Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology

pilis benkoelek 2016majus16A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet és az MTA–Debreceni Egyetem Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport közös kiállítást rendez „Pilisi gótika – II. András francia kapcsolatai" címmel. A kiállítás kurátorai Bárány Attila, Benkő Elek és Kárpáti Zoltán.

A kiállítás régészeti anyagát Benkő Elek a Pilisszentkereszt határában állt pilisi ciszterci monostor ásatási anyagából válogatta (kőfaragványok, épületkerámia, bútorvasalások,  üvegek stb.). A káptalanteremben feltárt rejtélyes, 13. századi lovag vörösmárvány sírköve kapcsán Mende Balázs Gusztáv az apátság középkori temetkezéseinek embertani anyagát tekintette át. A kivételesen gazdag kőfaragvány anyagra épülő kutatás rekonstrukciók elkészítését is lehetővé tette (boltozati elemek, 13. század eleji kerengő részlete).

A kiállítás ünnepélyes megnyitója 2016. május 19-én, csütörtökök 18 órakor lesz Szentendrén.

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia