Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Török László † (1941 – 2020)

tudományos fokozat: az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, professor emeritus

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: hellenisztikus és késő antik művészet

telefon: +3612246700/4127

születési év:

1941

végzettség: 

19591964: Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara, építészmérnök

19711972: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, koptológia

munkahelyek, beosztások:

1964: az MTA Régészeti Kutató Csoport, munkatárs

1967: az MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), munkatárs
19671981: tudományos munkatárs

19811991: főmunkatárs

19811994: a Római Team vezetője

19912004: tudományos tanácsadó

2004: kutatóprofesszor

19781991: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Egyiptológiai Tanszék, megbízott előadó

1991–: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Egyiptológiai Tanszék, c. egyetemi tanár

1980: Bergeni Egyetem Ókortudományi Tanszék, vendégdocens

19891990, 1991, 1992, 19931994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999: Bergeni Egyetem Ókortudományi Tanszék, vendégprofesszor

tudományos fokozat:

1968: Dr. techn. (építészettörténet)

1992: Történettudomány Doktora (MTA Doktora)

2004: Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

1995: Norvég Tudományos Akadémia külföldi tagja

2000: Bergeni Egyetem tiszteletbeli doktora

2010: Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 

tagságok:

Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság (tanácskozási jogú tag)

Ókortörténeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

Történettudományi Bizottság (szavazati jogú tag)

Filozófiai és Történettudományok Osztálya Bolyai Kollégiuma

BME ÉMK Doktori Tanács

ELTE Doktori Tanács

Ókortudományi Társaság (elnök)

Norvég Tudományos Akadémia (külföldi tag)

Bergeni Egyetem, Norvégia (díszdoktor)

Fédération Internationale des Associtions d'Etudes Classiques (magyar képviselő)

International Association of Egyptologists

International Association for Coptology

International Society for Nubian Studies

díjak:

2006: Rómer Flóris-emlékérem

2007: Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj (OTKA)

Marót Károly díj

Egyiptológia díj

2015: Széchenyi-díj

kutatási terület: 

1. az ókori Núbia története és régészete;

2. Egyiptom hellénisztikus és későantik művészete

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. A szegedi eklektika. Szeged 1966, 40 pp. 

2. Meroé és Nubia a 2.-7. században. Budapest 1977, 236 pp. 

3. Economic Offices and Officials in Meroitic Nubia. A Study in Territorial Administration of the Late Meroitic Kingdom. (Studia Aegyptiaca 5.) Budapest 1979, xviii + 246 pp.

4. A Contribution to Post-Meroitic Chronology: The Blemmyes in Lower Nubia. (Meroitic Newsletter Vol. 24.) Paris 1985, 96 pp.

5. Der meroitische Staat. Untersuchungen und Urkunden zur Geschichte des Sudan im Altertum. (Meroitica 9.) Berlin, Akademie Verlag 1986, 391 pp.

6. The Royal Crowns of Kush. A Study in Middle Nile Valley Regalia and Iconography in the 1st Millennia BC and AD. (Cambridge Monographs in African Archaeology 18.) Oxford 1987, 105 pp., 44 tábla/plates, 1 táblázat/table.

7. Late Antique Nubia. History and Archaeology of the Southern Neighbour of Egypt in the 4th-6th century A.D. With a Preface by Sir Laurence Kirwan. (Antaeus, Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 16.) Budapest 1988, 279 pp., XXXII + 189 tábla/plates.

8. Coptic Antiquities I. (Monumenta Antiquitatis Extra Fines Hungariae Reperta 2.) Roma, L’Erma di Bretschneider 1993, 74 pp., 106 tábla/plates.

9. Coptic Antiquities II. (Monumenta Antiquitatis Extra Fines Hungariae Reperta 3.) Roma, L’Erma di Bretschneider 1993, 91 pp., 116 tábla/plates.

10. Meroe. Six Studies on the Cultural Identity of An Ancient African State (Studia Aegyptiaca 16). Budapest 1995, 242 pp.

11. The Birth of an Ancient African Kingdom. Kush and Her Myth of the State in the First Millennium BC. (Cahiers de recherche de l’Institut de papyrologie et égyptologie de Lille, Suppl. 3). Lille 1995, 151 pp., 4 táblázat/tables.

12. Egyptian Terracottas of the Hellenistic and Roman Periods (Monumenta Antiquitatis Extra Fines Hungariae Reperta 5). Roma, L’Erma di Bretschneider 1995, 199 pp., 173 tábla/plates.

13. Meroe City, An Ancient African Capital. John Garstang’s Excavations in the Sudan. (Egypt Exploration Society Special Publications 12). Part One: Text. Part Two: Plates. London 1997, I. 287 pp., II. 153 kép/figs, 243 tábla/plates.

14. The Kingdom of Kush. Handbook of the Napatan-Meroitic Civilization. (Handbuch der Orientalistik 31). Leiden-New York-Köln, E.J. Brill 1997, 590 pp., 28 kép/figs, 14 tábla/plates.

15. The Hunting Centaur. A Monument of Egyptian Hellenism from the Fourth Century AD in the Museum of Fine Arts, Budapest. A vadászó kentaur. Az egyiptomi hellénizmus 4. századi emléke a budapesti Szépművészeti Múzeumban. Budapest, Atlantisz Kiadó-Szépművészeti Múzeum 1998, 145 pp., ill.

16. The Image of the Ordered World in Ancient Nubian Art. The Construction of the Kushite Mind (800 BC - 300 AD). Leiden-Boston-Köln, E. J. Brill 2002, 525 pp., 44 kép/figs, 30 tábla/plates.

17. Transfigurations of Hellenism. Aspects of Late Antique Art in Egypt AD 250-700. Leiden-Boston, E. J. Brill 2005, 400 pp., 180 kép/figs, 37 szines tábla/plates.

18. After the Pharaohs. Treasures of Coptic Art from Egyptian Collections. Budapest, Vince-Szépművészeti Múzeum 2005, 278 pp., ill.

19. A fáraók után. A kopt művészet kincsei Egyiptomból. Budapest, Vince-Szépművészeti Múzeum 2005, 247 pp., ill.

20. Kopt textilek. Válogatás magyarországi magángyűjteményekből. Coptic Textiles from Hungarian Private Collections. Budapest, Moró 2005, 159 pp., ill.

21. Between Two Worlds : The Frontier Region between Ancient Nubia and Egypt 3700 BC - 500 AD (Probleme der Ägyptologie 29). Brill, Leiden-Boston 2008. 651 pp., 53 ill.

 

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet