Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Kovács László

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: honfoglalás kor

telefon: +3612246700/4118

email: kovacs.laszlo@btk.mta.hu

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1966: régészettörténelem

tudományos fokozat: 

1968: ELTE BTK egyetemi doktor (dr. univ.)

1981: C.Sc. Moszkva

1995: az MTA doktora

munkahelyek, beosztások: 

1966-1970: Magyar nemzeti Múzeum, muzeológus

1970: MTA Régészeti Intézete

1991: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), igazgatóhelyettes, tudományos tanácsadó

tagságok:

  • Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

  • Filozófiai és Történettudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testülete

díjak:

1994: Kuzsinszky-érem

1997: Akadémiai Díj

2008: Schönvisner Díj

2014: Magyar Érdemrend Tisztikereszt (Magyarország köztársasági elnöke)

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban

 

Kovács László munkásságának bibliográfiája (1969–)

A teljes bibliográfia letöltése pdf-formátumban

 

KÖNYVEK, TANULMÁNYOK, ISMERTETÉSEK:

1. Kovács, L.: Lanzen und Lanzenbestattungen der landnahmezeitlichen Ungarn. DissArch 10 (1969) 96–97.

2. Kovács, L.: Die Budapester Wikingerlanze. Geschichtsabriss der ungarischen Königslanze. ActaArchHung 22 (1970) 323–339, 3 á., 53–56. t./ Abb. 1–3, Taf. 53–56.

3. Kovács L.: A budapesti lándzsa. A magyar királylándzsa történetének vázlata (La lance de Budapest. Histoire sommaire de la lance royale Hongroise Budapest). FolArch 21 (1970) 127–146, 9 á./Abb. 1–9.

4. Kovács L.: A honfoglaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük (Die Lanzen der landnehmenden Ungarn und ihre Lanzenbestattung). Alba Regia 11 (1970) 81–108, 9 á./Abb. 1–9, Taf. 31–34.

5. Kovács L.–Németh Péter: A szabolcsi ispáni központ régészeti kutatásainak első három évéről (1969–1971) [Über die ersten drei Jahren der archäologischen Forschungen des Gespanszentrums in Szabolcs]. Szabolcs-Szatmári Szemle 6:4 (1971) 49–59, 4–10. á./Abb. 4–10.

6. Németh Péter–Kovács L.: Miről mesél a szabolcsi földvár? [Was sagt uns das Erdburg von Szabolcs?]. Magyar Ifjúság 14:37 (1971. szeptember 10.) 15, 8á./Abb. 1–8.

7. Kovács L.: A Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárának XI–XIV. századi csillag alakú buzogányai (Les massues étoilées des XIe–XIVe siècles conservées au Musée National Hongrois). FolArch 22 (1971) 165–181, 7 á./Abb. 1–7.

8. Kovács, L.: Kalmár: Régi magyar fegyverek (Alte ungarische Waffen). Budapest, Verlag Natura, 1971. 430 S., 668 Abb. Bilder- und Abbildungsverzeichnis in deutscher und englischer Sprache. ActaArchHung 24 (1972) 428–435. Rec./Rez.

9. Kovács, L.: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Mitteilungen der Museen des Komitates Veszprém) 9 (1970). Red.: I. Éri. 398 Seiten, 65 Abbildungen, 35 Tabellen und 16 Karten. ActaArchHung 24 (1972) 436–437. Rec./Rez.

10. Kovács, L.: А. Н. Кирпичников: Древнерусское оружие (A. N. Kirpitschnikow: Alte russische Waffen). Moskau–Leningrad. Verlag Nauka 1966. Band I: Schwerter und Säbel aus dem 9.–13. Jahrhundert (108 S., 35 Taf., 19 Abb.), Band II: Lanzen und Wurfspeere, Streitäxte, Streitkolben und Kettenmorgensterne (146 S., 34 Taf., 14 Abb.) mit französischer Zusammenfassung. ActaArchHung 25 (1973) 237–239. Rec./Rez.

11. Kovács, L.: I. Dienes: A honfoglaló magyarok (Die Ungarn zur Zeit der Landnahme). Budapest, Corvina Verl., 1972. 86 S., 73 Abb. und 27 Ill. In ungarischer, englischer, französischer und deutscher Sprache. ActaArchHung 25 (1973) 408–409. Rec./Rez.

12. Kovács, L.: A. M. Chasanow: Otscherki wojennogo dela sarmatov (Grundriss des sarmatischen Kriegswesens). Moskau, Nauka Verlag, 1971. 171 S., 34 Taf., 6 Beilagen. ActaArchHung 25 (1973) 436–437. Rec./Rez.

13. Kovács, L.: А. Н. Кирпичников: Древнерусское оружие (A. N. Kirpitschnikow: Alte russische Waffen). Leningrad, Nauka Verlag 1971, Bd. III: Schutzwaffen aus dem 9.–13. Jh.; Kriegsgeräte. (91 S., 22 T., 39 Abb.) Mit franzözischer Zusammenfassung. – А. Н. Кирпичников: Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. (A. N. Kirpitschnikow: Reiterausrüstung und Pferdegeschirr in Rußland im 9.–13. Jh.). Leningrad, Nauka Verlag 1973. 140 S., 24 T., 50 Abb. Mit franzözischer Zusammenfassung. ActaArchHung 27 (1975) 265–270. Rec./Rez.

14. Kovács L.: A magyar honfoglalás kori fegyvertörténeti kutatások állásáról [Über die Lage der waffengeschichtlichen Forschungen im Zeitalter des Landnahme]. Hadtörténelmi Közlemények 22 (1975) 515–529.

15. Kovács L.: Adatok a LANCEA REGIS köriratú pénz értékeléséhez [Angaben zur Deutung der Münze mit der Umschrift LANCEA REGIS]. Alba Regia 14 (1975) 257–272, 13 á., 2 t./Abb. 1–13, Taf. 1–2. [1976.]

16. Kovács L.: Egy elfelejtett magyar királyi jelvény [Ein vergessenes ungarisches Königszeichen]. Tiszatáj 30:10 (1976. október) 35–40, 2 t./ Taf. 1–2.

17. Kovács, L.: Zur Deutung der Münze mit der Umschrift LANCEA REGIS. ActaArchHung 28 (1976) 123–145, 16 á./Abb. 1–16.

18. Kovács, L.: Ausgrabungen der Gräberfelder des ungarischen Gemeinen Volkes in Szabolcs und Tímár. ActaArchHung 28 (1976) 383–389, 7 á./Abb. 1–7.

19. Kovács L.: Melyik István király verette és mikor? Vélemények a magyar pénzverés kezdeteiről [Es wurde von welchem König Stephan und wann geprägt? Meinungen über die Anfänge der ungarischen Münzprägung]. Tiszatáj 32:2 (1978. február) 48–55, 3 á./Abb. 1–3.

20. Kovács, L.: Über den Stand der ungarischen landnahmezeitlichen Waffengeschichtsforschung. MittArchInst 6 (1976) 81–98.

21. Kovács, L.: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai (Uralvölker. Kultur und Traditionen unserer Sprachverwandten). Hrsg.: Péter Hajdú. Budapest, Corvina, 1975. 321 Seiten, 66 Fotos und 71 Zeichnungen. ActaArchHung 29 (1977) 411–413. Rec./Rez.

22. Kovács, L.: Die fränkischen Flügellanzen in Ungarn. In: Archäologie des westpannonischen Raumes. Urgeschichte – Römerzeit – Mittelalter. Kurzfassungen der Referate anläßlich der von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte und des Burgenländischen Landesmuseum veranstalteten Tagung vom 14. – 19. Juni 1978 in Eisenstadt. Forschungsberichte zur Ur- und Frühgeschichte 10 (1978) 118–120. Wien.

23. Kovács L.: Régészeti jegyzet szablya szavunk eredetéhez (Archäologische Bemerkung zur Herkunft des Wortes ’Säbel’). NyK 80 (1978) 161–165.

24. Kovács, L.: Über die ungarischen Lanzen aus dem 10.–11. Jahrhundert. MittArchInst 7 (1977) 61–73, 58–60. t./Taf. 58–60. [1978.]

25. Kovács L.: Régészeti jegyzet baltaneveink eredetéhez (Archäologische Bemerkung zum Ursprung ungarischer Axtnamen). NyK 81 (1979) 389–392, 10 á./Abb. 1–10.

26. Kovács, L.: Bemerkungen zur Bewertung der fränkischen Flügellanzen im Karpatenbecken. MittArchInst 8–9 (1978–79) 97–119, 59–68. t./Taf. 59–68. [1980.]

27. Kovács, L.: Der Säbel von Benepuszta (Ladánybene, Komitat Bács-Kiskun, Kreis Kecskemét). ActaArchHung 32 (1980) 309–316.

28. Ковач, Л.: Вооружение венгров-обретателей родины: Сабли, боевые топоры, копья. Автореферат диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. На правах рукописи. Москва 1981, 1–19.

29. Ecsedy István–Kovács L.–Maráz Borbála–Torma István: Békés megye régészeti topográfiája. IV/1: A szeghalmi járás [Archäologische Topographie des Komitats Békés, IV/1: Kreis Szeghalom]. (Szerk./Hrsg.: Bakay Kornél közreműködésével Torma István.) MRT 6 (1982) 1–320, 78 t., 20 á., 19 térk./Taf. 1–78., Abb. 1–20, Karte 1–19.

30. Kovács L.: Krónikák, pénzek fegyverek [Chroniken, Münzen, Waffen]:

30/1. Kovács L.: A kalandozásokról a kortársak szemével [Über die Streifzüge mit den Augen der Zeitgenossen]. Élet és Tudomány 37:6 (1982. április 16.) 483–485, 1 á./Abb. 1.

30/2. Kovács L.: A föld vallomása a kalandozásokról [Die Aussage der Erde über die Streifzüge]. Élet és Tudomány 37:7 (1982. április 23.) 531–533, 4 á./Abb. 1–4.

30/3. Kovács L.: A kalandozások zsákmánya [Die Beute der Streifzügen]. Élet és Tudomány 37:8 (1982. április 30.) 550–552, 7 á./Abb. 1–7.

30/4. Kovács L.: A kalandozások után [Nach der Streifzügen]. Élet és Tudomány 37:9 (1982. május 7.) 586–588, 3 á./Abb. 1–3.

31. Kovács L.: A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi megfelelői (Lanced grave-signing of the conquering Hungarians and its ethnological equivalents). Halottkultusz (The Cult of the Dead). (Szerk./Ed. by Hoppál Mihály–Novák László.) Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10 (1982) 58–86, 11 á./Fig. 1–11.

32. Kovács, L.: Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund von Hajdúböszörmény–Erdős tanya. Angaben zur Verbreitung der Hohlbeile der Awaren- und Landnahmezeit. ActaArchHung 33 (1981) 81–103, 7 t./Taf. 1–7.

33. Kovács, L.: Vooruženie vengrov – obretatelej rodiny: sabli, boevye topory, kop’ja (Die Waffen der landnehmenden Ungarn: Säbel, Kampfäxte, Lanzen). Diss.-Thesen Moskau UdSSR 1981. MittArchInst 10–11 (1980–81) 243–255, 6 t./Taf. 1–6. [1982.]

34. Kovács, L.: Byzantinische Münzen in Ungarn des 10. Jahrhunderts. ActaArchHung 35 (1983) 133–154, 4 t./Taf. 1–4.

35. Kovács L.: „Szablya” szavunk [Ungarisches Wort „szablya/Säbel”]. Élet és Tudomány 39:40 (1984. október 5.) 1250.

36. Kovács L.: A Hajdúböszörmény–Erdős tanyai honfoglaló magyar sírlelet. Adatok az avar- és a honfoglalás kori szaluk elterjedéséhez (Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund von Hajdúböszörmény–Erdős tanya. Angaben zur Verbreitung der Hohlbeile in der Awaren- und Landnahmezeit). Hajdúsági Múzeum Évkönyve 5 (1984) 19–54, 15 á./Abb. 1–15.

37. Kovács, L.: Über die Münzen der ungarischen Landnahmezeit. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.–10. Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany 3.–7. Oktober 1983. (Hrsg.: Peter Šalkovsý.) Nitra 1984, 157–163, 2 táblázat/Tabelle 1–2.

38. Kovács, L.: Stepi Evrazii v epohu srednevekov’ja (Die Steppe Eurasiens im Mittelalter). Hrsg. von S. A. Pletneva. Arheologija SSSR. Moskau, Nauka Verlag 1981. 303 S., 4 Farbtaf., 104 Abb. ActaArchHung 35 (1983) 463–465. Rec./Rez.

39. Kovács, L.: Zur ersten Publikation einer neuen Veröffentlichungsreihe. A. Kiss: Baranya megye X–XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás- és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga. Bd. 1 (= Die Grabfunde aus dem 10.–11. Jh. im Komitat Baranya. Fundmaterial der landnahme- und frühárpádenzeitlichen Gräberfelder Ungarns). Red.: I. Dienes, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 429 S., 121 Taf., 156 Abb., 1 Beilage. Zusammenfassung in deutscher Sprache: S. 303–306. ActaArchHung 36 (1984) 271–281. Rec./Rez.

40. Kovács L.: Kora Árpád-kori temetőrészlet Dabas (Gyón)–Paphegyen (Früharpadenzeitlicher Gräberfeldteil in Dabas/Gyón/-Paphegy). StCom 17 (1985) 369–386, 7 á./Abb. 1–7.

41. Kovács, L.: Über den Datierungswert der landnahmezeitlichen Münzen. MittArchInst 14 (1985) 177–194, 2 táblázat/Tabelle 1–2. [1986.]

42. Kovács, L.: Über die Datierung der Grabfunde des 10. Jahrhunderts in Ungarn anhand der Arbeit von J. Giesler: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo-Kultur. Ein Beitrag zur Archäologie des 10. und 11. Jahrhunderts im Karpatenbecken. PZ 56 (1981) Heft 1. Walter de Gruyter, Berlin – New York. 167 S., 53 Taf. und 19 Abb. ActaArchHung 37 (1985) 207–222, 4 á./Abb. 1–4.

43. Kovács L.: Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. I: Temető utca 5. Adatok a gombos nyakú kengyelek értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber in Nagytarcsa. I: Temető Gasse Nr. 5. Beiträge zur Wertung der Steigbügel mit knopfförmigem Hals). CommArchHung (1985) 125–139, 7 á./Abb. 1–7.

44. Kovács L.: Viselet, fegyverek [Tracht, Waffen]. In: Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi [Kriege der Arpadenzeit]. Budapest 1986, 216–281, 306–313, 317–326, 10–32. á., 1–55. kép./Abb. 10–32, Bild 1–55.

45. In: A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet [Enzyklopädie der frühen Geschichte des ungarischen Landes und Volkes]. (Főszerk./Hauptred.: Bökönyi Sándor–Kristó Gyula.) Kézirat gyanánt/Als Manuskript vervielfältigt. Budapest 1987:

45/1. Kovács L.: bécsi szablya [der Wiener Säbel], 7–9.

45/2. Kovács L.: Kenézlő–Fazekaszug. 14.

46. Kovács L.: A Kárpát-medence IX–X. századi francia pénzei és a kiskunfélegyházi sírlelet (Pièces de monnaie Françaises du IXe et du Xe siècles dans le bassin Carpathique et le mobilier funéraire de Kiskunfélegyháza). ArchÉrt 112 (1985) 36–51, 7 á./Fig. 1–7.

47. Kovács, L.: Über einige Steigbügeltypen der Landnahmezeit. ActaArchHung 38 (1986) 195–225, 12 á./Abb. 1–12.

48. Kovács L.: Máramarosi dirhemek. Egy arab kereskedő ezer éves kincse [Die Dirhems von Máramaros. Tausendjähriger Schatz eines arabischen Kaufmannes]. Élet és Tudomány 42:29 (1987. július 17.) 904–906, 3. á./Abb. 1–3.

49. Kovács L.: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1985. évben [Die archäologische Tätigkeit der Ungarischen Archäologischen und Kunsthistorischen Gesellschaft im J. 1985]. ArchÉrt 113 (1986) 138–139.

50. Fomin, Alekszej Vlagyimirovics–Kovács L.: A Máramaros megyei („huszti”) 10. századi dirhemkincs [Der Dirhemschatz von Komitat Máramaros („Huszt”) aus dem 10. Jh.]. Numizmatikai Közlöny Melléklete. (Szerk./Hrsg.: Bíróné Sey Katalin–Fitz Jenő–Gedai István.) 1a (1987) 1–76, 21 t., 8 á., 8 táblázat/Taf. 1–21, Abb. 1–8, Tabelle 1–8.

51. Fomin, Aleksey Vladimirovich–Kovács, L.: The Tenth Century Máramaros County („Huszt”) Dirham Hoard. Numizmatikai Közlöny Melléklete. (Szerk./Ed. by: Bíróné, Sey Katalin–Fitz, Jenő–Gedai, István.) 1b (1987) 1–80, Tab. 1–21, Fig. 1–8, Table 1–8.

52. Kovács L.: Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. II: A homokbányai temetőrészlet. Adatok a nyéltámaszos balták, valamint a trapéz alakú kengyelek értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber in Nagytarcsa. II: Gräberfeldabschnitt in der Sandgrube. Beiträge zur Wertung der Äxte mit Schaftlochlappen sowie der trapezförmigen Steigbügel). CommArchHung (1986) 93–121, 13 á., 1 táblázat/Abb. 1–13, Tabelle 1.

53. Kovács L.: A tiszalúc-sarkadpusztai (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 11. századi magyar temető. Előzetes jelentés (Der ungarische Friedhof von Tiszalúc-Sarkadpuszta [Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén] aus dem 11. Jh. Vorbericht). ArchÉrt 113 (1986) 218–223, 2 á./Abb. 1–2.

54. A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltező értékéről (Über den datierenden Wert der ungarischen landnahmezeitlichen Münzfunde). HOMÉ 25–26 (1988) 161–175, 3 á./Abb. 1–3.

55. Kovács L.: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1986. évben [Die archäologische Tätigkeit der Ungarischen Archäologischen und Kunsthistorischen Gesellschaft im J. 1986]. ArchÉrt 114–115 (1987–88) 129–130.

56. Kovács, L.: Bemerkungen zur Arbeit von István Gedai: A magyar pénzverés kezdete (Der Anfang der ungarischen Münzprägung). Budapest, Akadémiai Kiadó 1986. 135 Seiten, 184 Photos auf Tafeln, 4 Abbildungen, 10 Gräberfeldkarten, 13 Tabellen. ActaArchHung 40 1988) 275–300, 4 á./Abb. 1–4.

57. Kovács L.: Vélemény (Kállay Géza: Újabb szempont a Dbg. 1706/a dénár hátlap éremképének meghatározásához) [Meinung. (Géza Kállay: Neuerer Standpunkt zur Bestimmung des rückseitigen Münzbildes von Denar Typs Dbg. 1706/a)]. Numizmatikai Közlöny 86–87 (1987–88) 68–69.

58. Kovács L.: A Dbg. 1706/a. típusú denár hátlapi éremképéről [Über das rückseitige Münzbild des Denars von Typ Dbg. 1706/a]. Az Érem 44:2 (1988) 1–5, 1 á./Abb. 1.

59. Kovács, L.: Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. Archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. FontesArchHung 19 (1989) 1–189, 29 t., 2 típustábla, 50 á./Taf. 1–29, Typentaf. 1–2, Abb. 1–50.

60. Kovács L.: A tímári (Szabolcs-Szatmár m.) honfoglalás kori temetőmaradványok (Landnahmezeitliche Gräberfeldreste von Tímár, Kom. Szabolcs-Szatmár). CommArchHung (1988) 125–158, 16 á./Abb. 1–16.

61. Ковач, Л.: К вопросу о восточных связах венгров, завоевавших родины: саманидские дирхемы в Карпатском бассейне. In: Maтепиалы VI Meждународного Koнгресса Финно-Угроведов. Отв. ред.: Э[леонора] А[натольевна] Савельева. Том I. Москва, Наука 1989, 39–40.

62. Kovács L.: Megjegyzések Gedai István: A magyar pénzverés kezdete c. könyvéhez [Bemerkungen zum Buch von István Gedai: A magyar pénzverés kezdete/Der Anfang der ungarischen Münzprägung/]. Századok 122 (1988) 674–693, 2 táblázat/Tabelle 1–2.

63. Kovács L.: A nagyhalász-zomborhegyi 10. századi magyar temetőrészlet (Ungarischer Friedhofsteil von Nagyhalász-Zomborhegy aus dem 10. Jahrhundert). CommArchHung (1989) 165–176, 4 á./Abb. 1–4.

64. Kovács L.: Régészeti jegyzetek I. László király érméinek sorrendjéhez (Archäologische Anmerkungen zur Reihenfolge der Münzen König Ladislaus’ I.). Numizmatikai Közlöny 88–89 (1989–90) 63–76, 7 á./Abb. 1–7.

65. Kovács L.: Petőfi...? Barguzinban...? [Petőfi...? In Barguzin...?] Magyar Szó (Újvidék) 47:102 (1990. április 14.) 16.

66. Kovács L.: Petőfi halálai [Die Tode von Petőfi]. Magyar Nemzet – Melléklet 53:212 (1990. szeptember 10.) 3.

67. Kovács L.: A tiszafüredi múzeum (Szolnok m.) négy régi, 10., illetve 12. századi leletegyütteséről (Über vier alte Fundkomplexe aus dem 10. bzw. 11. Jh. im Museum von Tiszafüred, Kom. Szolnok). ArchÉrt 116 (1989) 99–102, 2 á./Abb. 1–2.

68. Kovács L.: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1987. évben [Die archäologische Tätigkeit der Ungarischen Archäologischen und Kunsthistorischen Gesellschaft im J. 1987]. ArchÉrt 116 (1989) 132.

69. Kovács, L.: Einige Ergänzungen zu einer wertvollen Monographie: B. M. Szőke–L. Vándor: Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője (Arpadenzeitliche Gräberfeld von Pusztaszentlászló). – I. Kiszely: A termető embertani vizsgálata (Anthropologische Untersuchungen des Gräberfeldes). FontesArchHung. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. S. 188, Abb. 122. Zusammenfassung in deutscher Sprache: S. 143–155, 187–188. ActaArchHung 42 (1990) 312–330, 5 á./Abb. 1–5.

70. Kovács L.: Szablya–kard fegyverváltás. A kétélű kardos 10–11. századi magyar sírok keltezéséhez (Замена сабли мечом. К датировке погребений древних венгров X–XI веков с двулезвийным мечом. – Säbel–Schwert Waffenwechsel. Zur Datierung der ungarischer Gräber mit zweischneidigen Schwertern im 10.–11. Jahrhundert). ArchÉrt 117 (1990) 39–49, 2 á./Абб. 1–2.

71. Kovács L.: Tiszta vizet a pohárba – Petőfi ügyben! [Klares Wasser ins Glas – in der Petőfi-Sache!]. Új Magyarország 1:158 (1991. október 30.) 12.

72. Kovács L.: A vita reménytelen... [Diskussion ist hoffnungslos]. Új Magyarország 2:17 (1992. január 21.) 16.

73. Kovács, L.: Bemerkungen zur Arbeit von Nebojša Stanojev: Некрополе X–XV века у Воjводини. 712 каталогских jeдиница (Nebojša Stanojev: Nekropolen aus dem 10.–15. Jahrhundert in der Vojvodina. 712 Katalogabschnitte). Каталог 1. (Katalog 1.). Нови Сад, Археолошко друштво Воjводине ( Novi Sad, Archäologische Gesellschaft der Vojvodina) 1989. 135 Seiten, 712 Abbildungen, 1 Karte. ActaArchHung 43 (1991) 399–424, 2 t./Tab. 1–2.

74. Kovács, L.: Gy. László: Árpád népe (Árpád Volk). Budapest, Helikon Verlag 1988. 179 S., 165 Abb. ActaArchHung 43 (1991) 428–429. Rec./Rez.

75. Kovács L.: Salamon pénzveréséről [Über die Münzprägung von Solomon]. Századok 125 (1991) 79–106, 3 á./Abb. 1–3.

76–78. In: Nem Petőfi! Tanulmányok az MTA Természettudományi szakértői bizottsága tagjai és felkért szakértők tollából [Er war kein Petőfi! Studien der Mitglieder der Naturwissentschaftlichen Fachkomittee der UAW und der aufgeforderten Experten]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László.) Budapest, Akadémiai Kiadó 1992:

76. Kovács L.: Bevezetés [Einleitung]. 13–15.

77. Kovács L.: A barguzini ásatás előzményei és eredményei [Die Vorereignissen und Resultaten der Ausgrabungen in Barguzin]. 61–105, 21 á., 1 táblázat/Abb. 1–21, Tabelle 1.

78. Kovács L.: Utószó [Nachwort]. 240–244.

79. Kovács L.: A balsai („bognári”) 11. századi érmekincs (Ungarischer Münzschatzfund von Balsa [”Bognár”] aus dem 11. Jahrhundert). Numizmatikai Közlöny 90–91 (1991–1992) 217–220.

80. Kovács L.: Honfoglaló magyar leletek a kajárpéc–gyűri kavicsbányában, Győr-Moson-Sopron m. (Ungarische Funde aus der Landnahmezeit in der Kiesgrube von Kajárpéc–Gyűr, Komitat Győr-Sopron-Moson). CommArchHung (1992) 159–171, 4 á./Abb. 1–4.

81. Kovács, L.: Cs. Bálint: Südungarn im 10. Jahrhundert. (Studia Arch. 11). Akadémiai Kiadó, Budapest 1991. 288 S., 65 Taf., 60 Abb., 3 Karten. ActaArchHung 45 (1993) 351–353. Rec./Rez.

82. Kovács, L.: Waffenwechsel vom Säbel zum Schwert. Zur Datierung der ungarischen Gräber des 10.–11. Jahrhunderts mit zweischneidigem Schwert. Fasciculi Archaeologiae Historicae (Łódź) 6 (1993) 45–60, 2 á./Abb. 1–2.

83. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent István és II. Béla uralkodása közötti időszakának (1000–1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000–1141) im Karpatenbecken]. Doktori értekezés tézisei [Thesen der Doktorarbeit der UAW]. Kézirat [Manuscript]. Budapest 1994, 1–19.

84. In: Korai magyar történeti lexikon [Lexikon der ungarischen Frühgeschichte]. (Főszerk./Hauptred.: Kristó Gyula.) Budapest 1994:

84/1. Kovács L.–Takács Miklós: Beregszász. 98.

84/2. Kovács L.: fegyverzet [Bewaffnung]. 213–214.

84/3. Kovács L.–Szegfű László–Takács Miklós: Oroszlámos. 508.

84/4. Bálint Csanád–Kovács L.–Takács Miklós: régészeti hagyaték [Die archäologische Hinterlassenschaft]. 568–572.

85. Kovács L.: Fegyverek és pénzek [Waffen und Münzen]. In: A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. (Főszerk./Hauptred.: Györffy György). I: Honfoglalás és régészet [Landnahme und Archäologie]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László.) Budapest, Balassi Kiadó 1994, 181–194, 7 á./Abb. 1–7.

86. Kovács, L.: Zur Hypothese der Münzprägung durch Ungarnkönig Salomon in Pressburg. Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991. Réd. par Juraj Pavúk. Bratislava 1994, IV: 253–255, 1 á./Abb. 1.

87. Kovács L.: A Móra Ferenc Múzeum néhány régi honfoglalás kori leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé (Csóka) (Zu einigen alten landnahmezeitlichen Fundmaterialien des Móra Ferenc Museums: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé /Csóka/). MFMÉ 1991/92–1, 37–74, 22–36. t./Tab. 22–36. [1994.]

88. Kovács, L.: Über den Schatz von Nagyharsány und den Lanzen-Denar Stephans I. ActaArchHung 46 (1994) 363–380, 3 á., 2 táblázat/Abb. 1–3, Tabelle 1–2.

89. Kovács, L.: Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs (mit einem Beitrag von Imre Lengyel). VariaArchHung 6 (1994) 1–227, 6 t., 93 á., 20 táblázat, 1 térkép./Taf. 1–6, Abb. 1–93, Tabelle 1–20, Karte 1.

90. Kovács L.: Megjegyzések a kora Árpád-kori numizmatika és a régészet kapcsolatához (Die Beziehung der Archäologie und Numismatik in der Árpád-Zeit). In: A numizmatika és a társtudományok. Konferencia Szegeden 1993. október 25–26. (Szerk./Hrsg.: Nagy Ádám.) Szeged 1994, 103–113.

91. Kovács, L.: Über die Münzprägung und Münzfunde von Ladislaus I. (dem Heiligen). Abstract. In: Internationalen historical conference 900 years from Saint Ladislas death. Oradea 16th–18th june 1995. Oradea 1995, 13.

92. Kovács L.: Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban. A rádiótelepi honfoglalás kori A. sír és kardja [Ein vornehmer Krieger in einem Grab von Székesfehérvár. Der landnahmezeitliche Grab A von Székesfehérvár-Rádiótelep und sein Schwert]. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére [Zwischen Osten und Westen. Geschichtsstudien zu Ehren Gyula Kristó]. (Szerk./Hrsg.: Koszta László.) Szeged 1995, 291–308, 3 t./Taf. 1–3.

93. Kovács L.: Újra a nagyharsányi kincsről és a LANCEA REGIS köriratú denárról [Nochmals über den Schatz von Nagyharsány und den Denar mit der Umschrift LANCEA REGIS]. Századok 129 (1995) 1075–1104, 1 kép./Abb. 1.

94. Kovács L.: A Kárpát-medence kétélű kardjai a 10. század 2. feléből. Adattár (Die zweischneidigen Schwerter des Karpatenbeckens im 2. Hälfte des 10. Jhs. Katalog). CommArchHung 1994–95, 153–189, 14 kép./Abb. 1–14.

95–96. In: Honfoglaló őseink [Unsere landnehmenden Vorfahren]. (Szerk./Hrsg.: Veszprémy László.) Budapest, Zrínyi Kiadó 1996:

95. Kovács L.: Fegyver s vitéz [Waffe und Krieger]. 81–108, 3–7. ábra./Abb. 3–7.

96. Kovács L.: Ami a zsákmányból megmaradt [Was aus der Beute überblieb]. 109–127, 8–11. ábra.!Abb. 8–11.

97. Kovács L.: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei [Die archäologische Denkmäler der Landnahmezeit]. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31:2 (1996. május) 379–384. Rec./Rez.

98. Kovács L.: A kora Árpád-kori pénzújításról (Sur la rénovation monétaire de début de l’époque Arpadienne – Renovatio monetae in the early Arpadian age in Hungary). Századok 130 (1996) 823–860, 11 táblázat/Tabelle 1–11.

99. Kovács L.: Bemutatkozik a Régészeti OTKA zsűri [Die archäologische Jury der UFWF vorstellt sich]. Múzeumi Hírlevél 17:10 (1996. október) 265.

100. Kovács L.: A LANCEA REGIS – a király kezében (Die LANCEA REGIS – in der Hand des Königs). CommArchHung 1996, 165–180, 3 kép./Abb. 1–3.

101. Kovács, L.: Die Variante des Denars vom Typ LANCEA REGIS in einem mährischen Schatzfund. ActaArchHung 48 (1996) 197–208, Abb. 1.

102. Kovács L.: 12. századi anonim denárok (Deniers anonymes du XIIe siècle – Anonymous denars issued in Hungary in the 12th century). Századok 131 (1997) 75–104, 11 á./Abb. 1–11.

103. Kovács L.: Megállítható-e még Morvai? A barguzini csontváz nem Petőfi! [Kann man Morvai noch stoppen? Das Skelett von Barguzin ist kein Petőfi!]. Árgus (Székesfehérvár) 8:2 (1997. március–április) 5–10.

104. A kora Árpád-kori pénzújításról (Über die Geldneuerung in der frühen Árpádenzeit). In: A numizmatika és a társtudományok II: Konferencia Debrecenben 1995. október 2–4. (Szerk./Hrsg.: Krankovics Ilona.) Debrecen 1996, 9–22. [1997.]

105. Kovács, L.: Einzelne Fragen der früharpadenzeitlichen (1000–1141) Münzbeigabe in den Gräberfeldern des Königreiches Ungarn. Entwurf (K mincovním milodarům v pohřebištích maďarského království v raně Arpádovském období, 1000–1141). Folia Numismatica 8–9 = Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scientiae Sociales 78–79 (1993–94) 35–41, 3 Tabelle. (Brno 1996) [Brno 1997].

106. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása közötti időszakának (1000–1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000–1141) im Karpatenbecken]. VAH 7 (1997) 1–406, 24 kép, 99 táblázat, 20 tábla./Abb.1–24, Tabelle 1–99, Taf. 1–20.

107. Kovács, L.: Über die Münzprägung und Münzfunde Ladislaus I. (des Heiligen). In: 900 years from Saint Ladislas death. Proceedings the International Historical Conference, Oradea, June 16–18. 1995. Ed. by Alexandru Săşianu–Gheorghe Gorun. Oradea 1996 [1997], 28–38, 3 táblázat, 2 ábra./Tabelle 1–3, Abb. 1–2.

108. Kovács L.: A Máramaros megyei („huszti”) dirhemkincsről [Über den Dirhemschatz von Komitat Máramaros („Huszt”)]. In: Honfoglalás és Árpád-kor [Die Landnahme- und Arpadenzeit]. (Szerk./Hrsg.: Makkay János–Kobály József.) Ungvár 1997, 234–244.

109. Kovács L.: Napjaink Petőfi legendája [Die Petőfi-Legende heute]. Művelődés (Kolozsvár–Cluj-Napoca) 51:2 (1998. február) 23–27, 6 á./Abb. 1–6.

110. Kovács L.: Árpád-kori templom és temető a karcagi Kápolnás-halmon. Tariczky Endre, Rómer Flóris és a régészet 19. század végi karcagi barátainak emlékére – kitekintéssel a téglás temetkezésekre (Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof auf dem Kapellenhügel [Kápolnás-halom] von Karcag. Dem Andenken von Endre Tariczky, Flóris Rómer und dem Kreis der Karcager Freunde der Archäologie zu Ende des 19. Jhs. gewidmet – mit Ausblick auf die Gräber mit Ziegelbeigaben). Szolnok Megyei Múzeumi Adattár [Szolnok] 34 (1998) 1–114, 28 á./Abb. 1–28.

111. Kovács L.: Válasz az opponensi véleményekre [Antwort auf die Meinungen der Opponenten]. Numizmatikai Közlöny 96–97 (1997–1998) 32–38. [1998.]

112. Kovács L.: Volt-e a honfoglaló magyaroknak kauricsigapénzük? A kérdés általános és konkrét megközelítése [Hatten die Landnehmenden Ungarn Kaurischnecken als Geld gehabt? Allgemeine und konkrete Annäherung der Frage]. Századok 133 (1999) 63–84, 3 á./Abb. 1–3.

113. Csukovits Enikő–Kovács L.: Árpád-kori viselet és fegyverzet [Tracht und Bewaffnung in der Arpadenzeit]. In: Magyar Kódex. 1: Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. (Szerk./Hrsg.: Szentpétery József.) Budapest 1999, 366–375.

114. Kovács L.: István Dienes’ grösste Ausgrabung in Magyarhomorog-Kónyadomb (Forschungsgeschichte). ActaArchHung 49 (1997) 363–384, Abb. 1–5.

115. Kovács L.: Visszatekintés. Gondolatok a magyar pénzverés első másfél évszázadáról (Rückblick. Gedanken über die ersten anderthalb Jahrhunderte der ungarischen Münzprägung). In: Numizmatika és társtudományok III. A Nyíregyházán 1997. okt. 17–19. között tartott konferencia előadásai. (Főszerk./Hauptred.: Németh Péter, szerk./Hrsg.: Ulrich Attila–Lakatos Sarolta.) Nyíregyháza 1999, 197–203.

116. Kovács L.: A rábakecöli szárnyaslándzsák azonosítása (Identifizierung der Flügellanzen von Rábakecöl). Savaria 23/3 (1996–1997) 353–355, 358: 1 á./Abb. 1. [2000.]

117. Kovács, L.–Vaday, Andrea: On the problem of the marine gastropod shell pendants in the Sarmatian Barbaricum in the Carpathian Basin. Antaeus 24 (1997–1998) 246–277, 694–709: fig. 1–15, 710: graph. 1–2. [2000.]

118. Kovács L.: Dienes István (1929–1995). ArchÉrt 123–124 (1996–1997) 182–183 [2000.]

119. Kovács L.: Régészeti kutatások eredményeinek kiadása [Die Ausgabe der Erfolge der archäologischen Forschungen]. In: A [OKTK] szekcióülések összefoglalói: VIII.a. főirány: Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása [Referate der Sectionen: Hauptrichtung VIIIa: Freilegung, Registratur und Ausgabe unserer Kulturtraditionen]. (Szerk./Hrsg.: Jankovits László.) Magyar Tudomány 107:7 (2000) 943–944.

120. In: Európa közepe 1000 körül. Történelmi, művészeti és régészeti tanulmányok [Europas Mitte um 1000. Historische, kunsthistorische und archäologische Studien]. (Szerk./Hrsg.: Alfried Wieczorek–Hans-Martin Hinz.) Stuttgart 2000:

120/1. Kovács L.: Pénz és más értékformák Magyarországon [Das Münzwesen und andere Formen der Währung in Ungarn]. 122–123.

120/2. Kovács L.: A szent lándzsa Magyarországon [Die heilige Lanze Ungarns]. 571.

121. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch der Ausstellung. (Hrsg. von Alfried Wieczorek–Hans-Martin Hinz.) Stuttgart 2000. I–II.

121/1. Kovács, L.: Das Münzwesen und andere Formen der Währung in Ungarn. I: 197–198.

121/2. Kovács, L.: Die heilige Lanze Ungarns. II: 902–903.

122. In: Europas Mitte um 1000. Katalog. (Hrsg. von Alfried Wieczorek–Hans-Martin Hinz). Stuttgart 2000:

122/1. Kovács, L.: Amulette – Csongrád-Vendelhalom etc. 69–70: Nr. 03.02.04–07.

122/2. Kovács, L.: Schneckengehäuse – Szob Vendelin. 106–107: Nr. 04.03.03.

122/3. Kovács, L.: Schatzfund aus 371 arabischen Dirhem – Maramureş (Rumänien) und Hustovo raj., Zakarpatskaja obl. (Ukraine). 125: Nr. 04.05.01.

122/4. Kovács, L.: Steigbügel – Nagytarcsa. 340: Nr. 15.05.05.

122/5. Kovács, L.:. Helm – Pécs. 340: Nr. 15.05.06.

122/6. Kovács, L.: Schatzfund – Nagyharsány-Harsányhegy. 375: Nr. 17.01.16–20.

123. Kovács, L.: Haben die landnehmenden Ungarn Kaurischnecken als Geld gehabt? Allgemeine und konkrete Annäherung der Frage. ActaArchHung 51 (1999/2000) 473–487, Abb. 1–3.

124. Kovács L.: A kora Árpád-kori (1000–1141) pénzmellékletadás egyes kérdései a magyar királyság temetőiben. (Vázlat) [Einzelne Fragen der früharpadenzeitlichen (1000–1141) Münzbeigabe in den Gräberfeldern des Königreiches Ungarn. (Entwurf)]. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére [„Über den Ahnen der Ungaren.” Feststudien gewidmet zur Ehre von sechzigjährigen Ferenc Makk]. (Szerk./Hrsg.: Piti Ferenc–Szabados György.) Szeged 2000, 277–285, 3 táblázat/Tabelle 1–3.

125. Kovács L.: A kalandozások hadművészete és zsákmányának régészeti emlékei (Die Kriegskunst der ungarischen Streifzüge und die archäologischen Denkmäler ihrer Beute). In: Válaszúton. Pogányság–kereszténység, kelet–nyugat. Konferencia a X–XI. század kérdéseiről [Auf dem Scheideweg. Heidentum–Christentum, Ost–West. Konferenz über die Fragen der X.–XI. Jh.]. Veszprém, 2000. május 8–10. (Szerk./Hrsg. : Kredics László.) Veszprém 2000, 23–37, 5 á./Abb. 1–5.

126. Kovács L.: Négy helyen eltemetve [Begraben in vier Orten]. Magyar Nemzet 64:64 (2001. március 17.) 32.

127. Kovács L.: Három bizonyíték. Szükségtelen a Petőfi-kripta felnyitása [Drei Dokumente. Unnötig ist die Aufgrabung des Familiengrabes von Petőfi]. Magyar Nemzet 64:70 (2001. március 24.) 36.

128. Kovács L.: A barguzini női csontváz és a könyörtelen reklámérdekek. Feleslegesen nyitják meg a Petőfi-család nyughelyét [Das weibliche Skelett von Barguzin und die mitgleidlosen Reklaminteressen. Es wird das Grab von Petőfi-Familie überflüssigerweise ausgegraben]. Kis Újság 4:16 (2001. április 20.) 2.

129. Kovács L.: Jász kauricsiga-amulettek Magyarországon (Jaßische Kaurischnecken-Amulette in Ungarn). NyJAMÉ 43 (2001) 249–257, 2 ábra./Abb. 1–2.

130. Kovács L.: Egy csontváz viszontagságai. Dokumentumok a barguzini lelet amerikai vizsgálatairól [Die Wechselfälle eines Skelettes. Dokumente der amerikanischen Untersuchungen des Fundes von Barguzin]. Magyar Nemzet 64:116 (2001. május 19.) 30–31.

131. Kovács L.: Bóna István emlékezete [Zum Andenken von István Bóna]. Magyar Nemzet 64:137 (2001. június 14.) 15.

132. Kovács L.: Botrány a Kerepesi temetőben? Petőfi Sándor soha nem járt Barguzinban! Szemfényvesztő próbálkozások egy antropológus presztizsének megsemmisítésére. (Skandal im Kerepesi-Friedhof. Sándor Petőfi war nie in Barguzin. Gaukelhafte Versuche zur Vernichtung des Prestige einem Anthropologe]. Kis Újság 4:25 (2001. június 22.) 6. A szerkesztőség által adott rossz cím és alcím helyreigazítása [Die Berichtigung des schlechten Titels und Untertitels gegebenen durch des Redaktion]: Kis Újság 4:26 (2001. június 29.) 9.

133. Kovács L.: Szent István pénzverése [Die Münzprägung von Stephan dem Heiligen]. In: Államalapítás, társadalom, művelődés [Staatsgründung, Gesellschaft, Kultur]. (Szerk./Hrsg.: Kristó Gyula.) Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 27 (2001) 93–100, 1 á., 1 táblázat/Abb. 1, Tabelle 1.

134. Kovács L.: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? 1: A közép-európai legendák [War das Weib von Barguzin der Sohn von Mária Hrúz? 1: Die mitteleuropäischen Legenden]. Természet Világa 132:7 (2001. július) 301–305, 4 á./Abb. 1–4.

135. Kovács L.: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? 2: Barguzin [War das Weib von Barguzin der Sohn von Mária Hrúz? 2: Barguzin]. Természet Világa 132:8 (2001. augusztus) 360–364, 2 á./Abb. 1–2.

136. Kovács, L.: A Glass Imitation of a Cowrie from the Sarmatian Period in Hungary. Journal of Glass Studies (New York) 43 (2001) 172–174, fig. 1–2.

137. Kovács L.: A magyar kalandozások [Die ungarischen Streifzüge]. In: Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd Emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai [Über die Staatsgründer im J. 2000. Die Vorlesungen des VII. Landwehredenktages und der Archivtagen in Makó]. (Szerrk./Hrsg.: Halmágyi Pál.) A Makói Múzeum Füzetei 98 (2001) 5–16, 4 á./Abb. 1–4.

138. Kovács L.: A Szent István-i lándzsa (St Stephen’s Lance). In: Koronák, koronázási jelvények (Crowns, coronation insignia). (Szerk./Hrsg.: Bende Lívia–Lőrinczy Gábor.) Ópusztaszer 2001, 99–136, 8 á./Abb. 1–8.

139. Kovács, L.: Sarmatenzeitliche Glaskauri aus der Gemarkung von Hajdúböszörmény. ActaArchHung 52 (2001) 283–302, Abb. 1–7.

140. Elter István–Kovács L.: Ibn Fadlān feltételezett kauricsiga-adatairól (Ibn Fadlān’s report on cowries). ArchÉrt 125 (1998/2000) 121–125.

141. Kovács L.: Szarmata kori üvegkauri Hajdúböszörmény határából (Glaskauri aus der Sarmatenzeit in der Gemarkung von Hajdúböszörmény). Hajdúsági Múzeum Évkönyve 10 (2001) 5–44, 1–8. á./Abb. 1–8.

142. Kovács L.: 17–18. századi kauricsigák Magyarországon (Kaurischnecken aus den 17.–18. Jh. in Ungarn). In: A hódoltság régészeti kutatása (Archäologische Forschung der Türkenherrschaft). (Szerk./Hrsg. Gerelyes Ibolya–Kovács Gyöngyi.) OpusculaHung 3 (2002) 333–338, 1–2. á./Abb. 1–2.

143. Kovács L.: A honfoglaló magyarok bőrpáncéljáról (About the leather armour of the conquering Hungarians – Sur l’armure de cuir des Hongrois à la conquête de leur pays – Über den Lederharnisch der Magyaren zur Zeit der Landnahme – O кожанном панцыре венгров, участвовавших в обретении родины). Hadtörténelmi Közlemények 115 (2002) 311–334.

144. Kovács, L.: O sztuce vojennej w okresie węgierskich wypraw łupieżczych. Gazeta Biskupinska (Biskupin) 7:64 (2002. 09. 20.) 2–3.

145. Kovács L.: Szent István pénzverése (Die Münzprägung von Stephan I. der Heiligen). In: Szent István és az államalapítás (Stephan I. der Heilige und die Staatsgründung). (Szerk./Hrsg.: Veszprémy László.) Nemzet és Emlékezet 1. (Sorozatszerk./Serienred.: Gyurgyák János–Pótó János.) Budapest, Osiris Kiadó 2002, 290–296, 1–2. á./Abb. 1–2.

146. Kovács L.: Kiegészítések „A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai.” Sajtó alá rendezte Györffy György. Budapest 19863 című forrásgyűjtemény irodalomjegyzékéhez (1976–2000) (Ergänzungen zur Literatur der Quellenausgabe “Über die Vorfahren der Ungarn und die Landnahme. Nachrichten der Zeitgenossen und Chroniker” redigiert von György Györffy. Budapest 19863). Budapest 2002, 310–339.

147. Kovács L.: Egy ukrajnai Horvát tábornokról (Über einen ukrainischen General namens Horvát). Magyar Nemzet 66:8 (2003. jan. 10.) 18.

148. Kovács L.: Csalóka lidércfény nyomában. A szibériai Petőfi-kutatás csődje [Auf der Spur betrügerischen Irrlichte. Bankrott der Petőfi-Forschung in Sibirien]. Irodalomtörténeti Könyvtár. Budapest, Argumentum Kiadó 2003, 1–525, 54 t./Taf. 1–54.

149. Kovács L.: Viselet, fegyverek [Tracht, Waffen]. In: Kristó Gy.: Háború és hadviselés az Árpádok korában [Krieg und Kriegsführung in der Arpadenzeit]. Szeged, Szukits 2003, 284–391, 10–30. á./Abb. 10–30.

150. Kovács, L.: Beregszász – Birka: Beiträge zu den Mützen mit Blechspitze des 10. Jahrhunderts. ActaArchHung 54 (2003) 205–241, Abb. 1–11.

151. Kovács L.: Baloghné Ábrányi Hedvig–Soós Ferenc: Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat. Századok 137 (2003) 1257–1260. Rec./Rez.

152. Kovács L.: A numizmatika és a társtudományok [Die Numismatik und die Mitwissenschafte] IV: Konferencia Esztergomban [Konferenz in Esztergom/Gran]. (Szerk./Hrsg.: Torbágyi Melinda.) Századok 137 (2003) 1453–1455. Rec./Rez.

153. Л. Ковач–Эдуард [Викторович] Демин: Амок. Сенсация, которой не было [Amoklaufen. Es war keine Sensation]. Центральная Газета [Улан Удэ] 50 (= 146) (10 декабря 2003 года) 7.

154. Kovács L.: bécsi szablya [der Wiener Säbel]. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon I. Középkor és kora újkor. Aachen–Bylica. (Főszerk./Hauptred.: Kőszeghy Péter.) Budapest 2003, 324.

155. Kovács, L.: Cowry shells in Seventeenth- and Eighteenth-century Hungary. In: Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. (Eds.: Ibolya Gerelyes–Gyöngyi Kovács.) Opuscula Hungarica 3 (2003) 345–350, Abb. 1–2. [2004.]

156. Kovács L.: Érmék nem dísz vagy ékszer szerepben a honfoglaló magyar sírokban [Münzen in keiner Zierat- oder Schmuckrolle in den landnahmezeitlichen Gräbern]. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére [Variante über die Geschichte. Studien zu Ehren von György Székely]. (Szerk./Hrsg.: Erdei Gyöngyi–Nagy Balázs.) MHB 14 (2004) 43–49

157. Kovács L.: Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében [Muslimische Münzen im Karpatenbecken des X. Jhds.]. In: Csodaszarvas. Õstörténet, vallás és néphagyomány, I. (Szerk./Hrsg.: Molnár Ádám.) Bp. 2005, 35–96, 3 á., I. t.1/Abb. 1–3, Taf. I. 1.

158. Kovács L.: Opponensi vélemény Garam Éva “Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts” című MTA doktori értekezéséről [Opponentsgutachten über die Doktorwürde der UAW von Éva Garam: Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts]. ArchÉrt 130 (2005) 223–227.

159. Kovács, L.: Remarks on the archaeological remains of the 9th–10th century Hungarians. In: Research on the Prehistory of the Hungarians: A Rewiew. Papers presented at the meetings of the Institute of Archaeology of the HAS, 2003–2004. Ed. by Balázs Mende. VariaArchHung 18 (2005) 351–368.

160. Kovács L.: A magyarhomorog-kónyadombi X–XII. századi magyar köznépi temető érméiről (Coins from the Hungarian common cemetery of Magyarhomorog-Kónyadomb from the tenth–twelfth century). In: Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. (Szerk./Hrsg.: F. Romhányi Beatrix.) Studia Caroliensia 7:3–4 (2006) 215–248, 3 á., 10 táblázat/Abb. 1–3, Tabelle 1–10.

161. Kovács L.: Megjegyzések Saltzer Ernő kincskataszterének korai, 1000–1141 közötti keltezésű leletekre vonatkozó címszavaihoz (Bemerkungen zu den Schlagworten bezüglich der zwischen 1000 und 1141 datierten Münzfunde des Schatzkatasters von Ernő Saltzer). Numizmatikai Közlöny 104–105 (2005–2006) 31–56.

162. Kovács, L.: Über die Münzen des Gräberfeldes des ungarischen Gemeinvolkes aus dem 10.–12. Jahrhundert von Magyarhomorog-Kónyadomb. ActaArchHung 58 (2007) 187–212, Abb. 1–2, Tabelle 1–10.

163. Kovács L.: Régészeti kincsek a levéltárból [Archäologische Schätze aus der Archive]. Prohászka Péter: Kincsek a levéltárból (Schätze aus den Archiven). Budapest, Martin Opitz Kiadó 2005, 155 o. + illusztrációk. Századok 141 (2007) 1051–1053. Rec./Rez.

164. Kovács L.: Gyóni Géza földi maradványainak sorsa. Egy újabb megvalósíthatatlan, provokatív exhumálási ötlet háttere [Schicksal der sterblichen Überreste von Géza Gyóni. Hintergrund einer neueren unrealisierbaren Idee seiner Exhumierung]. Hadtörténelmi Közlemények 121:1 (2008) 107–142, 8 á./Abb. 1–8.

165. Kovács L.: Vasabroncs. Kihantolható-e a „béke katonájának”, Gyóni Gézának a sírja? [Eisenreif. Kann man das Grab von “Soldat des Friedens” Géza Gyóni enterdigen?]. Magyar Nemzet 71:175 (2008. június 28.) 34.

166. In: Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői (Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.–11. Jahrhundert). (Szerk./Hrsg.: K. Bende Ildikó.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 5. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Budapest 2008:

172./1. Kovács L.: Andornaktálya-Dózsa György út 3. (volt Sodoma út 6.). 17.

172/2. Kovács L.: Visonta. 378.

167. Kovács, L.: Vulvae, Eyes, Snake Heads. Archaeological Finds of Cowrie Amulets. With malacological identifications by Gyula Radócz. BAR International Series 1846. Oxford, 2008, 1–512, figs 1–196.

168. Kovács, L.: Die zwischen 1000 und 1141 verborgene Hortfunde des Karpatenbeckens. ActaArchHung 59 (2008) 429–455, Tabelle 1–3, Abb. 1.

169. Kovács, L.: Muslimische Münzen im Karpatenbecken des 10. Jahrhundert. Antaeus 29–30 (2008) 479–533, Abb. 1–3.

170. Kovács L.: Ketek és halak. Dús Ferenc antropológus felfedezőútja a szibériai fogolytáborból a Katanga vidékére [Kets and Fische. Forschungsreise von Anthropologen Ferenc/Franz Dús aus einem sibirischen Kriegsgefangenenlager zum Gebiet des Katanga-Flusses]. Magyar Nemzet – Magazin 72:30 (2009. január 31.) 38, 2 á./Abb. 1–2.

171. Kovács L.: Keskeny arc. Ismeretlen adatok és képek Dús Ferencről [Schmales Gesicht. Unbekannte Angaben und Bilder von Ferenc/Franz Dús]. Magyar Nemzet – Magazin 72:58 (2009. február 28.) 39, 1 á./Abb. 1.

172. Kovács L.–Tatyjana Mihajlovna Rejsz: Egy hadifogoly-antropológus tanár: Dús Ferenc, 1888–1945 (A Hungarian physical anthropologist as a prisoner of war then teacher: Ferenc Dús, 1888–1945). Anthrop. Közl. 50 (2009) 81–99, 4 á., 2 táblázat/Abb. 1–4, Tabelle 1–2.

173. Kovács L.: Az első felismert honfoglalás kori temetkezés: a benepusztai sír [Die erste identifizierte Bestattung aus der Landnahmezeit: das Grab von Benepuszta]. Turán 13:2 (2010. április–június) 137–144, 3 t./Tab. 1–3.

174. Kovács L.: I. István király pénzverése [Die Münzprägung von Stephan I.]. Turán 13:2 (2010. április–június) 145–152, 1 t./Tab. 1.

175. Kovács L.: A Máramaros megyei kincs és a tiszacsomai 3. sír. A 10. századi magyar–muszlim kereskedelmi kapcsolatok régészeti emlékeiről [Der Münzschatz von Komitat Máramaros und das Grab 3 von Tiszacsoma. Über die archäologische Denkmäler der ungarisch–muslimischen Handelsbeziehungen des 10. Jhds.]. Turán 13:3 (2010. június–szeptember) 81–88, 2 á./Abb. 1–2.

176. Kovács L.: Észrevételek a 9–11. századi magyarság régészeti emlékeihez [Bemerkungen zu den archäologischen Denkmälern des Ungarntums aus den 9.–11. Jh.]. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére [Aufgrund seiner Stärke kann es für Burgbau verwendet werden. Studien zu Ehren von Péter Németh an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk./Hrsg.: Juan Cabello–C. Tóth Norbert.) Nyíregyháza 2011, 77–92.

177. Kovács, L.–Andrea H. Vaday: Örménykút site 52: Section of cemetery from the period of the Hungarian Conquest. In: Andrea H. Vaday–Dénes Jankovich B.–Kovács, L.: Archaeological Investigations in County Békés 1986–1992. With contributions of László Bartosiewicz–Alice M. Choyke–Ferenc Gyulai. VariaArchHung 25 (2011) 587–637, Pl. 1–17.

178. Kovács L.: Bár személyesen megbeszélhettük volna! Megjegyzések Lengyel Imre biokémiai nem- és életkor meghatározási eredményeihez (Hätten wir es doch persönlich besprechen können! Anmerkungen zu den Ergebnissen der biochemischen Geschlechts- und Altersbestimmungen von Imre Lengyel). MFMÉ–StudArch 12 (2011) 559–608, 9 táblázat/Tabelle 1–9.

179. Kovács L.: Régimódi történetek egy hajdani tervásatásról. Személyes emlékeim Dienes Istvánról, különös tekintettel Magyarhomorogra [Altmodische Geschichten über István Dienes mit besonderer Rücksicht auf Magyarhomorog]. NyJAMÉvk 52 (2010) 19–44, 17 á./Abb. 1–17.

180. Kovács L.: Egy-egy apró 10. és 11. századi temetőmaradvány. Gyomaendrőd-Kádár-tanya és Ugari-dűlő [Je ein Gräberfeldrest aus den 10. und 11. Jh. Gyomaendrőd-Kádár-tanya und Gyomaendrőd-Ugari-dűlő]. In: „Fél évszázad terepen.” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából [„Ein halbes Jahrhundert auf Gelände.” Studienbuch zu Ehren von István Torma an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk.Hrsg.: Kővári Klára–Miklós Zsuzsa.) Budapest 2011, 287–301, 7 á./Abb. 1–7.

181. Kovács L.: Petőfi Sándor fehéregyházi sírhelyének legújabb meghatározásáról [Über die neueste Bestimmung der Grabstätte von Sándor Petőfi in Fehéregyháza/Weißkirch bei Shäßburg]. Hadtörténelmi Közlemények 124:4 (2011. december) 1118–1128, 2 á./Abb. 1–2.

182. Kovács L.: A magyar kalandozások zsákmányáról (Über die Beute der ungarischen Streifzüge). A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Budapest 2011, 1–286, 16 + 19 á., 10 térkép, 13 táblázat/Abb. 16 + 19, Karte 1–10, Tabelle 1–13.

183. Рейс, Татьяна Михайловна–Ковач, Ласло–Вандор, Анна: Ференц Душ – венгерский военнопленный, первый антрополог Красноярского краевого краеведческого музея. In: IX Koнгресс Этнографов и Антропологов России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. Oтв. ред.: В[aлерий] А[лександрович] Тишков. Петрозаводск 2011, 268.

184. Kovács L.: Kié az érdem? Papp Kálmán vagy Szűcs Gábor? [Wer ist der Verdienst? Kálmán Pap oder Gábor Szűcs?]. Magyar Napló 24:6 (2012. június) 33–35.

185. Kovács L.: A szibériai ál-Petőfiről és a fehéregyházi hitelesről (The pseudo-Petőfi of Siberia and the genuine Petőfi of Fehéregyháza). Folia Anthropologica 11 (2012) 55–122, 10 á./Abb. 1–10.

186–187. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményeiről. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára [Über die neuesten Forschungsergebnisse der Landnahmezeit. Studien zu Ehren von László Kovács an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk./Hrsg.: Révész László–Wolf Mária.) Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről [Monographien des Archaeologischen Instituts des Universität Szeged] 2 (2012):

186. Kovács László szakirodalmi bibliográfiája (1969–2007). (A Szerző összeállítása) [Fachliterarische Bibliographie des Verfassers aus den J. 1969–2007], 9–19.

187. Érmeleletes templom körüli temetőkről és templomukról a kora Árpád-kori Magyar Királyságban (1000–1141). [Über die früharpadenzeitlichen Kirchenfriedhöfe mit Münzbeigaben und ihre Kirchen im Ungarischen Königreich 1000–1141], 147–206.

188. Kovács L.: Fakés egy honfoglaló magyar sírban [Messer aus Holz in einem landnahmezeitlichen Grab]. In: Tanulmánykötet Horváth István 70 éves születésnapjára [Studienbuch zu Ehren von István Horváth an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk./Hrsg.: Tari Edit–Tóth Endre.) Esztergom 2012, 107–128, 7 á./Abb. 1–7.

189. Kovács L.–Révész L.–Vida T.: Előszó. In: Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10–11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei [10th and 11th Century Burial Sites, Stray Finds and Treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat] 1–2. (Szerk./Hrsg.: Felföldi Szabolcs.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 6. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Budapest 2013, 1: 27–28.

190. Kovács L.: Benepuszta és Vereb. Az elsőként ismertté vált két honfoglalás kori sír (1834, 1853) érméinek sorsa (Benepuszta und Vereb. Das Schicksal der Münzen der zwei ersten landnahmezeitlichen Gräber – 1834, 1853). Numizmatikai Közlöny 110–111 (2011–2012) 51–69, 7 á./Abb. 1–7. [2013]

191. Kovács L.: Neves poéták hadisírjainak kutatása. Petőfi Sándor őrnagy és Gyóni Géza zászlós sírja [Erforschung von Kriegsgräbern berühmter Dichter. Grab von Major Sándor Petőfi und Fähnrich Géza Gyóni]. In: Hőseink nyomában. Tanulmánykötet a hadisírok kutatásáról [Auf den Spuren unserer Helden. Studienbuch zur Kriegsgräberforschung]. (Szerk./Hrsg.: Tóth Zsolt.) Budapest, Zrínyi Kiadó 2013, 237–258, 6 á./Abb. 1–6.

192–194. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára [Die neuesten Forschungsergebnisse der Landnahmezeit. Studien zu Ehren von László Kovács an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk./Hrsg.: Révész László–Wolf Mária.) Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről [Monographien des Archaeologischen Instituts des Universität Szeged] 3 (2013):

192. Kovács László szakirodalmi bibliográfiája (1969–2013. augusztus 1.). (A Szerző összeállítása) [Fachliterarische Bibliographie des Verfassers aus den J. 1969–1. August 2013], 13–23.

193. Kovács L.: Érmeleletes templom körüli temetőkről és templomukról a kora Árpád-kori Magyar Királyságban (1000–1141). Függelék: A kaukázusi hunok 7. századi megkereszteléséről (Über die früharpadenzeitlichen Kirchenfriedhöfe mit Münzbeigaben und ihre Kirchen im Ungarischen Königreich, 1000–1141. Anhang: Über die Bekehrung der kaukasischen Hunnen im 7. Jahrhundert), 227–295, 2 táblázat/Tabelle 1–2.

194. Kovács L.: A Kárpát-medence honfoglalás és kora Árpád-kori szállási és falusi temetői kitekintésssel az előzményekre. Vázlat (Die landnahmezeitlichen und früharpadenzeitlichen Gräberfelder von Quartiere und Dörfer mit Hinblick auf die Vorgeschichte. Ein Abriss.) 511–604, 4 táblázat/Tabelle 1–4.

195. Савенкова, Т[атьяна] М[ихайловна] – Ковач Л[асло] – Вандор А[нна]: Ференц Душ (1888–1945) – Венгерский военнопленный, антрополог, педагог. Programma Sibirskogo Istoričeskogo Foruma „Sibir’ v vojnah načala XX veka.” Красноярск 2013, 7. Постер, Рис. 1–15.

196. Kovács L.: Visszatemetett műkoponya. Huszonöt évvel a barguzini ál-Petőfi feltárása után [Der zurückgegrabene Kunstschädel. 25 Jahre nach der Freilegung des Pseudo-Petőfi in Bargusin]. Magyar Nemzet 77:343 (2014. december 27.) 26–27, 1 á./Abb. 1.

197. Савенкова, Т[атьяна] М[ихайловна]–Ковач Л[асло]–Вандор А[нна]: Ференц Душ (1888–1945) – Венгерский военнопленный, антрополог, педагог. Социокультурные освоение Сибири. Материалы сибирского исторического форума. Красноярск, 2–5 декабря 2014 г. Ред.: С[ергей] А[лександрович] Пономаренко. Красноярск 2014, 267–272, рис. 1–4.

198. Kovács L.: Elnöki zárszó – Régészet, embertan, genetika szekció [Schlußrede des Vorsitzenden in der archäologisch–anthropologisch–genetischen Sektion]. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés [Ungarische Urgeschichte. Wissenschaft und Traditionsbewahrung]. (Szerk./Hrsg.: Sudár Balázs–Szentpéteri József–Petkes Zsolt–Lezsák Gabriella–Zsidai Zsuzsanna.) MTA BTK MŐT Kiadványok 1. Budapest 2014, 179–189.

199. In: Horváth Ciprián: Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei (Graveyards and findings of county Győr and Moson from the conquest period and from the early Árpádian age). Szerk./Hrsg.: Felföldi Szabolcs.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 8. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Szeged 2014:

199/1. Kovács L.: Barátudvar 25: III.1,

199/2. Kovács L.: Bezi-Péterházapuszta 25: III.2,

199/3. Kovács L.: Féltorony 31: III.6,

199/4. Kovács L.: Győr-II. Rákóczi Ferenc (korábban/früher Városház) utca 39–43. 44: III.14,

199/5. Kovács L.: Győr-Révfalu 44: III.15,

199/6. Kovács L.: Győr-Szabadhegy 44–45: III.16,

199/7. Kovács L.: Győr-Vasútállomás 58: III.20,

199/8. Kovács L.: Ilmic 77: III. 28,

199/9. Kovács L.: Lajtafalu 93: III.36,

199/10. Kovács L.: Mosonytétény 133–134: III.46,

199/11. Kovács L.: Pándorfalu 186: III.54,

199/12. Kovács L.: Ravazd 191: III.56,

199/13. Kovács L.: Sásony 193: III.58,

199/14. Horváth Ciprián–Kovács L.: Védeny 204: III.64,

199/15. Kovács L.: Ismeretlen lelőhely 208: III.67.

200. Kovács L.: A kalandozások kora [Die Epoche der Streifzügen]. In: Nemzeti nagyvizit [Nationalarztbesuch]. I. (Szerk./Hrsg.: Kásler Miklós.) Budapest 2014, 241–245.

201. Éva Susa–Kinga Éry–László Kovács–Mátyás Szőke–Mária Molnos: Forensic archaeology and anthropology in Hungary: current trends and future perspectives. In: Forensic Archaeology. A Global Perspective. (Ed. by W. J. Mike Groen–Nicholas Márquez-Grant–Rob C. Janaway.) New York 2015, 83–90, Fig. 11.1–8.

202. Kovács L.: Barguzin fantomja [Phantom von Bargusin]. Rubicon 26/284 (2015.7) 38–43, 10 á./Abb. 1–10.

203. Kovács L.: Kísérletek a Kárpát-medencei 10–11. századi magyar sír-, szórvány- és kincsleletek teljességre törekvő kiadására: leletkataszter, korpusz [Versuche zur um Vollständigkeit bemühten Herausgabe der ungarischen Grab-, Streu- und Schatzfunde im Karpatenbecken des 10.–12. Jahrhunderts: Fundkataster, Korpusreihe]. Századok 149 (2015) 989–1037.

204. Kovács L.: Bezárt a bazár. Petőfi – Negyedszázad után megérdemelné a barguzini csontváz, hogy visszatérjen Szibériába [Basar wurde geschlossen. Petőfi. – Nach einem Vierteljahrhundert würde das Skelett von Bargusin verdient nach Sibirien zurückzukehren]. Magyar Idők–Lugas 1:35 (2015. október 10.) 33.

205. Kovács L.: A IX/X–XII. századi ellentétes tájolású temetkezésekről (On the opposite orientation burials of the 9th–12th centuries). In: Beatus homo qui invenit sapientiam – Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára [Festschrift zu Ehren von Péter Tomka an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk./Hrsg.: Csécs Teréz–Takács Miklós és Merva Szabina.) Győr 2015, 361–385, 1 táblázat/Tabelle 1.

206. Kovács L.: Megjegyzések a 10–11. századi magyar csecsemősírok kérdéséhez visszatekintéssel a 3–9. századig (Notes on the issue of infant burials in 10th–11th century Hungary, with a review of the 3rd–9th centuries). Folia Anthropologica 14 (2015) 5–66, 1 á., 3 táblázat/ Abb. 1, Tabelle 1–3.

207. Kovács L.: Előszó [Vorwort]. In: Magyarok fegyverben [Waffenstarrende Ungarn]. (Szerk./Hrsg.: Petkes Zsolt–Sudár Balázs.) Magyar Őstörténet 3. Budapest 2015, 7–11.

208. Kovács L.: Karlovics és Petrovics. Leszámolás a barguzini Petőfi-fantommal (Karlovics and Petrovics. Getting Rid of the Petőfi Phantom of Barguzin – Karlovics et Petrovics. En finir avec le Petőfi fantôme de Bargouzine – Karlovics und Petrovics. Abrechnung mit dem Petőfi-Phantom von Barguzin – Карлович и Петрович. Конец баргузинского фантома Петёфи). Hadtörténelmi Közlemények 128:4 (2015) 999–1046, 4 á., 1 táblázat/Abb. 1–4, Tabelle 1.

209. Kovács L.: A Taktaköz 10–11. századi sír- és szórványleletei, valamint a tiszalúc-sarkadi 11. századi temető (10th–11th Century Graves and Stray Finds of the Taktaköz Region and the 11th–century Cemetery of Tiszalúc-Sarkad). (Szerk./Hrsg.: K. Bende Ildikó.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 9. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Budapest–Szeged 2015, 101 á., 58 t., 1 térkép/Abb. 1–101, Tab. 1–58, Karte 1.

210. Hermann Róbert–Kovács L.: Petőfi halála [Der Petőfi’s Tod]. A Magyar Történelem Rejtélyei 4. Budapest 2016, 32–44, 13 á./Abb. 1–13.

211. Kovács, L.: Eine Variante der sogennanten geflochtenen Drahtringe: die doppelt gedrehten Drahtringe im 11. Jahrhundert im Karpatenbecken (Skizze). In: Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien Festschrift für Csanád Bálint zur 70. Geburtstag – Between Byzantium and the Steppe. Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday. (Ed. by Ádám Bollók–Gergely Csiky–Tivadar Vida.) Bp. 2016, 591–604, Abb. 1.

212–213. In: Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére [Völker und Kulturen im Karpatenbecken. Studien zu Ehre Mesterházy Károly]. (Főszerk./Hauptred.: Kovács László–Révész László. Szerk./Hrsg.: Bollók Ádám–Gergely Katalin–Kolozsi Barbara–Pető Zsuzsa–Szenthe Gergely.) Budapest–Debrecen–Szeged 2016:

212. Kovács L.: Előszó [Vorwort], 9–10.

213. Kovács L.: Előzetesen a magyarhomorog-kónya-dombi 10–12. századi temetőről [Preliminary report on the tenth-twelfth-century cemetery at Magyarhomorog-Kónya-domb]. 481, 1 á., 1 táblázat/Abb. 1, Tabelle 1.

214. Kovács, L.: Versuche zur um Vollständigkeit bemühten Herausgabe der ungarischen Grab-, Streu- und Schatzfunde im Karpatenbecken des 10.–12. Jahrhunderts: Fundkataster, Korpusreihe. Anteus 34 (2016) 417–454, Ab. 1. [2017]

215. Kovács L.: Sertés- és szárnyascsontok, tojások. In: Hétköznapok a honfoglalás korában. (Szerk./Hrsg.: Petkes Zsolt–Sudár Balázs.) Magyar őstörténet 5. Budapest, Helikon 2017, 59–60, 1 á./Abb. 1.

216. Kovács L.: Sertés-, tyúk- és libacsontok, tojások X. századi szállási és falusi temetőkben (Pig, hen and goose bones, eggs in the cemeteries of the 10th century szállás and villages). In: „Vadrózsából tündérsípot csináltam.” Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésnapjára („To make a fairy’s whistle from a briar rose.” Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday). (Szerk./Hrsg.: L. Nagy Márta–L. Szőlősy Katalin.) A Jósa András Múzeum Kiadványai 73. Nyíregyháza 2018, 629–637.

217. Kovács L.: Egy Kálmán korabeli Székesfehérvár környéki érmelelet és I. László kétszer felfedezett H 30 típusú denára [Ein Münzfund aus der Zeit Kolomans in der Umgebung von Stuhlweissenburg und der zweimal entdeckte Denar H 30 Typs von Ladislaus I.]. Az Érem 74:1 (2018) 3–14, 7 á., 1 táblázat/Abb. 1–7, Tabelle 1.

218. Kovács L.: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 12. Szeged–Budapest 2019.

 

SZERKESZTÉSEK:

1. Nem Petőfi! Tanulmányok az MTA Természettudományi szakértői bizottsága tagjai és felkért szakértők tollából [Er war kein Petőfi! Studien der Mitglieder der Naturwissentschaftlichen Fachkomittee der UAW und der aufgeforderten Experten]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László.) Budapest, Akadémiai Kiadó 1992, 1–261, 53 á., 22 táblázat/Abb. 1–53, Tabelle 1–22.

2. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. (Főszerk./Hauptred.: Györffy György.) I: Honfoglalás és régészet [Landnahme und Archäologie]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László.) Budapest 1994, 1–311, illusztrált/illustriert.

3. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. (Főszerk./Hauptred.: Györffy György). II: A honfoglaláskor írott forrásai [Die schriftliche Quellen der Landnahmezeit]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László–Veszprémy László.) Budapest 1996, 1–263, illusztrált/illustriert.

4. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben zur Geschichte des oberen Theißgebietes im 10. Jahrhundert). (Szerk./Hrsg.: Fodor István–Veres László–Viga Gyula.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 1. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Miskolc 1996, 1–506.

5. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. (Főszerk./Hauptred.: Györffy György). III: Honfoglalás és nyelvészet [Landnahme und Sprachwissenschaft]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László–Veszprémy László.) Budapest 1997, 1–266, illusztrált/illustriert.

6. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. (Főszerk./Hauptred.: Györffy György.) IV: Honfoglalás és néprajz [Landnahme und Ethnographie]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László–Paládi-Kovács Attila.) Budapest 1997, 1–382, illusztrált/illustriert.

7. Kiss Gábor: Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei (Archäologische und historische Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10.–12. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 2. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Szombathely 2000, 1–321.

8. M. Nepper Ibolya: Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei [Grabfunde von Komitat Hajdú-Bihar aus den 10.–11. Jh.]. I–II. (Szerk./Hrsg.: K. Bende Ildikó.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn]. 3. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Budapest–Debrecen 2002, I: 1–454, 2: II–384. tábla/Tab. 1–384.

9. Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 4. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) = Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán [Archäologische Sammlungen in Nyíregyháza] 2. (Sorozatszerk./Serienred.: Almássy Katalin–Istvánovits Eszter.) Nyíregyháza 2003, 1–737.

10. Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői (Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.–11. Jahrhundert). (Szerk./Hrsg.: K. Bende Ildikó.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 5. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Budapest 2008, 1–491, 294 á., 98 t./Abb. 1–294, Taf. 1–98.

11. Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10–11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei (10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat). I–II. (Szerk./Hrsg.: Felföldi Szabolcs.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 6. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Szeged 2013. I: 1–973, II: 1–335. tábla/Tab. 1–335.

12. Tóth Anikó: A Nyíri Mezőség a 10–11. században (The ’Mezőség’ of the ’Nyírség Region’ in the 10th–11th century). (Szerk.: Felföldi Szabolcs.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 7. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Szeged 2014, 1–276, 101 á., 1–116. t./Abb. 1–101, Tab. 1–116. Függelék [Anhang]: Jakab Attila: A tiszadob-sós-széki 10. századi temetőrészlet [Gräberfeldsdetail aus dem 10. Jh. von Tiszadob-Sós-szék]. 277–294, 296–298, 6 á., 117–123. tábla/Abb. 1–6, Tab. 117–123.

13. Horváth Ciprián: Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei (Graveyards and findings of county Győr and Moson from the conquest period and from the early Árpádian age). (Szerk./Hrsg.: Felföldi Szabolcs). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 8. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László). Szeged 2014, 1–455, 105 á., 116 t./Abb. 1–105, Tab. 1–116. Függelék [Anhang]: Mesterházy Károly: A győr-pósdombi 10–11. századi temető [The 10th–11th century cemetery of Győr-Pós-domb]. 457–509, 22 á., 117–127. t./Abb. 1–22, Tab. 117–127. [2015.]

14. Kovács L.: A Taktaköz 10–11. századi sír- és szórványleletei, valamint a tiszalúc-sarkadi 11. századi temető (10th–11th-century Graves and Stray Finds of the Taktaköz Region and the 11th-century Cemetery of Tiszalúc-Sarkad). (Szerk./Hrsg.: K. Bende Ildikó.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 9. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Szeged–Budapest 2015, 1–101 á., 1–58 t., 1 térkép/Abb. 1–101, Tab. 1–58, Karte 1.

15. Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére [Völker und Kulturen im Karpatenbecken. Studien zu Ehre Mesterházy Károly]. (Főszerk./Hauptred.: Kovács László–Révész László. Szerk./Hrsg.: Bollók Ádám–Gergely Katalin–Kolozsi Barbara–Pető Zsuzsa–Szenthe Gergely.) Budapest–Debrecen–Szeged 2016, 1–822, illusztrálva/illustriert.

16. Gallina Zsolt–Varga Sándor: A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei I. A Kalocsai Sárköz a 10–11. században (Hungarian Conquest Period and Early Árpádian Age Cemeteries, Burials and Hoards from the Danube-Tisza Interfluve I. The Kalocsa Sárköz in the 10th and 11th Centuries). (Szerk./Hrsg.: Felföldi Szabolcs.) Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 10. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László.) Szeged–Budapest 2016, 319 á., 145 t., 32 táblázat/Abb. 1–319, Tab. 1–145, Tabelle 1–32.

 

ÁSATÁSI JELENTÉSEK

1. Kovács L.: Tököl. RégFüz I:21 (1968) 19.

2. Kovács L.: Nagytarcsa-Homokbánya. RégFüz I:21 (1968) 48: Nr. 63.

3. Kovács, L.: Nagytarcsa-Sandgrube. ArchÉrt 95 (1968) 135.

4. Kovács L.: Pilis. RégFüz I:21 (1968) 73.

5. Kovács L.: Tímár, Béke TSz. majorja, I–II. temető. RégFüz I:23 (1970) 58: Nr. 89.

6. Kovács, L.: Tímár-LPG Béke, Meierei I–II. ArchÉrt 97 (1970) 70–71.

7. Kovács L.: Szabolcs-Petőfi utca 3. RégFüz I:23 (1970) 70–71.

8. Kovács L.: Kistarcsa, Déryné u. 2. RégFüz I:24 (1971) 47: Nr. 64.

9. Kovács L.: Dabas-Paprét. RégFüz I:24 (1971) 56.

10. Kovács L.: Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:24 (1971) 60–61: Nr. 90.

11. Kovács, L.: Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 98 (1971) 277.

12. Kovács L.: Tímár, Béke TSz majorja: I. temető. RégFüz I:24 (1971) 62: Nr.92.

13. Kovács, L.: Tímár-Meierhof der LPG Béke. ArchÉrt 98 (1971) 277: Nr. 92.

14. Kovács L.: Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:25 (1972) 75–76: Nr. 154.

15. Kovács, L.: Szabolcs-Petőfi utca. ArchÉrt 99 (1972) 266: Nr. 103c.

16. Kovács L.: Gyula-Törökzug. RégFüz I:25 (1972) 93–94: Nr. 182.

17. Kovács L.: Dabas-Gyón-Paphegy. RégFüz I:26 (1973) 72: Nr. 122.

18. Kovács, L.: Dabas-Gyón, Paphegy. ArchÉrt 100 (1973) 270: Nr. 76.

19. Kovács L.: Nagyhalász-Zomborhegy. RégFüz I:26 (1973) 74: Nr. 126.

20. Kovács, L.: Nagyhalász-Zomborhegy. ArchÉrt 100 (1973) 270: Nr. 80.

21. Kovács L.: Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:26 (1973) 88–89: Nr. 151.

22. Kovács, L.: Szabolcs-Petőfi u. ArchÉrt 100 (1973) 273: Nr. 98c.

23. Kovács L.: Gyoma-Kádár tanya. RégFüz I:27 (1974) 9: Nr. 17.

24. Kovács L.: Szabolcs-Bocskai u. 3. RégFüz I:27 (1974) 78: Nr. 143.

25. Kovács, L.: Szabolcs-Bocskai Str. 3. ArchÉrt 101 (1974) 323: Nr. 49b.

26. Kovács L.: Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:28 (1975) 103: Nr. 152.

27. Kovács, L.: Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 102 (1975) 308: Nr. 70b.

28. Kovács, L.: Gyula-Törökzug. MittArchInst 4 (1973) 187: Nr. 9. [1975].

29. Kovács, L.: Szabolcs, Petőfi Strasse. MittArchInst 4 (1973) 189: Nr. 13. [1975].

30. Kovács, L.: Zalakomár. MittArchInst 4 (1973) 189: Nr. 14. [1975].

31. Kovács, L.: Gyoma, Kádár tanya. MittArchInst 5 (1974–75) 217–218: Nr. 17. [1976].

32. Kovács, L.: Dabas, III. Bezirk (Gyón)-Paphegy. MittArchInst 5 (1974–75) 218: Nr. 18. [1976].

33. Kovács, L.: Nagyhalász, Zomborhegy. MittArchInst 5 (1974–75) 219: Nr. 21. [1976].

34. Kovács, L.: Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 5 (1974–75) 221–222: Nr. 25. [1976].

35. Kovács, L.: Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 5 (1974–75) 222: Nr. 26. [1976].

36. Kovács, L.: Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 6 (1976) 162–163: Nr. 20. [1977].

37. Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:31 (1978) 90: Nr. 137.

38. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 105 (1978) 287: Nr. 78.

39. Patay Pál–Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:32 (1979) 30–31: Nr. 53.

40. Patay, Pál–Kovács, L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 106 (1979) 277: Nr. 18.

41. Patay Pál–Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:33 (1980) 24: Nr. 45.

42. Patay, Pál–Kovács, L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 107 (1980) 241: Nr. 16.

43. Kovács, L.: Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 8–9 (1978–79) 242–243: Nr. 45. [1980].

44. Patay Pál–Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:34 (1981) 22–23: Nr. 47.

45. Patay, Pál–Kovács, L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 108 (1981) 264: Nr. 13.

46. Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:35 (1982) 98: Nr. 191.

47. Kovács, L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 109 (1982) 297: Nr. 17.

48. Kovács, L.: Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 10–11 (1980–81) 295: Nr. 44. [1982].

49. Kovács, L.: Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 10–11 (1980–81) 296: Nr. 46. [1982].

50. Kovács L.: Örménykút-A hidroglóbusz udvarán. RégFüz I:36 (1983) 84: Nr. 157.2.1.

51. Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:36 (1983) 88–89: Nr. 164.

52. Kovács, L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 110 (1983) 307: Nr. 89.

53. Garam Éva–Kovács L.: Örménykút-Viztorony. RégFüz I:37 (1984) 73: Nr. 127.11a. lh.

54. Garam, Éva–Kovács, L.: Örménykút. [Fundort 11a]. ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.

55. Garam Éva–Kovács L.: Örménykút-Dózsa György u. RégFüz I:37 (1984) 73: Nr. 127.11b. lh.

56. Garam, Éva–Kovács, L.: Örménykút. [Fundort 11b.2]. ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.

57. Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:37 (1984) 95: Nr. 182.

58. Kovács, L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 111 (1984) 278: Nr. 99.

59. Garam Éva–Kovács L.: Örménykút-A hidroglóbusz kertje. RégFüz I:38 (1985) 67: Nr. 122.11. lh.

60. Garam, Éva–Kovács, L.: Örménykút. ArchÉrt 112 (1985) 282: Nr. 63.

61. Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:38 (1985) 83–84: Nr. 156.

62. Kovács, L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 112 (1985) 287: Nr. 93.

63. Kovács L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:39 (1986) 70–71: Nr. 133.

64. Kovács, L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 113 (1986) 282: Nr. 88.

65. Kovács L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:40 (1987) 81–82: Nr. 148.

66. Kovács, L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 114–115 (1987–1988) 275: Nr. 82.

67. Kovács L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:41 (1988) 63: Nr. 127.

68. Kovács, L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 117 (1990) 130: Nr. 67.

69. Kovács L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:42 (1991) 62: Nr. 134.

70. Kovács, L.: Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 118 (1991) 130: Nr. 67.

71. Kovács L.–Révész László: Kenézlő-Fazekaszug. RégFüz I:44 (1992) 57: Nr. 102.

72. Kovács, L.–Révész, László: Kenézlő-Fazekaszug. ArchÉrt 120 (1993) 117–118: Nr. 48.

73. Istvánovits Eszter–Kovács L.: Tiszaeszlár-Bashalom, Fenyvestábla. RégFüz I:47 (1996) 70: Nr. 102.

 

KÉZIRATOK:

1. Kovács L.: Honfoglalás- és kora Árpád-kori fegyverek. Szakdolgozat [Waffen aus der Landnahme- und Früharpadenzeit. Diplomarbeit]. Budapest 1966, 1–205, 7 t., 8 táblázat, 5 térkép/Taf. 1–7, Tabelle 1–8, Karte 1–5.

2. Ковач, Л.: Вооружение венгров-обретателей родины: Сабли, боевые топоры, копья. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. На правах рукописи. Научный руководитель: Плетнева, Светлана Александровна. Moсква 1981, 1–142; 73 t./Табл. 1–73. Kézirat, MTA Kézirattára, lt. sz.: D/9070.

3. Kovács, L.: Remarks on the Evaluation of 10th–11th Century Hungarian Double-Edged Swords. In: Studies in Ancient History and Economy. Ed. by Castiglione, László–Makkay, János. Kézirat. Budapest 1981, 1–204, 20 t./Tab. 1–20. A nyomdakész kötet archiválásra került az Akadémiai Kiadónál 1993-ban, majd elveszett. A magyar kézirat:

83/1. Kovács L.: Megjegyzések a 10–11. századi magyar kétélű kardok értékeléséhez [Bemerkungen zur Bewertung der ungarischen zweischneidigen Schwerter aus dem 10.–11. Jh.]. Budapest 1979 (Átdolgozva/Durchgearbeitet: 1981), 190, 8 t./Tab. 1–8. MTA BTK Régészeti Intézete Adattára lt. sz.: K.913/07.

4. Kovács L.: Képes szótár vázlata a Kárpát-medence magyar honfoglalás- és kora Árpád kori sírleleteinek leletkataszteréhez. Kézirat gyanánt [Skizze eines Bildwörterbuches zum Fundkataster der ungarischen landnahme- und früharpadenzeitlichen Grabfunde des Karpatenbeckens. Als Manuskript vervielfältigt]. Budapest 1993. 1–42, 20 t./Tab. 1–20. МТА BTK Régészeti Intézete Adattára, lt. sz.:

5. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent István és II. Béla uralkodása közötti időszakának (1000–1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000–1141) im Karpatenbecken]. Doktori értekezés kézirata [Manuscript der Doktorarbeit der UAW]. Budapest 1994, 1–214, 15 kép, 82 táblázat/Abb. 1–15, Tabelle 1–82. MTA Kézirattára, raktári sz.: D/17.321.

6. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent István és II. Béla uralkodása közötti időszakának (1000–1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000–1141) im Karpatenbecken]. Doktori értekezés melléklete: 1. Kovács L. szakirodalmi munkásságának bibliográfiája a történelemtudományok kandidátusa fokozat 1981. évi megszerzése óta. 2. Kovács L. szakirodalmi munkásságának idézettsége 1969–1994 között [1. Beilage zum Doktorarbeit der UAW: 1. Bibliographie der fachliterarischen Tätigkeit von László Kovács nach der Erwerbung des Kandidats Titel für Geschichtswissenschaften im J. 1981. 2. Zitaten der fachliterarischen Tätigkeit von László Kovács zwischen 1969 und 1994]. Kézirat [Manuscript]. Budapest 1994, 1–23.

7. Kovács L.: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? [War das Weib von Barguzin der Sohn von Mária Hrúz?]. In: Örömzene. Kovalovszki Júlia tiszteletére. [Freudenmusik. Zur Ehre von Júlia Kovalovszki]. (Szerk./Hrsg.: Gróf Péter–Varga Katalin.) Budapest 2001, 147–164. Kézirat gyanánt, 1 példányban, Kovalovszki Júlia tulajdonában [Als Handschrift in einem Exemplar, im Besitz von Júlia Kovalovszki].

8. Kovács L.: Egy-egy apró 10. és 11. századi temetőmaradvány. Gyomaendrőd-Kádár-tanya és Ugari-dűlő [Je ein Gräberfeldrest aus den 10. und 11. Jh.: Gyomaendrőd-Kádár-tanya und Gyomaendrőd-Ugari-dűlő]. In: „Fél évszázad terepen.” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából [„Ein halbes Jahrhundert auf Gelände.” Studienbuch zu Ehren von István Torma an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk./Hrsg.: Kővári Klára–Miklós Zsuzsa.) Budapest 2010, 225–237. Kézirat gyanánt, egy példányban, Torma István tulajdonában [Als Handschrift in einem Exemplar, im Besitz von István Torma].

9. Kovács L.: Fakés egy honfoglaló magyar sírban [Messer aus Holz in einem landnahmezeitlichen Grab]. In: Tanulmánykötet Horváth István 70 éves születésnapjára [Studienbuch zu Ehren von István Horváth an ihrem 70. Geburtstag]. (Szerk./Hrsg.: Lázár Sarolta–Tari Edit.) Esztergom 2010, 114–137. Kézirat gyanánt, egy példányban, Horváth István tulajdonában [Als Handschrift in einem Exemplar, im Besitz von István Horváth].

10. Kovács L.: Az ún huzalgyűrűk egyik változata: a kettősen csavart huzalgyűrűk a 11. századi Kárpát-medencében. Vázlat [Eine Variante der sogennanten geflochtenen Drahtringe: die doppelt gedrehten Drahtringe im 11. Jahrhundert im Karpatenbecken. Skizze]. In: Zwischen Byzanz und der Steppe. Festschrift für Csanád Bálint zu seinem 70. Geburtstag. – Between Byzantium and the Steppe Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday. Presented by His Students, Friends and Colleagues. Budapest, September 2013, 1–14. Kézirat gyanánt, egy példányban, Bálint Csanád tulajdonában [Als Handschrift in einem Exemplar, im Besitz von Csanád Bálint].

11. Kovács L.: Előzetesen a magyarhomorog-kónya-dombi 10–12. századi temetőről [Einleitend über das Gräberfeld von Magyarhomorog-Kónya-domb aus dem 10.–12. Jh.]. In: A Tigrisztől az Ennsig. Népvándorlás-, honfoglalás- és középkori tanulmányok a 75 éves Mesterházy Károly tiszteletére [Vom Tigris zum Enns. Studien aus der Völkerwanderung- und Landnahmezeit, und Mittelalter]. (Szerk./Hrsg.: Bollók Ádám–Kolozsi Barbara–Kovács László–Révész László–Szenthe Gergely.) Budapest–Debrecen–Szeged 2014, 1–33. Kézirat gyanánt, egy példányban, Mesterházy Károly tulajdonában [Als Handschrift in einem Exemplar, im Besitz von Károly Mesterházy].

 

EGYÉB ÍRÁSOK:

1. Kovács L.: A régész [Der Archäologe]. Szószóló. A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja 2:10 (1989. október) 2.

2. Kovács L.: Jövedelmek egy „puha” társadalomtudományi intézetben [Einkommen in einem „weichen” sozialwissenschaftlichen Institut]. Szószóló 2:11 (1989. november) 1.

3. Gyömrei K. Rudolf [Kovács L.]: Közalkalmazotti béremelés. A közalkalmazottak a létminimum alá juthatnak [Lohnerhöhung bei den Beamten. Beamte können unter das Existenzminimum gelangen]. Magyar Nemzet 58:239 (1995. október 11.) 16.

4. Gyömrei K. Rudolf [Kovács L.]: Közalkalmazotti béremelés Kiket képviselnek a szakszervezetek? [Lohnerhöhung bei den Beamten. Wer sind durch die Gewerkschaften vertreten?]. Magyar Nemzet 59:28 (1996. február 2.) 11.

 

RIPORTOK KOVÁCS LÁSZLÓVAL:

1. Kacsó Lajos: Honfoglalás kori fegyverek nyomában [Auf der Spur der landnahmezeitlichen Waffen]. Magyar Honvéd (Budapest) 7:28 (1996. július 12.) 20–21.

2. Pércsy András: Meghalt Szibériában? [Starb er in Sibirien?]. I. Pesti Bölcsészújság (Budapest) 3:42 (2001. október 22.) 6–7; II. Pesti Bölcsészújság (Budapest) 3:43 (2001. november 6.) 6–7.

3. Pércsy András: Reméljük vége.... [Lass uns hoffen, dass es vorbei ist...]. Pesti Bölcsészújság (Budapest) 5:77 (2003. december 6.) 7.

4. Varga Gabriella: Petőfi mégis Segesvárnál esett el [Petőfi fiel jedoch bei Segesvár]. Búvópatak (Kaposvár) 5:3 (2006. március) 4–5, 1 á.

5. Varga Gabriella: Petőfi mégis Segesvárnál esett el [Petőfi fiel jedoch bei Segesvár]. Új Katedra (Budapest) 2005. október. 21–23, 1 á.

6. Hol halt meg Petőfi? Nézetek lehetséges sírhelyéről és egy plágium háttere. Rosonczy Ildikó interjúja Kovács László régésszel [Wo ist Petőfi gestorben? Ansichten über seinen möglichen Grabort und ein Plagiatshintergrund. Interview von Ildikó Rosonczy mit Archäologen László Kovács]. Magyar Napló 24 (2012) március, 50–55, 71.

 

ISMERETTERJESZTŐ FILM:

A szibériai halott. A barguzini Petőfi tragikomikus története [Der Sibiries Tote. Die tragikomische Geschichte von Petőfi in Bargusin]. Rendezte és fényképezte/Regisseur und Kameramann: Lakatos Iván. Konzultáns/Konsultant: Kovács László. Közreműködött/Mitarbeiter: Végvári Tamás. Munkatársak/Mitarbeiter: Farkas Gyula, Gyomin, Eduard Viktorovics, Hermann Róbert, Kerényi Ferenc, Kovács László, Mende Balázs, Woller János. Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány, Budapest 2005. 2,12 GB, 63:50 perc – https://videa.hu/videok/film-animacio/a-sziberiai-halott...-2005-petofi-sziberia-HFs02GrlrcUBfc7n

 

kutatási terület:

1. A honfoglalás- és kora Árpád-kor régészeti kutatása, fegyvertörténeti és numizmatikai kérdései (10-12. század)

2. A barguzini Petőfi-kutatás
3. Személyazonosítási ásatások

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia