Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology

Munkatársak

www.archeo.btk.mta.hu has 47 registered members

Search criteria

Név
Alapadatok

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: népvándorlás kor, korai középkor, Karoling-kor – Árpád-kor

telefon: +3612246700/4207

email: szoke.bela@btk.mta.hu

 

 

beosztás: tudományos tanácsadó

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: honfoglalás kor, középkor

telefon: +3612246700/4117

email: takacs.miklos@btk.mta.hu

tudományos fokozat: az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, professor emeritus

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: hellenisztikus és késő antik művészet

telefon: +3612246700/4127

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: római kor, népvándorlás kor

telefon: +3612246700/4117

email: vaday.andrea@btk.mta.hu

beosztás: könyvtáros

szervezeti egység: Könyvtár

telefon: +3612246700/4501

email: vajda.olga@btk.mta.hu

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat:C.Sc., doctor habilitatus

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: népvándorlás kor, kora középkor 

telefon: +3612246700/4129

email: vida.tivadar@btk.mta.hu

 

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: középkor

telefon: +3612246700/4264

email: zatyko.csilla@btk.mta.hu

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet