Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Langó Péter

beosztás: tudományos munkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor, MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport

kutatási terület: honfoglalás kor, Árpád-kor

telefon: +3612246700/4156

email: lango.peter@btk.mta.hu

születési  év:

1972

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1999: történelem

2000: régészet

tudományos fokozat:

2013: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, PhD

munkahelyek, beosztások:

1998–2000: Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osztály, gyakornok

2001–2002: Székesfehérvári Szent István Király Múzeum, régész 

2002–2005: MTA Régészeti Intézete, tudományos ösztöndíjas

2006–: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos segédmunkatárs 

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Langó, P.:Crescent–shaped Earrings with Lower Ornamental Band. In: Hrsg.: Falko Daim – Jörg Drauschke: Byzanz – das Römerreich im Mittelalter. Teil 3. Peripherie und Nachbarschaft. Mainz 2010, 369–410.

2. Langó P.:A Kárpát-medence X-XI. századra keltezett településeinek fém- és eszközleletei. (Vázlat) In: Szerk.: Almási Tibor – Révész Éva – Szabados György: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged 2010, 257–285.

3. Langó P.:Adatok a Kárpát-medencei, agancsból faragott íjmarkolat lécek értékeléséhez. Szentes-Derekegyházi oldal, D-3 tábla 6. sír. Archaeologiai Értesítő 135 (2010) 245–268. (Társszerzők: Türk Attila Antal – Bíró Ádám)

4. Langó, P.: „Die bestimmung der Landesgrenzen”– zur Frage der westlichen Grenze des Ungarischen Fürstentums des 10. Jahrhunderts im Spiegel archäologischer Funde. Archäologisches Korrespondenzblatt. 40 (2010) 579–596.

5. Langó P.: Régészeti adatok a Kárpát-medence 10-11. századi hagyatékának bulgáriai kapcsolatrendszeréhez I. A csüngõs veretek (Archäologische Anmerkungen zum bulgarischen Beziehungsgeflecht des Nachlasses des 10.–11. Jh. im Karpatenbecken – I. Beschläge mit Anhängsel). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica 12 (2011) 517–528.

6. Langó P.: Megjegyzések az ún. Šestovici- és csornai típusú zablák értékeléséhez. In: Kolozsi Barbara – Szilágyi Krisztián Antal (Szerk.) Sötét idők falvai. 8–11. századi települések a Kárpát-medencében. Debrecen 2011, 343–366.

7. Langó P.: Honfoglalás kori ezüst veretek vizsgálata mikro-PIXE módszerrel (Micro-PIXE analysis of gilt silver mounts from the Hungarian Conquest Period). In: Kreiter A. – Pető Á. – Tugya B. (Szerk.): Környezet – Ember – Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. Budapest 2012, 271–278. (Társszerzők: Csedreki László – Kustár Rozália)

8. Langó P.: Délszlávok Nyitrán? Megjegyzések az alsó ívükön tekercselt drótdíszes karikaékszerek klasszifikációja kapcsán (Southern Slavs in Nitra? Comments to the Classification of Earrings with Lower Arch Ornaments with Roundwound Wire). In: Kiss P. Attila – Piti Ferenc – Szabados György (Szerk): Középkortörténeti tanulmányok VII. Szeged 2012, 237–280.

9. Langó P.: A csúcsban összefutó, belső ívvel és áttört lappal rendelkező, félhold alakú fülbevalók elterjedése és klasszifikációja Közép- és Kelet-Európa 10-11. századi leletanyaga alapján (The Spread and Classification of Peak Terminated Crescent Shaped Earringswith Inner Bend and Openwork Plate in the Eastern European Archaeological Material). In: Petkes Zsolt (Szerk.): Hadak útján XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete Budapest–Szigethalom, 2010. október 28–30. Budapest 2012, 205–228.

10. Langó P.: Az Árpád-kori Orosháza kapcsolatrendszere. Az alsó íven négysoros gyöngydróttal és három gyöngykoszorúval díszített függők. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 7. (2012) 40–47. (Társszerző: Rózsa Zoltán)

11. Langó, P.: „Deo odibilis gens Hungarorum“ oder „auxilium Domini“. Die Ungarn und die christliche  Welt im 10. Jahrhundert. In: Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.): Rauben – Plündern – Morden. Nachweis von Zerstörung und kriegerischer Gewalt im archäologischen Befund. Hamburg 2013, 265–335. (társszerző: Bíró Gyöngyvér)

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. A népvándorlás kora, a 10-11. századi honfoglaló magyarság anyagi kultúrája

2. A kései nomád népek (besenyők kunok, jászok) története és tárgyi hagyatéka a Kárpát-medencében

kutatási tevékenység:

2002–2005: A történeti genetika a magyar ethnogenezis kutatásában. NKFP 5/088/2001 (résztvevő)

2006–2008: A Kárpát-medence történeti genetikája. NKFP 5/038/2004 (résztvevő)

2008–2012 Bizánc Közép- és Kelet-Európában. Régészeti és művészettörténeti tanulmányok. OTKA–NK 72636

2008–2010: Szíriai–Magyar Régészeti Misszió (résztvevő)

2012–: MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia