Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Merva Szabina

beosztás: tudományos segédmunkatárs

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: 8–9., illetve 10–11. századi települések kutatása

telefon: +3612246700/4265

email: merva.szabina@btk.mta.hu

születési év:

1984

 

végzettség:

2003–2009: régész

(ELTE BTK Régészettudományi Intézet, népvándorlás és középkor szakirány, ill. Archeometria Program.)

2013–2015: doktori iskola 

(ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskolája, Régészeti Doktori Program)

2017: műszaki térinformatikus szaktanácsadó

(BMGE Építőmérnöki Kar, Általános és Felsőgeodézia Tanszék, posztgraduális képzés)

 

munkahelyek, beosztások:

2006: Magyar Nemzeti Múzeum Térinformatikai Labor, vezető: Holl Balázs, munkatárs

2007: Magyar Nemzeti Múzeum Árpád-kori gyűjtemény, vezető: dr. Wolf Mária, gyakornok

2012: MTA BTK Régészeti Intézet, MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíjas

2013: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs 

 

ösztöndíjak:

2009–2011: ösztöndíjas a mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum Reiterkrieger, Burgenbauer.

Die frühen Ungarn und das "Deutsche Reich" vom 9. bis zum 11. Jahrhundert című projektjének keretében, Magyarországon.

Projektkoordinátor: Dr. Falko Daim.

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

 

tanulmányok, közlemények:

1. Merva Sz.: A 10 – 11. századi kerámia keltezésének problematikája egy kisalföldi esettanulmány tükrében. In: Petkes Zs. Szerk. HADAK ÚTJÁN XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete Budapest–Szigethalom, 2010. október 28–30. Assembly of Young Scholars on the Migration Period XX, Budapest-Szigethalom, 28th–30th October 2010 Budapest 2012, 271–286.

2. Merva Sz.: A kora Árpád-kori sáncvárak keltezési lehetőségeiről. In: Castrum 15 (2012). 5–31.

3. Merva Sz.: Kritikai megjegyzések az archeomágneses keltezési módszer használhatóságáról kiválasztott 10-11. századi lelőhelyek esetében. Archeometriai Műhely 2012/1. 19–30.

4. Horváth C. – Merva Sz. – Tomka P.: Oroszvár (Rusovce, Sl.) 10-11. századi temetője. In: Sötét idők rejtélyei. 6-11. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén. Szerk.: Liska András – Szatmári Imre. Békéscsaba, 2012. 375–404.

5. Merva Sz. – Sipos Gy. – Tóth O.: Adatok a soproni Árpád-kori sánc építését meglőző kora középkori rétegek kronológiai kérdéséhez. Archeometriai Műhely 2012/3. 161–172.

6. Szabina Merva: The analysis of pottery from 10th – 11th – century graves in the Carpathian Basin: technological and typo – chronological studies. In: Balogh, Cs. – Doncheva-Petkova, L. & Türk, A. eds., Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. Proceedings of the Bulgarian–Hungarian Meeting, Sofia, May 27–28, 2009. Editors: Lyudmila Doncheva-Petkova – Csilla Balogh – Attila Türk. София – Piliscsaba, 2014. 197–262.

7. Merva Szabina: Adatok az 10-11. századi sírokba tett kerámia kutatásához Észak- és Közép-Magyarország, illetve az Észak-Alföld területén. In: „ A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni” – Regionalitás a középkori és a koraújkori kerámiában. A Magyar Nemzeti Múzeumban, 2013. január 9–11 között rendezett konferencia előadásai. (Szerk: Simonyi Erika–Tomka Gábor) Opuscula Hungarica IX. 2016, Budapest. Kiadó: MNM. 59-74.

8. Szabina Merva, Potential Husbandry Strategies in 10th-Century Settlements in the Carpathian Basin. A Case Study: Two Early Medieval Sites along the River Danube. In: RURALIA X. Agrarian technology in the medieval landscape / Agrartechnologien / Technologies agraires. 9th-15th September, Smolenice. Ed.: J. Klapste. Brepols Publishers, n.v., Turnhout, Belgium. 395-406.

9. Buzás Gergely – Boruzs Katalin – Merva Szabina – Tolnai Katalin: Régészeti kutatások a visegrádi Sibrik-dombon. Communicationes Archaeologicae Hungariae 2017. 193-235.

10. Merva Szabina: 8-9. századi ötvöskemence Visegrád, Sibrik dombról. Magyar Régészet Online (2017 tél) http://files.archaeolingua.hu/2017T/Merva_H17T.pdf, ugyanaz angol nyelven: http://files.archaeolingua.hu/2017T/Merva_E17T.pdf

 

A teljes publikációs lista letöltése

Kutatási tevékenység:

2007: részvétel egy kazah-magyar régészeti projektben a Zsetiszu (Hét folyó) vidékén. Merke, Aszpara, Tölebi – Khiám és Dzsájszán 27 – Terekti 1 középkori lelőhelyek topográfiai felmérésében és feldolgozásában (az A.H. Margulan Régészeti Intézet, Almaty és az ELTE BTK Régészettudományi Intézet együttműködésében. Koordinátor: Dr. Mordovin Maxim.)

2009–2011: ösztöndíjas a mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum Reiterkrieger, Burgenbauer. Die frühen Ungarn und das "Deutsche Reich" vom 9. bis zum 11. Jahrhundert című projektjének keretében. Magyar projektkoordinátor: Dr. Feld István.

2011. július-augusztus: részvétel a Power and Everyday Life in Late Antiquity, The Culture and Late Antiquity Minor Objects in Syria című projektben, bizánci és korai muszlim kisleletek tanulmányozása a szíriai Tartous múzeumában és a damaszkuszi Szír Nemzeti Múzeumban (MTA Régészeti Intézet, koordinátor: Dr. Bálint Csanád)

2012. október-november: A településszerkezeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14-17. század) c. OTKA pályázat (vezető kutató: Dr. Kovács Gyöngyi, MTA BTK Régészeti Intézet) keretében térinformatikai munka végzése (Az adatbázis Dr. Zatykó Csilla kutatásaihoz készült).

2013, 2014, 2015, 2017: állandó munkatárs a Visegrád-Sibrik domb nevű lelőhely feltárásában (együttműködésben a MNM-Mátyás Király Múzeummal, projektvezető: Buzás Gergely)

2013–2016: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs: ösztöndíjas az NK 104533. számú OTKA-pályázatban (Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században címmel, vezető kutató: Dr. Takács Miklós, MTA BTK RI).

2016. szeptember-november: Szlovák Állami Ösztöndíjas (A szlovák nemzeti ösztöndíjprogram - National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) - által kiírt pályázat alapján). Fogadó intézmény: a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete (Archeologický ústav SAV v Nitre), Dr. Matej Ruttkay meghívására.

2018. január-április: Magyar Állami Eötvös ösztöndíjas, predoktori kategória. (A Tempus Közalapítvány által kiírt pályázat alapján.) Fogadó intézmény: a brno-i Masaryk Egyetem Régészet és Muzeológia Tanszéke (Masarykova Univerzita, Vedoucí ústavu – Ústav archeologie a muzeologie, Brno), Prof. Mgr. Jiří Macháček meghívására.

2018. május-július: cseh-magyar államközi ösztöndíj. (A Tempus Közalapítvány illetve a cseh Oktatási Minisztérium - Ministertstvo Školstvi, Mládežea a Tĕlovýchovy - által kiírt pályázat alapján.) Fogadó intézmény: a brno-i Masaryk Egyetem Régészet és Muzeológia Tanszéke (Masarykova Univerzita, Vedoucí ústavu – Ústav archeologie a muzeologie, Brno), Prof. Mgr. Jiří Macháček meghívására.

 

Kiemelt konferencia-részvételek:

Die Möglichkeiten der Keramikdatierung und die frühen Burgwälle in NW – Ungarn. Reiterkrieger – Burgenbauer. Die Ungarn und das „Deutsche Reich“ (9.–11. Jh.). Facetten europäischer Burgen– und Siedlungslandschaften. Műhelykonferencia. Sopron, 2010. március 12–13.

A későantik edényművesség Szíriában. (Bíró Ádám, Bollók Ádám, Csiky Gergely, Langó Péter, Merva Szabina és Schwarcz Dávid közös előadásának keretében: Kalandozás keleten és a középkor hajnalán: egy bizánci provincia mindennapjai. A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének szíriai kutatásai (2009-2010) ) – Magyar Tudomány Ünnepe. Budapest, 2010. november 8.

Visegrád-Várkert, egy kora középkori település – az 1955-1994 között végzett ásatások tanulságai. – „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni" – Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában c. konferencia. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, 2013. január 9–11.

10-11th-Century Ceramic Finds in the Carpathian Basin – Connections with the Territory of the Byzantine Empire? – Third International Congress of Bulgarian Studies. Sofia, 2013. május 23–26.

The Ancient Hungarian’s Pottery in the Carpathian Basin and its Eastern Relations. – Мадьяры евразийских степей. Ша́дринск, 2013. augusztus 15–18.

Current Research Questions of Early Medieval Settlement Archaeology. Potential Husbandry Strategies on 10th Century Sites in the Carpathian Basin. – Ruralia X. Agrarian Technology in the Medieval Landscape. Smolenice, 2013. szeptember 9–15. (poster)

Die Untersuchung der frühen Grafitkeramik in NW-Ungarn. Die Analyse der Provenienz mit naturwissenschaftlichen Methoden. – 46. Internationales Symposium Keramikforschung des Arbeitskreises für Keramikforschung. Mayen, 2013. szeptember 16–20.

Adatok a 8-9. és a 10-11. századi telepek időrendjének problematikájához. Mikor indul a „10. századi” kerámiahorizont? Avar kori régészeti kutatások (helyzetkép). MTA BTK Régészeti Intézet – ELTE BTK Régészettudományi Intézet. Budapest, 2013. december 12–13.

Változatos települési stratégiák és közösségek a Duna mentén. Esettanulmány. – Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században (OTKA NK 104533) című projekt nyílt műhelykonferenciája. MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, 2014. december 9.

Old and new Research Questions and possible Interpretations concerning the Archaeology of the 10 th -11th Century Settlements in Hungary. – The medieval settlement in the light of archaeological sources. Zágráb, 2015.június 3–4.

Methodological Approaches to the Research of the 9th-10th century in Hungary. Conference on ’How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches’. Budapest, 2015. december 8–9.

9th–10th-century Settlements along the Danube (N-Hungary) Conference on ’How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches’. Budapest, 2015. december 8–9.

Data on the Hybridity in the 9th–11th-century Material Culture in the Central Part of the Carpathian Basin. (Langó Péterrel tartott közös előadás a következő konferencián: Großmähren und seine Nachbarn. Jahrestagung der Historischen Kommission für die böhmischen Länder (HKBL) in Kooperation mit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum – Leibniz Forschungsinstitut für Archäologie (RGZM)) Mainz, 2016. október 20–21.

Questionable Byzantine Connections of the 9th–11th-Century Pottery in the Carpathian Basin. Byzanz und das Abendland: Studia Byzantino-Occidentalia. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2016. november 23.

Visegrád-Sibrik. (Castrum Bene Egyesület XXIII. vándorgyűlése. Pécs-Szigetvár, 2017. május 26-28. Közös előadás Buzás Gergely, Boruzs Katalin és Tolnai Katalin kollégákkal)

8-11. századi telepek régészeti és archeometriai kutatása a Kisalföld középső részén és a Dunakanyarban. Nyers adatok és az interpretáció dilemmája (Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században (OTKA 104533) című projekt záró konferenciája. Budapest, 2017. július 7.)

6-13. századi telepek a Hajdúháton és a Hortobágyon. Egy telepkataszter tanulságai (Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században (OTKA 104533) című projekt záró konferenciája. Budapest, 2017. július 7. Bajkai Rozália kolléganőmmel közösen tartott előadás.)

A kora középkori Visegrád 9–11. századi története az újabb ásatások fényében. (A 9. század és az átmenet a Kárpát-medencében és a Dunakanyarban című konferencián. 2017. szeptember 22-23-án, Visegrádon, a Királyi Palotában Buzás Gergellyel közösen tartott előadás.)

 

Konferenciaszervezés:

„Hadak útján” A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferencia. Visegrád, 2012. október 4–6.

Műhelykonferencia. Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században (OTKA NK 104533). Budapest, 2014. december 9.

’How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches’ Budapest, 2015. december 8–9.

Zárókonferencia. Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században (OTKA NK 104533). Budapest, 2017. július 7.

 

Térinformatikai munkák:

2006: Geodéziai felmérés és ásatási felszínrajzok digitalizálása a Magyar Nemzeti Múzeum Műszaki Osztály Térinformatikai Laborjának munkatársaként (vezető: Holl Balázs), a Vásárhelyi-terv keretében Tiszaroff környékén végzett leletmentések kapcsán.

2006: Ásatási felszínrajzok digitalizálása a BTM-Aquincumi múzeum Budapest-Kinizsi laktanya lelőhely régészeti feltárása kapcsán.

2007: Geodéziai felmérés és térképezés, kazahsztáni középkori erődítmények alaprajza (Vezető kutató: Dr. Mordovin Maxim).

2012: Téradatbázis készítése, terepbejárással diagnosztizált lelőhelyek digitalizálása ’A településszerkezeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14-17. század)’ c. OTKA pályázat (vezető kutató: Dr. Kovács Gyöngyi, Dr. Zatykó Csilla, MTA BTK RI).

2016: Téradatbázis készítése egy, a Hajdúháton, s a Hortobágyon elhelyezkedő 6-13. századi lelőhelyek kataszterszintű feldolgozásához, az NK 104533. sz. OTKA projekt keretében. Vezető kutató: Dr. Takács Miklós, MTA BTK RI.

2017: A BMGE Építőmérnöki Kar, Általános és Felsőgeodézia Tanszék műszaki térinformatikus szakirányon leadott és megvédett diplomaterv elkészítése, melynek témája Pest megyei őskori és középkori várak téradatbázisának kialakítása, adatok feltöltése, térbeli elemzések. Vezető kutató: Dr. Kovács Gyöngyi, Dr. Kulcsár Gabriella, MTA BTK RI.

 

Ásatási részvétel:

2004: Budapest–Rudas fürdő, török kori fürdő. Ásatásvezető: Papp Adrienn (BTM).

2004: Érd, 16. lelőhely. Neolit, Árpád–kori település. Ásatásvezető: Dr. Mester Edit, Dr. Ottományi Katalin (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága).

2004: Hajdúböszörmény–Csíkos tanya, avar temető. Ásatásvezető: Dr. Rácz Zsófia (ELTE BTK Régészettudományi Intézet).

2005: Budapest–Rác fürdő, török kori fürdő. Ásatásvezető: Papp Adrienn (BTM).

2006: Budapest–volt Kinizsi laktanya, neolitikus település. Ásatásvezető: Dr. M. Virág Zsuzsanna (BTM Aquincumi Múzeum).

2007: Pácin–Szenna domb, 9. századi település. Ásatásvezető: Dr. Wolf Mária (Herman Ottó Múzeum, Miskolc).

2007: Karakistak (Kazahsztán), türk kori halomsír. Ásatásvezető: Dr. Ajman Doszimbajeva. (az A.H. Margulan Régészeti Intézet, Almaty és az ELTE BTK Régészettudományi Intézet közös projektje keretében)

2008: Budapest, Csepel–Szabadkikötő, Árpád–kori és késő–középkori település. Ásatásvezető: Terei György (BTM).

2008: Povegliano–Ortaia, (Olaszország), kelta temető. Ásatásvezető: Nicola Bianca és Dr. Szabó Dániel, Dr. Daniele Vitali és Dr. Szabó Miklós professzorok szakmai felügyeletével. (Az ELTE – BTK Régészettudományi Intézetének a Bolognai Egyetemmel (Universita di Studii di Bologna, Dipartimento di Archeologia) közös projektje keretében.)

2008: Çatalsu–Güvercinkayasi (Törökország), neolit település. Ásatásvezető: Dr. Sevil Gülçur (Isztanbuli Egyetem, T.C. Istanbul Üniversitesi).

2009: Esztergom–Szent István fürdő, kora újkori lelőhely. Ásatásvezetők: Dr. Feld István, Dr. Mordovin Maxim (ELTE BTK Régészettudományi Intézet). Munkatársként.

2009: Hódmezővásárhely–Gorzsa, késő–középkori, gepida, bronzkori lelőhely. Ásatásvezetők: Dr. Wolf Mária, Dr. B. Tóth Ágnes, Dr. Kulcsár Gabriella, Nagy Katalin, Sánta Gábor (SZTE régészeti tanszék). Munkatársként.

2010: Q’alat–al–Marqab (Szíria), középkori keresztesvár. A Szír–Magyar Régészeti Misszió keretében. Ásatásvezető: Dr. Major Balázs.

2011: Eger–Érseki palota, barokk kori, török kori, kora Árpád–kori lelőhely. Ásatásvezető: Kováts István (Mátyás Király Múzeum, Visegrád). Munkatársként.

2011, 2012: Hohenroth–Veitsberg (Unterfranken, No.) 9–10. századi erődítmény. Ásatásvezető: Dr. Peter Ettel, Petra Wolters. (A mainzi Römisch–Germanisches Zentralmuseum, a Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege és a jénai egyetem közös projektje keretében.) Projekttagként.

2013, 2014, 2015, 2017: állandó munkatárs a Visegrád-Sibrik domb több korszakos (római, Karoling, középkori) lelőhely feltárásában (együttműködésben a MNM-Mátyás Király Múzeummal, projektvezető: Buzás Gergely)

 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia