Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

berzence22016. szeptember 12-16. között Intézetünk munkatársai (Miháczi-Pálfi Anett, Serlegi Gábor, Vágvölgyi Bence, Zatykó Csilla) a „Középkori Kárpát-medence környezettörténete” című OTKA (K112318) pályázathoz kapcsolódóan a Somogy megyei Berzence Garics-dűlő nevű határrészében extenzív és intenzív terepbejárásokat, valamint geofizikai felmérést végeztek. A vizsgálatok célja a 2008 és 2013 között folyó „Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14–17. század)“ című  OTKA pályázat keretében korábban már terepbejárásokkal és légi fotózással azonosított későközépkori település belső struktúrájának, központi építményének vizsgálata, valamint a telepjelenségek és a környező táji elemek, vízrajzi viszonyok közti kapcsolatok felderítése volt. Az extenzív terepbejárás eredményei alapján 66 ha terület intenzív terepbejárására és 6 ha geofizikai felmérésére került sor az MTA kutatási infrastruktúra-fejlesztési támogatásával beszerzett Sensys Magneto MXPDA típusú magnetométerrel.  

  

berzence1

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia