Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology

Munkatársak

www.archeo.btk.mta.hu has 47 registered members

Search criteria

Név
Alapadatok

beosztás: restaurátor

szervezeti egység: Dokumentáció és műtárgyvédelem (Restaurátor műhely)

telefon: +3612246700/4504

email: ba.zsuzsanna@btk.mta.hu

tudományos fokozat: az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, professor emeritus

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: kora középkor

telefon: +3612246700/4512

email: balint.csanad@btk.mta.hu

beosztás: tudományos tanácsadó

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület:  újkőkor

telefon: +3612246700/4520

email: banffy.eszter@btk.mta.hu

igazgató, témacsoport-vezető, kutatóprofesszor

MTA levelező tagja

Honfoglalás kori, középkori és kora újkori régészeti témacsoport

Kutatási terület: középkor

Telefon: +36 1 2246700/4522

Email: benko.elek@btk.mta.hu

Szobaszám: B2.15.

 

beosztás: tudományos segédmunkatárs (MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíjas)

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: régészeti topográfia, középkor

telefon: +3612246700/4534

email: berta.adrian@btk.mta.hu; adrianberta@gmail.com

beosztás: vezető asszisztens

szervezeti egység: Bioarchaeologia és környezetrégészet (aDNS-labor)

kutatási terület: archaeogenetika

telefon: +3612246700/4508

email: bodis.viktoria@btk.mta.hu  

beosztás: könyvtáros

szervezeti egység: Könyvtár

telefon: +3612246700/4501

email: bodnar.erzsebet@btk.mta.hu

beosztás: tudományos munkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: késő antik, kora középkor, honfoglalás kor

telefon: +3612246700/4129

email: bollok.adam@btk.mta.hu

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: C.Sc. 

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: késő rézkor, korai bronzkor

telefon: +3612246700/4520

email: bondar.maria@btk.mta.hu  

beosztás: tudományos segédmunkatárs, MTA Fiatal Kutatói ösztöndíjas

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: kora újkor

telefon: +3612246700/4260

email: kollath.agnes@btk.mta.hu

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet