Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Csikiné Kolláth Ágnes

beosztás: tudományos segédmunkatárs, MTA Fiatal Kutatói ösztöndíjas

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: kora újkor

telefon: +3612246700/4260

email: kollath.agnes@btk.mta.hu

születési  év:

1985

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Budapest

2010: régészet

munkahelyek, beosztások:

20102013: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, PhD-ösztöndíjas

2014: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs, MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíjas

kutatási tevékenység:

2006: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék. A „Transformation” című Európai Uniós projekthez kapcsolódó kutatóprogram (résztvevő)

oktatási tevékenység:

2010/2011. tanév/2. félév: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék. Kurzus címe:  Bevezetés a hódoltság anyagi kultúrájába.

2012: PTE BTK Régészeti Tanszék, vendégelőadó. Előadás címe: Két városközpont topográfiája és anyagi kultúrája a kora újkorban: Pápa és Székesfehérvár.

2012/2013. tanév/1. félév: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék. Kurzus címe: Kora újkori kerámia.

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

tanulmányok, közlemények:

1. Á. Kolláth – G. Képes: Videoton Home Center – Egy intelligens otthon a rendszerváltás korából. Technikatörténeti Szemle XXVII (2005- 2006) 147–157.

2. Á. Kolláth: Le ceramiche Medievali di San Potito. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 62, Fasc. 1. (2011) 133–154.

3. Á. Kolláth: (Kora) újkori jelenségek és leletek Kántorjánosi–Homoki-dűlőből. In: Ante viam stratam. A MNM megelőző feltárásai Kántorjánosi és Pócspetri határában. Szerk. Zs. Masek – Á. Szabó. Budapest 2013, 481–486.

4. Á. Kolláth: Két kora újkori kerámia leletegyüttes a budai Szent György térről. Budapest Régiségei 45 (2012) 169–194.

5. Á. Kolláth: An Enamel Painted Glass Bottle from a "Turkish Pit" in Buda. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63, Fasc. 1. (2012) 173–182.

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet