Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Sümegi Pál

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: az MTA doktora, doctor habilitatus

szervezeti egység:  Bioarchaeologia és környezetrégészet

kutatási terület: régészeti geológia, környezettörténet, klímatörténet

telefon: +3612246700/4516

email: sumegi@geo.u-szeged.hu

  

születési év:

1960

végzettség:

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

2010: régészet

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

1986: biológia – földrajz tanár szak

tudományos fokozat:

2009: az MTA Doktora cím

2003: Szegedi Tudományegyetem, Habilitáció

1997: MTA, Földtudományok kandidátusa, C.Sc.

1997: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, PhD fokozat

1989: Debrecen, KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék, univ. doc.

munkahelyek, beosztások:

2001-től: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), félállású tudományos főmunkatárs

2011-től: Szegedi Tudományegyetem, TTK, Földtani és Őslénytani Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár

20002011: Szegedi Tudományegyetem, TTK, Földtani és Őslénytani Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

19921999: debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, egyetemi adjunktus

19861992: debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, egyetemi tanársegéd

ösztöndíjak: 

2001: Austrian Academy of Sciences ösztöndíja

2000: Erasmus ösztöndíj

1999: Széchenyi professzori ösztöndíj, Erasmus ösztöndíj

19971998: „A magyar vidékért” alapítvány ösztöndíja

19931996: „British Councul-OMFB” ösztöndíj

19931994: K&H „Universitas” ösztöndíj

1992: Soros Alapítvány ösztöndíja

19891990: K&H „Universitas” ösztöndíja

19841985: Népköztársasági ösztöndíj

tagságok:        

2001: SZTE TTIK TDK Elnök

2000: A SOOSIANA malakológiai szaklap főszerkesztője

1990: The Holocene lap, Advisory Editor Board tagsága

19902000: KLTE egyetemi TDT elnök

19962000: OTDT Természettudományi Bizottság tagja

19962000: MTA DAB Humánbiológiai MB tagja, a Környezetföldtani és Paleoökológiai MB társelnöke

1995: European Quartermalacologists’ Association tagja

19931996: MTA DAB Paleoökológiai és Természetvédelmi MB társelnöke

1992: Régészeti és Archimetriai Társaság tagja

19911993: MTA DAB Paleoökológiai és Természetvédelmi MB titkára

19862000: KLTE Földtudományi Tanszékcsoport TDK felelőse

1984: A Magyar Malakológus Szekció tagja

1982: A Magyarhoni Földtani Társulat tagja

díjak: 

1997: pro Natura emlékérem

1986: KLTE TTK Hatvany István emlékérme

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Sümegi, P. 2005. Loess and Upper Paleolithic environment in Hungary. Aurea Kiadó, Nagykovácsi, p.312. ISBN 963 218 212 X

2. Jakab, G. – Sümegi, P. 2011. Negyedidőszaki makrobotanika. Geolitera Kiadó, Szeged. ISBN 978-963-306-123-7

3. Gulyás S. – Sümegi P. 2012. Édesvízi puhatestűek a környezetrégészetben. Geolitera Kiadó, Szeged. ISBN 978-963-306-191-6

4. Gulyás, S. – Sümegi, P. 2004. Some aspects of Prehistoric shellfishing from the Early Neolithic (Körös) site of Tiszapüspöki, Hungary: methods and findings. Soosiana, 32. p.60. ISSN 0133-7971

5. Sümegi P. 2001. A negyedidőszak földtanának és őskörnyezettanának alapjai. JATEPress, Szeged, p.262. ISBN 963-482-524-9

6. Sümegi P. 2003. Régészeti geológia és történeti ökológia alapjai. JATEPress, Szeged, p.224. ISBN 963 482 599 0
tanulmánykötetek:

7. Sümegi, P.-Gulyás, S. eds. 2004. The geohistory of Bátorliget Marshland. Archaeolingua Press, Budapest. p.353. ISBN 963 8046 47 3

8. Gál, E. – Juhász, I. – Sümegi, P. eds. 2005. "Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary". Varia Archaeologica Hungarica sorozat, XIX. kötet, MTA Régészeti Intézet, Budapest. ISBN 963 7391 88 6

9. Hum, L. – Gulyás, S. – Sümegi, P. eds 2005. "Late Quaternary and Tertiary Environmental Historical Studies from S Hungary." Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék, Szeged. ISBN 963 482 744 6

10. Zatykó, Cs. – Juhász, I. – Sümegi, P. eds. 2007. "Environmental Archaeology in Transdanubia". Varia Archaeologica Hungarica sorozat, XXI. kötet, MTA Régészeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-7391-94-1

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási tevékenység:

Témavezetőként:

2010–2011: Magyar - Szerb TÉT (RS – 18/2009) vezetése

2007–2009: Magyar-Észt Akadémiai Együttműködés, társtémavezető Jaan-Mati Punning professzorral (University of Tallinn) együtt

2006–2007: Magyar-Észt TÉT, társtémavezető Jaan-Mati Punning professzorral (University of Tallinn) együtt

2004–2005: Magyar – Kínai TÉT, társtémavezető Liping Zhou professzorral (University of Beijing) együtt

2002–2006: Nemzeti Kutatási Fejlesztési Alap (5/0063/2002) témavezetése,

2002–2003: Nemzeti Kutatási Fejlesztési Alap (452/2002) témavezetése,

2003–2007: OTKA T-034-392 témavezetése,

2000–2002: Műszerpályázat, W-015282 témavezetése,

1996–1999: Műszerpályázat, M/41935 témavezetése,

1993–1996: British Council-OMFBUniversity of Cambridge – Kossuth Lajos Tudományegyetem, társtémavezető Keith David Bennett professzorral (University of Cambridge) együtt

1992–1995: OTKA F-4027 témavezetése,

1991–1993: Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatot (145/91) témavezetése

Kutatási résztvevőként:

2010–2014: K-91092 Benkő Elek igazgató témavezetésével

2008–2012: K-72231 Kovács Gyöngyi tudományos főmunkatárs témavezetésével

2008–2011: OTKA K-68343 MTA Geokémiai Kutatóintézettel, Demény Attila akadémikus vezetésével

2009–2012: Magyar - Román határ menti együttműködés - KÖRNYEZETVIZSG.0901/207/2.2.2.

2007–2009: Magyar - Német közös pályázat, Valcum project (Projektnr. LU 380/11-1)

2003–2007: Benta Valley Project, Timothy Early amerikai régész professzor vezetésével

2001–2005: OTKA T-025 043 paleolit környezettörténet Krolopp Endre professzor vezetésével

1999–2003: OTKA T-038 272 kurgánkutatási program, gödöllői SZIE vezetésével

1998–2006: NATO for Peace Körös project, Alasdair Whittle angol régész akadémikus vezetésével

1997–2005: SAX project Kristian Kristiansen svéd professzor vezetésével

1997–1998: Magyar–Horvát Susak project, Andrija Bognar zágrábi és Schweitzer Ferenc budapesti professzorok vezetésével

1992–1996: OTKA T-4259, Krolopp Endre professzor témavezetésével

1991–1994: T-5088, Szöőr Gyula debreceni professzor témavezetésével

1988–1992: OTKAT-1147, Borsy Zoltán debreceni professzor témavezetésével

1986–1990: OTKA T-154, Szöőr Gyula debreceni professzor vezetésével

oktatási tevékenység:

SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

Általános földtan

Bevezetés a földtanba

Bevezetés a környezeti földtanba

Fejezetek a földtanból

A Föld és az élet fejlődése

Geomorfológia

Környezetföldtan

Környezettörténet

Környezettörténeti laborvizsgálatok

Magyarország földtana

Műszaki földtan

A negyedidőszak földtana és őskörnyezettana

Paleoökológia alapjai

Régészeti geológia

Terepi módszerek a geológiában, mintavétel, dokumentáció

A természetvédelem földtani alapjai

Geomorfológia

 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia