Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Samu Levente

beosztás: tudományos segédmunkatárs

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: népvándorlás kor

telefon: +3612246700/4129

email: samu.levente@btk.mta.hu

születési év:

1986

 

végzettség:

2012–2014:    Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék – Alkalmazott geoinformatika szak. Szakdolgozat: Sopron településfejlődése

2009–2012:    Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet. Régészet (MA). A szakdolgozat témája: „Korai szláv“ településnyomok Észak-Északkelet-Magyarországon

2006–2009:    Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet. Szak: Történelem – Régészet (BA). A BA szakdolgozat témája: A korai szláv megtelepedés nyomai Közép-Szlovákia déli területein

2008–2009:    Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dejinnou. Kora középkori tanulmányok, szláv régészet (Freemoover Program)

 

posztgraduális képzés:

2013– :    Co-tutelle doktori képzés (régészet program)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Budapest

Albert-Ludwigs-Universität, Philosophische Fakultät, Institut für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Freiburg

 

munkahelyek, beosztások:

2016–:     Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – tudományos segédmunkatárs

2012–2013:    Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete – tudományos munkatárs

 

ösztöndíj:

2015 :   Erasmus+ szakmai gyakorlat az Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Bölcsészettudományi Karának Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszékén

2013–2016:    Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz – doktori ösztöndíjas

2011:    Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Philosophische Fakultät, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Régészet (Erasmus-ösztöndíj)

 

 

 

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

 

Daim, Falko – Koch, Ursula – Samu, Levente: Mit dem Bauchladen ins Awarenland. In: Fasold, Peter – Giemsch, Liane – Ottendorf, Kim – Winger, Daniel (Hg.): Forschungen in Franconofurd. Festschrift für Egon Wamers zum 65. Geburtstag. Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt 28. Schnell & Steiner, Regensburg 2017. 239–253.

Samu, Levente: A Felső-Tisza-vidék 6-7. századi településtörténetének kérdései, különös tekintettel a „korai szláv” problematikára. 6th-7th-Century Settlement History Questions of the Upper Tisza Region with Special Regard to the „Early Slavic” Issue. In: Merva, Szabina (ed.): Altum Castrum 9. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei. Hadak útján XXII. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája, Visegrád, 2012. október 2-4. Assembly of Young Scholars ont he Migration Period XXII, Visegrád, October 2-4, 2012. Visegrád 2017, 153–172.

Samu, Levente – Beljak, Ján: Újabb kora középkori kerámialeletek a Közép-Garam-vidékről. Recent Early Medieval Ceramic from the Middle-Garam Region. In: Simonyi, Erika – Tomka, Gábor (szerk.): „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni.” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2016. 11–28.

Blay, Adrienn – Samu, Levente: Über die mediterranen Kontakte des frühawarenzeitlichen Karpatenbeckens am Beispiel ausgewählter Fundgruppen. In: Bugarski, Ivan – Heinrich-Tamáska, Orsolya – Ivanišević, Vujadin – Syrbe, Daniel (Hrsg.): GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau. Late Roman, Early Christian, Early Byzantine as categories in historical-archaeological research ont he Middle Danube. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter. Band 4. Verlag Bernhard Albert Greiner, Remshalden 2016. 291–310.

kutatási tevékenység:

2015– :           Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Philosophische Fakultät, Institut für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie – Erasmus + szakmai gyakorlat az egyetem tanszékén, beszámolók a kutatási tevékenységről kiselőadás formájában.

2013–2016:    A Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz doktori ösztöndíjasaként részvétel a „Beziehungen des Karpatenbeckens mit dem Mediterraneum im 6.-7. Jh. n. Chr.“ c. projektben, önálló kutatás, kutatási beszámolók, részvétel a múzeum „Kulturális      kapcsolatok“ (Forschungsfeld Kulturkontakte) kutatócsoportjának munkájában.

2012–2013:     A Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének tudományos munkatársaként terepi kutatásokban, anyagfeldolgozásban, geoinformatikai munkákban (terepi felmérések, térképek készítése) való részvétel.

2007–2012:    Ásatásokon való részvétel Magyarországon, Törökországban, Lengyelországban és Németországban. Gyakorlat.

 

ásatási tevékenység:

  1. 07. 01. – 2007. 08. 01: Xántus János Múzeum, Győr (Dr. Bíró Szilvia vezetésével)
  1. 07. 01. – 2008. 08. 15: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (Prof. Dr. Vaday Andrea vezetésével)

  2009.08. 10. – 2009. 08. 30: Isztambuli Egyetem, Iznik, Törökország                

  1. 07. 01. – 2010. 08. 30: Jósa András Múzeum, Nyíregyháza (Dr. Istvánovits Eszter vezetésével)
  1. 08. 01 – 2011. 08. 05: Az Albert-Ludwigs-Universität tanásatása Denzlingenben, Németország (Prof. Dr. Sebastian Brather vezetésével)
  1. 07. 08. – 2012. 08. 05: ERASMUS Intensive Programme 2011/2012, Wielbark Archaeological Field School, Malbork, Lengyelország

 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia