Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology

A Magymtu 2016 logo 03ar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és az MTA BTK RI Lendület Mobilitás kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából "Bronzművesség az őskortól a középkorig. Műhelykonferencia régészeti és történeti korú bronztárgyak vizsgálatának lehetőségeiről" címmel tudományos konferenciát szervez.

A konferencia ideje és helye:
2016. november 25. (péntek) 9.30–16.30 óra, MTA BTK Jakobinus terem (1014 Budapest, Országház u. 30.)

A rendezvény részletes programja a ITT található

Napjainkban a régészeti leletek kutatása során egyre inkább elterjednek a multidiszciplináris elemzési szempontok. A több tudományterület vizsgálati módszereinek és eredményeinek együttes felhasználásával új utak nyílnak meg a kerámia, kő és és fém tárgyak nyersanyagának és készítési technikájának megismerésében. Ennek segítségével jobban megérthetjük az egykori kézműves mesterek tevékenységének módjait, a technológiai láncolat folyamatát, lépéseit. A tervezett konferencia a különféle rézötvözetekből, rendszerint bronzból készült tárgyak készítésének és használatának elemzésére koncentrál, az őskortól a kora újkorig nyúló korszakokban. Elsősorban az anyagvizsgálatok, az öntési technológia, illetve az ezt követő megmunkálás és díszítés részletes vizsgálatát célzó kutatások kerülnek bemutatásra. A meghívott régész, restaurátor, fizikus és anyagtudós szakemberek különböző, roncsolás-mentes és roncsolásos módszerekkel, eltérő szempontok szerint mutatják be a bronz tárgyak vizsgálatának lehetőségeit és az elemzési eredményeket. A multipiszciplináris előadások számos olyan módszertani tanulsággal szolgálnak, amelyek általánosan alkalmazhatók a különböző régészeti és történeti korszakok emlékeinek tanulmányozásában. A konferencia eredményeit szeretnénk nyomtatásban is megjelentetni.

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia