Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Masek Zsófia

beosztás: tudományos segédmunkatárs

sezrvezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület:  római kori Barbaricum, népvándorlás kor

telefon: +3612246700/4215

email: masek.zsofia@btk.mta.hu

születési év:                          

1984

 

végzettség:      

2002–2009: ELTE BTK, Régészet szak, népvándorlás kor és középkor szakirány, osztatlan nappali képzés, kitüntetéses diploma. Diplomamunka címe: Egy koranépvándorláskori településrészlet leletanyagának értelmezése (Rákóczifalva-Bagi-földek 5. lelőhely). Témavezető: Vaday Andrea (MTA Régészettudományi Intézet)

2003–2009: ELTE BTK, Történelem szak, osztatlan nappali képzés. Diplomamunka címe: A hun kor magyarországi kutatása az 1930-as évektől az 1990-es évek közepéig. Témavezető: Szijártó István (ELTE BTK)

 

posztgraduális képzés:            

20092012: ELTE BTK Doktori Iskola, Régészet Program, PhD ösztöndíj

 

munkahelyek, beosztások:

20132014: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, I. sz. Regionális Iroda, muzeológus

2013: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár, segédmuzeológus, ideiglenesen megbízott gyűjteményvezető ill. gyűjteménykezelő (Germán-Szarmata Gyűjtemény, Vaskori Gyűjtemény, Lapidarium)

20112012: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár, segédmuzeológus, gyűjteménykezelő (Germán-Szarmata Gyűjtemény)

 

ösztöndíjak:

2016. augusztus 1–30: Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie

2016. június 1–30: Bécs, egy hónapos kutatói ösztöndíj; Aktion Österreich-Ungarn, AÖHU-Universitätslehrerstipendien, Betreuer Ass.-Prof. Dr. Alois Stuppner

2007. április – július: Lipcse, Stipendium der Universität Leipzig – Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO); szakmai irányító: Dr. Mathias Hardt

2006. szeptember – 2007. február: Berlin, Erasmus-ösztöndíj; Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Archäologie; Szakmai irányító: Prof. Dr. Jörg Kleemann

 

tagságok:            

Magyar Régész Szövetség

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. A fresh look at Hunnic cauldrons in the light of a new find from Hungary. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68 (2017) 75–136.

2. Die kulturellen Beziehungen der hunnenzeitlichen Eliten im östlichen Mitteldonaugebiet am Beispiel der einglättverzierten Drehscheibenkeramik. In: Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschaft- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Akten des 23. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Tengelic, 16-19.11.2011. Hrsg.: Hardt, M. – Heinrich-Tamáska, O. Weinstadt 2013. 229–251.

3. The transformation of Late Antique comb types on the frontier of the Roman and Germanic world – Early medieval antler combs from Rákóczifalva (County Jász-Nagykun-Szolnok, Hungary). In: Antaeus 34 (2016) 105–172.

4. Római császárkori települések Kántorjánosi és Pócspetri határában (Kaiserzeitliche Siedlungen in den Gemarkungen von Kántorjánosi und Pócspetri). In: Szabó Á. – Masek Zs. szerk.: Ante viam stratam. A Magyar Nemzeti Múzeum megelőző feltárásai Kántorjánosi és Pócspetri határában az M3 autópálya nyírségi nyomvonalán. Budapest, 2012. 179–342.

5. „Barbárok?” – A rákóczifalvi késő szarmata – hun kori pusztulási horizont értékelése. In: Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae No. 3.1 – Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3.1. Budapest–Esztergom, 2015, 371–406.

6. Száz gepida ház – A rákóczifalvi gepida település szerkezete. In: Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae No. 3.1 – Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3.1. Budapest–Esztergom, 2015, 407–445.

7. Egy cikádafibulás szarmata sír Rákóczifalváról (Sarmatengrab mit Zikadenfibel in Rákóczifalva). Communicationes Archaeologicae Hungariae 2011-2013 (2014) 101-122.

8. Dák divat Pannonia határán? Az alföldi jazigok romanizációjának kezdeteihez (Dacian fashion on the fringes of Pannonia? How the Romanisation of the Jazygians of the Hungarian Plain began). In: Kovács László – Révész László (főszerk.): Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére. Budapest, 2016. 147–178.

9. A késő római és kora népvándorlás kori gyorskorongolt házikerámia technológiai változásai az Alföld központi területein. – Technological Changes in Production of the Wheel-Thrown Coarse Pottery in the Central Region of the Great Hungarian Plain in the Late Roman and Early Migration Period. In: Avarok pusztái – Avarum Solitudines. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Anders A. – Balogh Cs. – Türk A. Budapest, 2014. 193-202.

10. Előzetes jelentés Tiszapüspöki-Fehér-tó part szarmata teleprészlet és gepida temető feltárásáról és archeometriai feldolgozásáról (Preliminary report on the Gepid cemetery and Sarmatian settlement section from Tiszapüspöki-Fehér-tó part) (F. Kovács Péter – Hoppál Krisztina – Masek Zsófia – Horváth Eszter – Bendő Zsolt – Váczi Tamás). In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XXIV. Szolnok, 2015 [2016] 81–92.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. A kárpát-medencei szarmata Barbaricum és a hun kor régészete és történeti kérdései

2. A római kori barbár, hun kori, valamint a gepida és langobard kori kerámiaművesség tipokronológiai kérdései, technológiai változásai és szerkezeti háttere a Kárpát-medencében

3. Településrégészet és lelőhelydiagnosztikai kérdések a római kori és kora népvándorlás kori Alföldön és Északkelet-Magyarországon

4. A magyarországi kora népvándorlás kori régészet 20. századi tudománytörténete

 

kutatási tevékenység:

2004: Közreműködés a Zavetnoje falu (Ukrajna, Krími Autonóm Köztársaság) határában fekvő i. sz. 2-3..századi későszkíta temető és erődített település feltárásában. Ásatásvezetők: Jurij Zajcev, Valentina Mordvinceva (Ukrán Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének krími osztálya, Szimferopol), Kirill Firszov (Moszkvai Történeti Múzeum, Szkíta és szarmata gyűjtemény).

2004–2006: Közreműködés a zalavári 9. századi fejedelmi központ és középkori vár leletanyagának feldolgozásában (MTA Régészettudományi Intézet, projektvezető: Szőke Béla Miklós).

2007: Közreműködés a „Herrschaft, Kommunikation, Landschaft: Wandlungsprozesse und integrative Strukturbildung in den Einzugsgebieten ostmitteleuropäischer Flüsse” program „Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta von der Spätantike bis zum 9. Jahrhundert” című alprojektjében. Helyszín: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO); Balatoni Múzeum, Keszthely. Projektvezetők: Dr. Matthias Hardt, Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya.

2007: Közreműködés a kazah-magyar régészeti együttműködés keretében zajló régészeti feltárásokban és felmérésekben (Türk kori kurgánok feltárása a Tien-Sanban fekvő Karakisztak-völgyben; Selyemút-menti várak és erődített települések geodéziai felmérése Merke, Aszpara, Tölebi és Dzsajszan területén). Projektvezetők: Mordovin Maxim (ELTE BTK, Régészettudományi Intézet), Ajman Doszimbajeva (A. H. Margulan Régészeti Intézet, Kulturális és Oktatási Minisztérium, Kazahsztán).

2010–2012: A Magyar Nemzeti Múzeum Germán–Szarmata Gyűjtemény katalógusának készítése. NKA, 1. ütem (1849–1926) vége: 2012. június.

2015–: Hatalom és kultúra a korai középkorban a Kárpát-medencében. NKFI/OTKA NK-111-853. Befogadó intézmény: MTA BTK, vezető kutató: Szőke Béla Miklós

2016–: Az iraki kurdisztáni Grdi Tle lelőhely feltárása és a kerámiaanyag feldolgozása. Vezető kutató: Dezső Tamás és Kalla Gábor.

2017–: A Kárpát-medencei Barbaricum császárkori és kora népvándorláskori temetkezéseinek online publikációja. NKFI/OTKA 124944. Vezető kutató: Kulcsár Valéria.

 

ásatási tevékenység:

2014: A 21-es út bővítésének próbafeltárásai Jobbágyi és Szurdokpüspöki területén (MNM NÖK) (ásatásvezető)

2014: A Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciójához kapcsolódó leletmentések Nógrád megye területén (MNM NÖK)(ásatásvezető)

2014: Az M4 gyorsforgalmi út építésének (Abony–Fegyvernek) megelőző feltárásai Szolnok határában (ásatásvezető)

2013: Környe-Vackor. Leletmentés a környei késő római kori belső erőd területén. Ásatásvezető: Szabó Ádám (helyettes-ásatásvezető)

2010: Kántorjánosi–Homoki-dűlő nyugati pereme. Az M3 autópálya megelőző feltárása. Ásatásvezető: Szabó Ádám (helyettes-ásatásvezető)

 

oktatási  tevékenység:

2009–: Közreműködés az ELTE Régészettudományi Intézet Népvándorláskori anyagismeret, Népvándorláskori leletfeldolgozás, Népvándorlás kori főkollégium valamint Földépítmények c. tanegységek oktatásában (óraadó: Rácz Zsófia, Szabó Gábor, Vida Tivadar, Czajlik Zoltán). 2011–2012: Kihelyezett órák tartása a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárában.

2013–: Közreműködés az MNM ún. restaurátorképzésének oktatásában (császárkori barbár, szarmata és germán ill. kora népvándorlás kori régészeti kerámiaanyagok)

2012. tavaszi félév: Kelet-Magyarország a római korban. PTE BTK, régészet szak, szeminárium

2010. tavaszi félév: Barbár települések kutatása a 2-6. századi Kárpát-medencében. ELTE BTK, régészet szak, kollokvium

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia