Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Serlegi Gábor

beosztás: tudományos munkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Bioarchaeologia és környezetrégészet

kutatási terület: környezetrégészet, roncsolás-mentes lelőhely-felderítés

telefon: +3612246700/4534

email: serlegi.gabor@btk.mta.hu  

születési év:

1971

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2002: régész (MA)

posztgraduális képzés:

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged 

Földtudományok Doktori Iskola

tudományos fokozat:

2015: PhD

munkahelyek, beosztások:

2002: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos segédmunkatárs 

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Marton T. Serlegi G.: Balatonlelle-Kenderföld. In: Honti et. al.: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (2002-2003). Előzetes jelentés III. SMK 16 (2004) 1518.

2. Serlegi G.: Late Roman period casket mount from Balatonlelle. ActaArch Hung 56 (2005), 487498.

3. Serlegi G.: A balatonkeresztúri vízmérce”. Környezetrégészeti információk a Balaton déli partjának római kori történetéhez. In: Bíró Sz. (szerk.): FiRKák I. Fiatal Római Koros Kutatók I. Konferenciakötete. Xántus János Múzeum, Győr 2006. március 810. Győr 2007, 297317.

4. Fábián Sz.– Serlegi G.: Egy telep hét élete – ember és táj kapcsolata Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyen. In: Balogh M. (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Budapest 2007, 273284.

5. Sz. Fábián – G. Serlegi: Settlement and environment in the Late Copper Age along the southern shore of Lake Balaton in Hungary. Regional Analyses of Spatial and Social Dynamics (ed: Tina Thurston - Roderick B. Salisbury). Cambridge Scholars Publishing. Cambridge 2009, 199231. LETÖLTÉS

6. Serlegi G: The Waterlogged Century. in: Ex officina… Studia in honorem Dénes Gabler (ed: Sz. Bíró). Győr, 2009, 501-514.

7. Mészáros O. – Serlegi G.: Környezeti változások hatása a középkori településviszonyokra a Dunántúlon Archaeologiai Értesítő 136 (2011) 215235.

8. Mészáros, O. – Serlegi, G.: The impact of environmental change on Medieval settlement structure in Transdanubia. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae 62 (2011) 199219. LETÖLTÉS

9. Schöll-Barna, G. – Demény, A. – Serlegi, G. – Fábián, Sz. – Sümegi, P. – Fórizs, I. – Bajnóczy, B.: Climatic varibiality int he Late Copper Age: stable isotope fluctuation of prehistoric Union pictorum (Unionidae) shells from Lake Balaton (Hungary) Journal of Paleolimnology (2012) 47:87100.

 

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

környezetrégészet, roncsolásmentes lelőhelyfelderítés

kutatási tevékenység:

20022005: megelőző feltárások irányítása az M7 autópálya nyomvonalán

20062008: megelőző feltárás irányítása Abonyban, a Wienerberger Téglagyár agyagbányájában

2009: megelőző feltárások irányítása az M6 autópálya nyomvonalán

20112013: részvétel nagyfelületű magnetométeres felmérések végzésében az Kalocsai és Tolnai Sárköz területén

2006: A Balaton történeti korú vízszint-alakulásának és környezettörténeti változásainak vizsgálata. (PhD téma)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia