Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology

A The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling című, ERC által támogatott kutatási projekt 2012-ben kezdődött. A program nagyszámú AMS radiokarbon mérésből álló sorozatok és azok bayesiánus matematikai statisztikával való kiértékelésével állít fel kronológiai modelleket az őskori Európa számos régiójára vonatkozóan. A hazai munkák elsődleges célja az MTA BTK Régészeti Intézet által 2006 és 2009 között feltárt Alsónyék–Bátaszék lelőhely újkőkori megtelepedésének abszolút kronológiai szempontú vizsgálata volt. Előadásainkban most ennek a munkának az eredményeit tesszük közzé, felölelve a lelőhely mintegy 1500 éves történetét, a korai neolitikumtól kezdve a késői neolitikumig, mely magában folglalja a Starčevo-kultúra, a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrája, a Sopot-kultúra, valamint a Lengyel-kultúra településének és temetkezéseinek keltezését. Közel 300 AMS radiokarbon mérés segítségével vázoljuk fel az újkőkori megtelepedés abszolút kronológiai modelljeit, melyek nemcsak a lelőhely szintjén adnak új lendületet a régészeti-történeti interpretáció számára. Mindezek mellett konferenciánk nagy hangsúlyt fektet a módszertani kérdések és problémák megvitatására is.  
A projekt nemzetközi együttműködésben, számos intézmény részvételével valósult meg (English Heritage; School of History and Archaeology, Cardiff University; Research Laboratory for Archaeology and the History of Art/Oxford Radiocarbon Accelerator Unit; Scottish Universities Environmental Research Centre, Glasgow; Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie gGmbH; Poznan Radiocarbon Laboratory; Department of Anatomy, University of Otago).

 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia