Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Vaday Andrea

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: római kor, népvándorlás kor

telefon: +3612246700/4117

email: vaday.andrea@btk.mta.hu

születési év:

1944

végzettség:

Eötövös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1963–1968: régészet–latin szak

tudományos fokozat:

1988: történelemtudomány (régészet) kandidátusa 

2005: az MTA doktora 

2011: Pécsi tudományegyetem, címzetes egyetemi tanár

munkahelyek, beosztások:

1968–1973: Szolnok, Damjanich János Múzeum (1968: segédmuzeológus, 1969: muzeológus, 1970: főmuzeológus).

1973–1976: MTA Régészeti Intézet, Adattár vezető

1976–1981: MTA Régészet Intézet, Ókori Osztály tudományos segédmunkatárs

1981–1987: MTA Régészeti Intézet, tudományos munkatárs

1987­–2005: MTA Régészeti Intézet, tudományos főmunkatárs

2005-től MTA Régészeti Intézet, tudományos főtanácsadó

2006. december 1-től: MTA Régészeti Intézet, nyugalmazott tud. főtanácsadó

tagságok: 

Barbaricumi Régészeti Társaság; alapító tag

2005: Magyar Régész Szövetség előkészítő bizottságában elnökségi titkár 2006-: Magyar Régész Szövetség elnökségi tag

DAI tiszteletbeli és tanácskozási jogú tagja

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. A. Vaday: The representation of a Saint on horseback and the Archangel from the avar period / Lovas szent és az arkangyal ábrázolásai az avar korból. Hungarian Archaeology. e-Journal, 2013. Spring (Szerk. E. Jerem)

2. Vaday A.: Pécs története az avar kortól a magyar államalapításig. /The History of Pécs from the Avar Period until the Foundation of the Hungarian State. In: Pécs Története I. (Szerk. Vonyó J. – Visy Zs. Pécs, 2013. 233–265., 287–298., 352–357.

3. Vaday A.: Megjegyzések a lassú korongon formált cserépbográcsok időrendjéhez. In: Tempora Obscura. Sötét idők falvai. 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia. Szerk.: Kolozsi Barbara–Szilágyi Krisztián Antal. Debrecen, 2011. 519–603. (társszerző: Takács M.)

4. A. Vaday: Archaeological Investigations in County Békés 1986–1992. with contributions of L. Bartosiewitcz– A.M. Choyke – F. Gyulai. Red. Cs. Bálint. Varia Archaeologica Hungarica XXV. Archaeolingua. Budapest, 2011. (társszerzők: D. Jankovich B. – L. Kovács)

5. Vaday A.: Késő-császárkori kutatások a Zagyva-völgyében. In: Hadak útján XIX. Győr 2010, 9–40. (társszerző: Szabó A.)

6. Vaday A.: Késő bronzkori és késő vaskori telepleletek Mátraszőllős – Királydombról./ Spätbronzezeitliche und früheisenzeitliche Siedlungsfunde aus Mátraszőllős – Király domb. In: „Régről kell kezdenünk” Studia Archaeologica in honnorem Pauli Patay. Régészeti tanulmányok Nógrád megyéből Patay Pál tiszteletére. Szécsény, 2010. 137–194. (társszerző: Tankó K.)

7. Vaday A.: „Kincsek a föld alatt” (Újabb kutatások a Zagyva-völgyben) / Die Sätze der Vergangenheit im Museum der Gegenwart / „Treasures under the Ground” – Recent excavations in the Zagyva River Valley. Neograd (Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve) XXXII(2009) Salgótarján, 2010. 297–309.

8. A. Vaday: Grab- und Bestattungsitten im spätbronzezeitlichen Gräberfeld von Zagyvapálfalva (NO-Ungarn) Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology Bistriţa, Romania, May 9th – 11th, 2008. 2009. 125–136. (társszerző: Guba Sz.)

9. Vaday A.: Salgótarján, Bevásárlóközpont – több korszakú régészeti lelőhely (Előzetes jelentés II)/ Salgótarján, Shopping centre – multiperiod archaeological site (Preliminary report II) In: Régészeti kutatások Magyarországon 2008/ Archaeological Investigations in Hungary 2008. Budapest, 2009. 5–43. (társszerző: Szabó A.)

10. Vaday A.: Régészeti adatok a Zagyva-völgy népességének meghatározásához a római korban / Archäologische Angaben zur Bestimmung der römerzeitliche Bevölkerung des Zagyva-Tals. Specimina Nova Suppl. VIII(2009) Pécs. 277–348. (társszerző: Szabó A.)

 

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási tevékenység:

MTA RI Alföldi Mikroregionális Kutatási program, Magyarország Régészeti Topográfiájának Békés-megyei (egykori Gyulai járás)

ásatási tevékenység:

20072008: Salgótarján OBI (császárkori telep)

2003: Salgótarján TESCO

20022006: Kazár (császárkori kelta és germán telep)

2000: Salgótarján, Ipari-Park II

1995: Ménfőcsanak, Metro Bevásárlóközpont

1994: M504-es út; Újhartyán (római kori barbár)

1994: Kompolt-Kistér (újkőkor, bronzkor, római kori barbár, avar)

1994: Kompolt, Kistéri-tanya (szarmata temető)

19931994: Ménfőcsanak, 83-as út

1987: Gyoma, Ailer-téglagyár

19861987: Örménykút 52. topográfiai lelőhely

19761986: Tiszaföldvár, téglagyár

oktatási tevékenység:

1970: alkalmanként felkért óraadó: ELTE BTK Régészet szakán anyagismeret, szeminárium, illetve római és kora népvándorlás-kor előadások

1996: Restaurátor Főiskola szilikát tanszak: előadások

1998: vendégtanár Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

1998: előbb óraadóként, majd félállásban, majd nyugdíjas óraadóként: a JPTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék (jogutódja PTE BTK) tudományos főmunkatársként

2011: PTE BTK egyetemi tanár, PTE történész PhD ókori iskola, alapító tag

2011–2012: Miskolci Tudományegyetem

kiállítás rendezés:

Kunszentmárton, Szolnok, Salgótarján

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet