Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Melis Eszter

beosztás: tudományos segédmunkatárs

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: Kárpát-medence és Közép-Európa bronzkora

telefon: +3612246700/4358

email: melis.eszter@btk.mta.hu

születési év:

1982

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2001–2008: történelem szak

2002–2009: régészet szak (ősrégészet, klasszika archeológia szakirány)

munkahelyek, beosztások:

2007–2009: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész-technikus

2009–2010: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész

2010– 2014: Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ, régész-muzeológus

2015 - 2017: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Topográfiai Osztály, régész

2017-: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., Topográfiai Osztály, régész

ösztöndíjak:

2006–2007 téli szemeszter: Erasmus tanulmányi ösztöndíj. Universität Wien, Institut für Klassische Archäologie, Wien (Prof. F. Blakolmer)

2016–2017 nyári szemeszter: Ernst Mach Ösztöndíj, Osztrák – Magyar Akció Alapítvány, Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, témavezető: Alexandra Krenn-Leeb

tagságok:

Magyar Régész Szövetség

Ősrégészeti Társaság

Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található az MTMT adatbázisában.

válogatott tanulmányok:

Melis E.: Adatok a Tokod-csoport nyugati elterjedéséhez. Some comments on the western diffusion of the Tokod-group. Arrabona 49/1 (2011) 179 –200.

Melis E.: Adalékok a kora bronzkori viselethez egy Ménfőcsanak – Széles-földeken feltárt hamvasztásos sír alapján. Data on Early Bronze Age Apparel on the Basis of a Cremation Grave Excavated at Ménfőcsanak-Széles-földek. Magyar Régészet (http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2013/10/Melis_13O.pdf. (2013) / http://www.hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2013/10/eng_Melis_13O.pdf. (2013)

Melis E.: A ménfőcsanaki középső bronzkori település nyugati típusú leletegyüttesei. The western-type assemblages from the Middle Bronze Age settlement at Ménfőcsanak. CommArchHung 2014 (2015) 37–69.

Melis E.: Inhumation burials from the Early Bronze Age in Győr – Ménfőcsanak. In: J. Bátora – P. Tóth (ed.) KEĎ BRONZ VYSTRIEDAL MEĎ. Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného symposia „Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku“ Levice 8.–11. októbra 2013. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes Tomus XVIII. Bratislava – Nitra, 2015, 339 – 354.

Tóth G. – Melis E. – Ilon G.: A ménfőcsanaki feltárás (2009–2011) bronzkori leletanyagának embertani és azokkal összefüggő régészeti eredményei. In: Csécs T. – Takács M. (szerk.) Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Győr 2016, 737–755.

Melis E.: A Rómer bicentenáriumról és az Arrabona 51. 2013. (2015) kötetéről. Archeometriai Műhely 2015/XII./3, 232 – 238.

Melis E.: Analysis of secondary mortuary practices in Early Bronze Age inhumation burials from North-western Hungary. Musaica Archaeologica 2 (2017) 7–22.

Major I. – Dani J. – Kiss V. – Melis E. – Patay R. – Szabó G. – Hubay K. – Túri M. – Futó I. – Huszánk R. –Jull, A. J. T. – Molnár M.: Adoption and evaluation of a sample pretreatment protocol for radiocarbon dating of cremated bones at HEKAL. Radiocarbon 2018, 1–13.

Gömöri J. – Melis E. – Kiss V.: A cemetery of the Gáta–Wieselburg culture at Nagycenk (Western Hungary). ActaArchHung 69/1 (2018) 5–81.

kutatási tevékenység:

2012 – 2014: Győr-Ménfőcsanak- Széles-földek (2009-2011) kora és középső bronzkori régészeti leleteinek feldolgozása

2014–: Az Északnyugat-Dunántúl a kora bronzkor végétől a koszideri időszakig (PhD kutatási téma)

2015–: Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500)/ From bones, bronzes and sites to society: Multidisciplinary analysis of human mobility and social changes in Bronze Age Hungary (2500–1500 BC). Projektvezető: Dr. Kiss Viktória. MTA BTK RI, Lendület Mobilitás Kutatócsoport (résztvevő)

 

ásatási tevékenység:

2010: Nagycenk- Szőlőlábak, Lövő – Vasút utca vége, Győr-Sopron-Szentgotthárd vasútvonal fejlesztése (ásatásvezető)

2009 – 2011: Győr – Ménfőcsanak-Széles-földek megelőző feltárás (beosztott régész, ásatásvezető: Ilon Gábor)

2014: Farád – Dámföld, Farád – Megyeri-rét I., Farád – Kis-Árkus, Farád-Hat-Hét-Rendes, Bogyoszló – Külső-mezők, Csorna-Eger-Hát-szeg próbafeltárás, M85 Csorna elkerülő II. ütem (ásatásvezető)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia