Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Orosz Krisztina

beosztás: tudományos segédmunkatárs

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: középkor

telefon: +3612246700/4260

email: orosz.kriszta@btk.mta.hu

születési év:

1976

végzettség:

2001: régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2004: Közép-európai Egyetem/Central European University, Medieval Studies, Budapest

posztgraduális képzés:

2012: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományok Doktori Iskola Régészet Doktori Program, abszolutórium

munkahelyek, beosztások:

2009–: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos segédmunkatárs

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

tanulmányok, közlemények:

Buzás G. – Kocsis E. – Kovács A. – Orosz K.: Visegrád, Királyi palota. Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 675. Budapest, 2000.

Bodó B. – Orosz K.: Pécsvárad, bencés templom és kolostor. Altemplom. Műemlékvédelmi Szemle 2003/2. 119–121.

Kisbán E. – Mezey A. – Orosz K.: Konyha (szócikk). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VI. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2006. 40–46.

Bodó B. – Orosz K.: Kolostor a Zengő aljában: a pécsváradi bencés apátság. Várak, Kastélyok, Templomok 2/6. (2006) 4–7.

Feld, I. – Orosz, K.: Burgküchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Königreich Ungarn. In: Küche – Kochen – Ernährung. Archäologie, Bauforschung und Naturwissenschaften. Hrsg. von Klein, U. – Jansen, M. – Untermann, M. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 19. Paderborn, 2007. 65–76.

Orosz K.: Középkori várkonyhák Magyarországon. Várak, Kastélyok, Templomok 4/2. (2008) 12–15.

Orosz K.: Várak és kolostorok konyhái a középkori Magyarországon. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon / Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary I–II. Szerk.: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi. Budapest, 2010. 561–596.

Orosz K.: Lakáskultúra a késő középkori Magyarországon. Tanulmányok a visegrádi királyi palota enteriőrjeihez. In: A visegrádi királyi palota. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina. Budapest, 2010. 227–297.

Orosz, K.: Stove tiles from the Benedictine Abbey at Pécsvárad. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63. (2012) 417–449.

Orosz K.: Mozgó udvar – mozgó háztartás. Állandó vagy ideiglenes berendezés a késő középkori királyi és nemesi otthonokban? In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Szerk.: Benkő E. – Orosz K. Budapest 2015, 111–144.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület: 

1. Késő középkori lakáskultúra, mindennapi élet, anyagi kultúra kutatása. PhD téma: Lakáskultúra és a mindennapi élet színterei a késő középkori udvarokban

2. Középkori várkonyhák és kolostori konyhák

3. A pécsváradi bencés apátság kályhacsempeanyagának feldolgozása

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia