Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology

The full text of the next volumes are available on the following website:

REAL-EOD repository operated by the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences 

 

BÓNA, István: VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest 1973.

KISS, Ákos: Roman mosaics in Hungary. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest 1973.

TÖRÖK, Gyula és BÖKÖNYI, Sándor: Sopronkőhida IX. századi temetője | A temető állatcsontanyagának vizsgálata. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest 1973.

BANNER, János: Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés / János Banner, István Bóna. - Budapest : Akad.K., 1974. - 156 p., 22 t. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 0175 9

Sz. BURGER, Alice: Das spätrömische Gräberfeld von Somogyszil / Alice Sz. Burger. - Budapest : Akad.K., 1979. - 135 p. : ill. + 1 mell. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 1855 4

ECSEDY, István: The people of the pit-grave kurgans in Eastern Hungary / István Ecsedy. - Budapest : Akad.K., 1979. - 147 p. : ill. + 5 mell. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 1733 7

FÜLEP, Ferenc: Roman cemeteries in the territory of Pécs /Sopianae/ / Ferenc Fülep. - Budapest : Akad.K., 1977. - 64 p., 49 t. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 1079 0

GABLER, Dénes: Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien / Dénes Gabler, Andrea H. Vaday. - Budapest : Akad.K., 1986. - 85 p., 19 t. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 3879 2

GARAM, Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre / Éva Garam. - Budapest : Akad.K., 1979. - 106 p., 21 t. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 1630 6

H. GYÜRKY, Katalin: Das mittelalterliche Dominikaner-Kloster in Buda / Katalin H. Gyürky. Mittelalterliche Tierknochen aus dem Dominikanerkloster von Buda / János Matolcsi. - Budapest : Akad.K., 1981. - 253 p., 18 t. - (Fontes archaeologici Hungariae, ISSN 0324-2420.) - ISBN 963 05 2448 1

HOLL, Imre: Kőszeg vára a középkorban / Holl Imre. - Budapest : Akad.K., 1992. - 212 p. : ill. - (Fontes archaeologici Hungariae, ISSN 0324-2420.) - ISBN 963 05 6329 0

HOLL, Imre: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly / Imre Holl, Nándor Parádi. Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem 15.-16. Jahrhundert / János Matolcsi. - Budapest : Akad.K., 1981. - 253 p., 45 t. : ill. - (Fontes archaeologici Hungariae, ISSN 0324-2420.) - ISBN 963 05 2936 X

KOVÁCS, László: Münzen aus der ungarischen Landnahmenzeit / László Kovács. - Budapest : Akad.K., 1989. - 188 p., 15 t. - (Fontes archaeologici Hungariae, ISSN 0324-2420.) - ISBN 963 05 5208 6

KOVALOVSZKI Júlia: Településásatások Tiszaeszlár-Basahalmon /bronzkor, III-IV. és XI-XIII. század/ / Kovalovszki Júlia. - Budapest : Akad.K., 1980. - 108 p., 36 t. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 5208 6

NOVÁKI Gyula: A Börzsöny őskori és középkori várai / Nováki Gyula, Sándorfi György, Miklós Zsuzsa. - Budapest : Akad.K., 1979. - 125 p. : ill. + 1 mell. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 1469 6

PATAY, Pál: Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföldek / Pál Patay. - Budapest : Akad.K., 1978. - 69 p., 9 t. : ill. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 1462 1

SÁGI, Károly: Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó / Károly Sági. - Budapest : Akad.K., 1981. - 140 p., 8 t. : ill. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 2216 0

SZŐKE, Béla Miklós: - VÁNDOR László Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője / Szőke Béla Miklós, Vándor László. - Budapest : Akad.K., 1987. - 188 p. : ill. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 3831 8

TOPÁL, Judit: The southern cemetery of Matrica /Százhalombatta - Dunafüred/ / Judit Topál. - Budapest : Akad.K., 1981. - 105 p., 2 t. : ill. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 2540 2

TROGMAYER, Ottó: Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé / Otto Trogmayer. - Budapest : Akad.K., 1975. - 268 p., 87 t. - (Fontes archaeologici Hungariae.) - ISBN 963 05 0401 4

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia