Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Marton Tibor

beosztás: tudományos munkatárs

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: mezolitikum, neolitikum régészete

telefon: +3612246700/4263

email: marton.tibor@btk.mta.hu

születési  év:

1974

végzettség:

József Attila Tudományegyetem (Szegedi Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Kar, Szeged

2000: régészet szak

munkahelyek, beosztások:

2000–: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos munkatárs

ösztöndíjak:

2001: Karl-Ruprecht Universität, Heidelberg (3 hónap)

2006: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bécs (2 hét)

tudományos tagságok:

European Association of Archeologists

Ősrégészeti Társaság

Magyar Régész Szövetség 

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

 

válogatott bibliográfia: 

1. Marton, T.: LBK Households in Transdanubia : A Case Study In: Anders Alexandra, Kulcsár G, Kalla G, Kiss, V. – V. Szabó, G. (szerk.): Moments in Time: Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. 919 p. Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 159172. (Ősrégészeti Tanulmányok = Prehistoric Studies; 1.)

2. Whittle, A – Anders, A – Bentley, R A – Bickle, P – Cramp, L– Domboróczki, L – Fibiger, L– Hamilton, J –  Hedges, R – Kalicz, N.– Kovács, Zs E – Marton, T – Oross, K – Papp, I – Raczky, P: Hungary. In: Bickle P – Whittle A (eds.): The First Farmers of Central Europe: Diversity in LBK Lifeways. Oxford: Oxbow, 2013. pp. 49100.

3. Marton, T – Oross, K: Siedlungsforschung in linienbandkeramischen Fundorten in Zentral- und Südtransdanubien – Wiege, Peripherie oder beides? In: Wolfram S (szerk.)Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik: Beiträge der internationalen Tagung „Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!” Leipzig, 23. bis 24. September 2010. 355 p. Dresden: Landesamt für Archäologie, 2012. pp. 220239. 

4. Oross, K – Marton, T: Neolithic burials of the Linearbandkeramik settlement at Baltonszárszó and thier European context. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 63: pp. 257299. (2012)

5. Bánffy, E – Marton, T – Osztás, A: Early neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék: First report. In: Kozlowski, J – Raczky, P (eds.): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starcevo/Körös culture. 363 p. Kraków: Polska Akademia Umiejętności Archiwum Nauki PAN i PAU, 2010. pp. 3751.

6. Eichmann, W J – Kertész, R – Marton, T: Mesolithic in the LBK heartland of Transdanubia, Western Hungary. In: Gronenborn, D – Petrasch, J (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas: the spread of the Neolithic to Central Europe : Internationale Tagung. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2010. pp. 211233.

7. Marton, T – Oross, K: Reconstructing space in a Familiar World: the Formation of Late LBK Settlements in Central Transdanubia. In: Kozlowski, J K (ed.): Interactions between different Models of Neolithization: north of the Central European agro-ecological barrier : papers presented on the symposium organized by the EU project FEPRE (the Formation of Europe: Prehistoric population dynamics and the roots of socio-cultural diversity). 200 p. Kraków: Polska Akademia Nauk, 2009. pp. 5173. (Prace Komisji prehistorii Karpat; 5.)

8. Marton, T: Development of pottery style on the LBK settlement of Balatonszárszó-Kis-Erdei-dűlő in Hungary. ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS 7: pp. 197216. (2008)

9. Marton, T.: Material finds from Balatonszárszó, neolithic settlement: connections within and without the TLPC territory. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 27: pp. 8186. (2004)

10. Marton T.:Mezolitikum a Dél-Dunántúlon – a somogyi leletek újraértékelése. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 9: pp. 3948. (2003)

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. Kerámia, illetve pattintott kőeszközök feldolgozása
2. Kerámia feldolgozás Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő lelőhelyről
3. Kerámia feldolgozás Alsónyék-Bátaszék lelőhelyről (kora és középső újkőkor)
4. Kerámia feldolgozás Tolna-Mözs lelőhelyről

kutatási tevékenység:

20002001: az egykori gyulai járás topográfiája; adattári, raktári adatgyűjtés, őskori leletanyag meghatározása

2001: Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő lelőhely újkőkori kerámia leletanyagának kutatása (PhD disszertáció témája)

20032004: Részt vettem az ELTE Egyiptológia Tanszékének Dr. Luft Ulrich által vezetett felső-egyiptomi, keleti sivatagi kutatási programjában, ahol feladatom Bi’ir Minayh kőkori lelőhelyeinek feltárása és az előkerült leletanyag feldolgozása volt. A kutatási erdemények monografikus feldolgozás egyik fejezeteként jelentek meg.

20042006, 20082009: A 2003. év során – többek között Dr. Kertész Róbert (Damjanich Múzeum) és William J. Eichmann (University of Wisconsin) részvételével - kutatócsoport szerveződött a dunántúli középső kőkor és a neolitizáció kutatására. 

2007: A Fajsz-Garadombon feltárt újkőkori lelőhely kerámia, illetve pattintott kőeszköz leletanyagának feldolgozása

2008: A 2006 és 2009 között Alsónyék, illetve Bátaszék határában feltárt nagy kiterjedésű lelőhelykomplexum leletanyagából részben az MTA Régészeti Intézete által feltárt, a Starčevo kultúrához, illetve közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájához, illetve a Sopot kultúrához sorolható kerámia leletanyag feldolgozásával is foglalkozom, a Bánffy Eszter által vezetett OTKA, illetve az Alisdair Whittle által vezetett ERC program keretei közt.

2010: A 2008 és 2009 között az MTA Régészeti Intézete által Tolna-Mözsön feltárt település kerámia anyagának feldolgozása.

20102015: Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig (OTKA - K81230). (témavezető: Bánffy E.)

20122017: The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling (European Research Council SH6, ERC-2011-ADG) (projektvezető: A. Whittle, Bánffy E.)

20112014: Forschungen in den kupferzeitlich-neolithischen Siedlungslandschaften um Fajsz-Kovácshalom, Alsónyék-Bátaszék und Tolna-Mözs in Ungarn. (projektvezető: Bánffy E., K. Rassmann)

20102014: Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas (Deutsche Forschungsgemeinschaft)  (projektvezető: K. W. Alt, Bánnfy E.)

20132016: Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe (Deutsche Forschungsgemeinschaft - GZ 101 IV/5-1) (Projektvezető: Maria Ivanovna, Bánffy E.)

20152018: Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében (OTKA - K112366) (témavezető: Oross K.)

ásatási tevékenység:

2001: Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő, újkőkori telepfeltárás (beosztott régész)

2002: Balatonlelle–Kenderföld, római kori telepfeltárás (ásatásvezető)

2002: Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő, újkőkori telepfeltárás (beosztott régész)

2003: Vörcsök–hegy, Agyagbánya, rézkori telepfeltárás (ásatásvezető)

20032004: Bi’r Minayh (Felső-Egyiptom), ős- és újkőkori telepfeltárás (beosztott régész)

20042005: Abony 36. –Turjányos dűlő, rézkori telepfeltárás (ásatásvezető)

20052006: Regöly 2., középső kőkori telepfeltárás (ásatásvezető)

2006–2008: Fajsz–Garadomb, újkőkori telepfeltárás (beosztott régész)

20082009: Regöly 2., középső kőkori telepfeltárás (ásatásvezető)

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet