezentációja után, mely a kora középkori telepek magyar kutatásáról nyújtott átfogó képet, a két fiatal kutató résztémáik (Hajdúhát késő avarkora, illetve a Dunakanyar 8-11. százada) kapcsán villantottak fel néhány aktuális módszertani problémát.

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia