Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Zalai-Gaál István † (1951–2017)

beosztás: tudományos tanácsadó

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: neolitikum, rézkor

 

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1979: régészet

tudományos fokozat:

1981: egyetemi doktori fokozat (univ.doc.)

1987: a történelemtudomány (régészet) kandidátusa

2003: az MTA doktora 

munkahelyek, beosztások:

1987–1990: Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd)

1990–: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos főmunkatárs

2003–: tudományos tanácsadó

ösztöndíjak:

1988: Alexander von Humboldt-Stiftung

tagságok:

Magyar Régész Szövetség

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

Ősrégészeti Társaság

European Association of Archaeologists      

   

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Zalai-Gaál, I.: Die neolithische Gräbergruppe-B1 von Mórágy-Tűzkődomb. 1. Die archäologischen Funde und Befunde. Szekszárd-Saarbrücken 2002.

2. Zalai-Gaál, I.: Zur Herkunft des Schädelkults im Neolithikum des Karpatenbeckens. Archaeolingua Ser. Min. 27. Budapest 2009.

3. Zalai-Gaál, I.: Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. Varia Archaeoligica Hungarica XXIV. Budapest 2010.

4. Zalai-Gaál, I.: I. Zalai-Gaál/A. Grisse/A. Osztás/K. Köhler, Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums (5. Jahrtausend v. Chr.). Archaeolingua XXX. Budapest 2014.

5. Zalai-Gaál, I.: Von Lengyel bis Mórágy. Die spätneolithische Grabkeramik in Südtransdanubien aus den alten Ausgrabungen. I. Analyse. Wosinsky Mór Múzeum évkönyve 29, 2007 (Szekszárd), 1162.

6. Zalai-Gaál, I.: Zengővárkony-Svodín-Friebritz: Zu den chronologischen Beziehungen zwischen den territorialen Gruppen der Lengyel-Kultur aufgrund der Gräberfeldanalyse. In: J. K. Kozłowski – P. Raczky  (ed.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the middle/late neolithic in Central Europe. Kraków 2007, 147184.

7. Zalai-Gaál, I.: An der Wende vom Neolithikum zur Kupferzeit in Transdanubien (Ungarn): Die „Häuptlingsgräber” der Lengyel-Kultur in Alsónyék-Kanizsa-dűlő. Das Altertum 53 (Oldenburg) 2008, 241–280.                                                                                                  

8. I. Zalai-Gaál/A. Osztás: Neue Aspekte zur Erforschung des Neolithikums in Ungarn. Ein Fragenkatalog zu Siedlung und Gräberfeld der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In: V. Becker – M. Thomas – A. Wolf-Schuler (Hrsg.), Zeiten - Kulturen - Systeme. Gedenkschrift für Jan Lichardus. ZAKS Bd. 17. Langenweißbach 2009, 111139.

9. I. Zalai-Gaál/E. Gál/K. Köhler/A. Osztás: Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 63. Varia Neolithica 7, 2011, 6583.

10. I. Zalai-Gaál/E. Gál/K. Köhler/A. Osztás: Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes von Alsónyék-Bátaszék, Südtransdanubien. Das Männergrab 5603/927 von Alsónyék-Bátaszék. Praehitorische Zeitschrift 87-1, 2012, 5882.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

Kárpát-medence késő neolitikuma, korai és középső rézkora (lengyeli kultúra, tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúra), régészeti analitika, jelleganalízis, szociálarchaeológia. 

kutatási tevékenység:

2009: OTKA-pályázat, Pub K 77192

2014: OTKA-pályázat, Pub K 110691

2010–2015: OTKA-pályázat, K 81230 (szerződött)

2010–2013: OTKA-pályázat, K 91212 (szerződött)

ásatási tevékenység:

19782000: Mórágy-Tűzkődomb (a lengyeli kultúra temetője és települési objektumai) (ásatásvezető)

19821983: Lengyeli sánc (a lengyeli kultúra, illetve bronz- és vaskori kultúrák települési objektumai) (ásatásvezető)

2006-2008: Alföldi Mikrorégió-Alsónyék M6 autópálya (M6/10B lelőhely)

1977: Durankulak (Bulgária) (résztvevő)

1987: Drama (Bulgária) (résztvevő)

oktatási tevékenység:

ELTE és Szegedi Egyetem doktori iskolái (bizottsági tagként)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia